הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 64729-11-18

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובע

מואמן אלצפדי

נגד

נתבעת

אייל ד. אבן ושיש בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבעת לא הגיש ה כתב הגנה ת וך המועד שנקבע לה לעשות כן, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייבת את הנתבע ת לשלם לתובע כדלקמן :
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת בסך של 4,050 ₪.
דמי הבראה בסך של 3,402 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 4,640 ₪.
החזר הוצאות נסיעה בסך של 1,908 ₪.
תשלום שכר עבודה לחודש 06/2018 בסך של 928 ₪, אליהו יתווספו פיצויי הלנה בהתאם להוראות ס' 17 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: " חוק הגנת השכר").
הפרשי שכר בסך של 10,176 ₪. התביעה לפיצויי הלנת שכר בגין רכיב זה נדחית מחמת התיישנות לפי ס' 17א לחוק הגנת השכר.
התובע לא פירט בכתב תביעתו את ימי החגים בגינם זכאי לתשלום. אי לכך, התביעה בגין רכיב זה נדחית בהיעדר הוכחה.
בית הדין אינו מוצא לנכון לפסוק פיצויים בגין אי מסירת הודעה לעובד ו/או בגין מסירת תלושים פגומים במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
הנתבעת תישא בהוצאות שכר טרחת עורך דינו של התובע בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח אלול תשע"ט, 18 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.