הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 63778-05-18

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
אמיר בלאט ת.ז. XXXXXX883
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר כץ
-
הנתבעים

  1. דקל התמר מחולה – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 570052969
  2. אלכס קרימר
  3. כפר מחולה -מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
  4. דקל התמר בע"מ

פסק דין
כנגד הנתבעת 1

בפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש ביום 29.5.18.
הנתבעות 2-4 הגישו כתבי הגנה מטעמן.
הנתבעת 1 לא הגיש ה כתב הגנה , הגם שכתב התביעה הומצא לה, וחרף חלוף המועד.
נוכח האמור, ניתן פסק הדין על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת 1 תשלמו לתובע את הסכומים הבאים, בגין הרכיבים כדלקמן :
הפרשות מעסיק לקרן פנסיה בסך 12,360 ₪.
הפרשות עובד לקרן פנסיה בסך 7,920 ₪.
פדיון חופשה בסך 5,363 ₪.
אי הפרשה לקרן השתלמות בסך 1,920 ₪.
דמי הבראה בסך 5,795 ₪.
משכורת י"ג בסך 16,000 ₪.
פיצויי פיטורים בסך 16,000 ₪.
פיטורים שלא כדין בסך 36,000 ₪.
שכר עבודה בסך 466 ₪.
הלנת שכר בסך 15,000 ₪.
הלנת פיצויי פיטורים בסך 5,000 ₪.

כמו כן תשלם הנתבע ת 1 שכ"ט ב"כ התובע בסך 14,000 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
ההליך כנגד הנתבעים 2-4 יימשך כסדרו.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, (26 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .