הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 63097-03-17

25 מרץ 2019

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציג ציבור (עובדים) מר יעקב מלול
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' תמר סליימן
התובע
חאלד פח'רי ת.ז. XXXXXX749
ע"י ב"כ: עו"ד דוד פבר
-
הנתבעים

  1. א.פ.ד.ה. בניה ויזמות (2013) בע"מ ח.פ. 514919240
  2. דוד הרציג יעוץ בע"מ ח.פ. 514531391
  3. דוד הרציג ת.ז. XXXXXX501

ע"י ב"כ: עו"ד דרור שוסהיים

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק ביניהם לפשרה ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969. הסכמת הצדדים ופרטיה מצאו ביטוי ין בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 24.3.2019 . על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שיפסק יהיה בין 0 ₪
ל – 25,000 ₪ נטו ויכלול שכר טרחה.

2. לאחר ששבנו ועיינו בכל החומר שהונח לפנינו ושקלנו את מכלול טענות הצדדים, בכתב ובעל פה , הגענו לכלל הכרעה כמפורט מטה.

3. הנתבעים ישלמו לתובע סכום כולל של 15,000 ₪ נטו. הסכום האמור ישולם ב – 8 תשלו מים שווים ועוקבים החל מיום 15.4.2019 ובכל 15 לחודש שבשבעת החודשים הבאים. חל יום התשלום בשבת או בחג יידחה התשלום ליום החול הקרוב הבא. על פי הסכמת הצדדים לפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 24.3.2019 הנתבע 3 יהיה ערב אישית לסכום הפסוק גם אם זה ישולם על ידי הנתבעת 1 או הנתבעת 2 . בכלל זה הרינו מורים כי הצ'קים לכל שמונת התשלומים (וכאשר הנתבע 3 ערב להם) יימסרו למשרדי בא כוח התובע לא יאוחר מיום 15.4.2019.

4. למען הסר ספק, פסק דין זה ניתן לשם סילוק סופי ומלא של כל התביעות ההדדיות.

5. הנתבעים יישאו בשכר טרחת בא כוח התובע ובהוצאות בסכום כולל של 2,500 ₪. שכר הטרחה וההוצאות ישולמו לא יאוחר מיום 15.5.2019 שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6. זכות ערעור: לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30ימים מיום שיומצא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח אדר ב' תשע"ט, (25 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר יעקב מלול

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציגת ציבור מעסיקים גב' תמר סליימן