הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 57822-11-15

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור
התובע:
שאול בנימין
ע"י ב"כ: עו"ד יוני אייזנשטיין

-
הנתבע:
אליהו דוד ליברמן
ע"י ב"כ: עו"ד אורטל מור
החלטה
לאחר עיון ברשימות מוסכמות ופלוגתאות שהגישו כל אחד מהצדדים בהליך בנפרד, ועיון בתגובת התובע לרשימת המוסכמות והפלוגתאות שהגיש הנתבע, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בהליך.
מוסכמות:
התובע עבד בחברת "שילת קרל בע"מ" (בפירוק) שהפעילה פיצרייה ובית קפה תחת השם "פיצהל'ה", וזאת מיום 1.11.14.
החברה חדלה לפעול ביום 6.11.15.
ביום 30.10.16 ניתן צו פירוק כנגד הנתבעת על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים.
התובע הגיש תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי.

פלוגתאות
מהו מועד סיום העסקת התובע? האם התובע פוטר ביום 6.11.15 כטענתו, או שהתפטר בשלהי חודש ספטמבר כפי שהודיע למנהליו ולעמיתיו לעבודה, כטענת הנתבע?
האם נוכח נסיבות סיום העסקת התובע היה זכאי לעריכת שימוע ולקבלת מכתב פיטורים, והאם זכאי לפיצוי בגין העדר שימוע, פיטורים שלא כדין ואי קבלת מכתב פיטורים?
האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת, באיזה שיעורים והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום שכר עבור חודש 10/15? ככל שכן, באיזה שיעור? האם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום הפרשי שכר עבודה? ככל שכן, באיזה שיעור? האם הובטח לתובע שכר של 32 ₪ לשעה, ושולם סך של 29 ₪ לשעה?
האם התובע זכאי לקבל שכר עבודה עד למועד קבלת מכתב פיטורים?
האם התובע עבד בשעות נוספות? ככל שכן, האם זכאי לתשלום בגין שעות נוספות, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום בגין דמי חגים? ככל שכן, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום בגין דמי הבראה? ככל שכן, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום בגין אי הפרשות לקרן פנסיה? ככל שכן, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם נמסר לתובע טופס הודעה לעובד על תנאי העסקתו? על מי החובה למסור טופס הודעה, האם התובע זכאי לפיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לתשלום בגין פידיון חופשה שנתית? ככל שכן, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם התובע זכאי לפיצוי בגין הלנת שכר קבועה מדי חודש או שהתקיימו נסיבות המצדיקות ביטול פיצויי ההלנה או הפחתתם? ככל שזכאי, באיזה שיעור והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם נשללה מהתובע הזכות לישיבה במהלך העבודה? ככל שכן, האם זכאי לפיצוי בגין רכיב זה?
האם התובע זכאי לפיצוי מכוח תיקון 24 לחוק הגנת השכר?
האם התובע זכאי להחזר בגין שווי ארוחות שנוכה משכרו, אם כן, באיזה שיעור? והאם קיבל התובע תשלום עבור רכיב זה במסגרת תביעת החוב שהגיש למוסד לביטוח לאומי?
האם יש לחייב את הנתבע בחבות אישית כלפי התובע והאם יש מקום לבצע הרמת מסך בעניינו? האם הנתבע הבריח נכסים, כטענת התובע?
האם התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי? מתי?

ביחס לבקשת התובע לגילוי מסמכים:
ב"כ הנתבע טרם הגישה תגובתה לבקשת התובע לגילוי מסמכים חרף חלוף המועד.
לטענת ב"כ התובע ביום 10.12.17, 3 ימים לאחר חלוף המועד להגשת תגובתה, הגישה ב"כ הנתבע בקשה למתן ארכה של 7 ימים נוכח מצב רפואי. בקשה כאמור לא נסרקה לתיק בית הדין ולפיכך לא ניתנה ארכה. מכל מקום, אף מועד זה חלף זה מכבר.
בנסיבות אלה, הנתבע ישלם הוצאות לתובע בסך 1,000 ₪, וזאת בתוך 30 ימים, ללא קשר לתוצאות ההליך.
הנתבע יגלה את המסמכים שביקש התובע עד ליום 20.1.18 ויגיש הודעה על גילוי המסמכים להליך עד למועד זה.
המסמכים שעל הנתבע לגלות, בהתאם לבקשה, הם:

ככל שמסמך מהמסמכים האמורים אינם בידי הנתבע, יגיש תצהיר מתאים. ככל שלא יוגשו המסמכים שלעיל במועד שנקבע, ישקול בית הדין השתת הוצאות נוספות ואף מתן פסק דין.
התובע יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו עד ליום 24.1.18.
הנתבע יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו עד ליום 8.2.18.
נוכח מועד ישיבת ההוכחות, לא ינתנו ארכות ועל הצדדים להערך להשלמת הליך גילוי המסמכים והגשת התצהירים במועדים שנקבעו.
ניתנה היום, כ"ד טבת תשע"ח, (11 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.