הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 5323-07-17

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
שלמה פילומנבוים ת.ז. XXXXXX739

-
הנתבעים

  1. ארז קופלה ת.ז. XXXXXX145
  2. פרי סים פי.קיי טרייד בע"מ חברות 541575415

פסק דין כנ גד הנתבעת 2 בלבד

בפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה, כנגד הנתבעת 2.
בפני הודעת התובע מיום 17/11/17 אליה צורפו אישורי מסירה, ותצהיר מוסר. התובע ביצע מסירה לכתובת החברה ברשם החברות.
בנסיבות אלה, ומשלא הוגש כתב הגנה חרף חלוף המועד ניתן פסק דין בהעדר הגנה על פי הפסיקה בנדון-על סמך כתב התביעה וללא ש יקול דעת בית הדין.
הנתבעת 2 תשלם לתובע את הסכומים הבאים, בגין הרכיבים כדלקמן:
49,606 ₪ בגין שכר עבודה שלא שולם לשנים 2010 ,2012, 2013 ;
59,440 ₪ בגין שכר שלא שולם לשנת 2011 בה לא הופקו תלושי שכר;
2,051 ₪ בגין הפרשי דמי הבראה;
3,992 ₪ בגין פדיון חופשה (לשנים בהן הופקו תלושי שכר);
42,921 ₪ בגין שעות נוספות;
15,396 ₪ בגין אי קבלת חוזה עבודה;
15,396 ₪ בגין שינוי בתנאי העבודה ללא הודעה;
60,000 ₪ בגין אי קבלת תלושי שכר;
4,126 ₪ בגין אי הפרשות תגמולים חלק מעסיק;
4,120 ₪ בגין אי ביצוע הפרשות למרכיב פיצויים;
1,437 ₪ בגין אבדן זיכוי ממס הפרשות חלק עובד;
10,449 ₪ בגין משיכת כספי רכיב פיצויים על ידי המעסיק;
10,291 ₪ בגין השלמת פיצויי פיטורין;
10,000 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויי פיטורין;
20,000 ₪ בגין הלנת שכר;
16,040 ₪ הוצאות משפטיות של התובע.

כמו כן תשלם הנתבעת 2 שכ"ט ב"כ התובע בסך כולל של 10,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך 45 ימים. אם לא ישולמו במועד יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ה תשרי תש"פ, (24 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.