הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 53131-11-16

25 פברואר 2018

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובעים
1. אבו עיד סינאן ת.ז. XXXXXX618
ע"י ב"כ: עו"ד אנואר אבו לאפי
-
הנתבעים
1. שגרירות בולגאריה חברות 570000997
ע"י ב"כ: עו"ד אסעד מזאווי
2. פרקליטות מחוז ירושלים

פסק דין

בתאריך 23/11/18 הוגש כתב תביעה .
בתאריך 5/4/17 הודיעה הפרקליטות כי בתאריך 13/3/17 הועבר כתב התביעה לשגרירות באמצעות דואר רשום וכי בהתאם לבדיקה , פריט הדואר שמספרו
נמסר למענו ביום 16/3/17. בכך סיימה הפרקליטות את תפקידה בהליך בהביאה אותו לידיעת השגרירות על פי דין .
בתאריך 24/1/18 נתנה החלטה בה נקבע:
"1.בתאריך 12/12/17 נתנה החלטה שזו לשונה:
" הגם שהבקשה לא נומקה, ואף שמדובר בבקשה שלישית למתן ארכה, ניתנת ארכה
ל 30 יום ממתן ההחלטה כמבוקש.
לא תנתן אורכה נוספת.
ככל שהצדדים יגעו לפשרה יגישו מסמך משותף בחתימת הצדדים וב"כ תוך 30 יום."
2.חרף האמור לא הוגש כתב הגנה. אף לא הוגש מסמך משותף והנתבעת לא הגישה בקשת אורכה או בקשה אחרת.
3.בית הדין מודיע לנתבעת 1 כי ככל שלא יוגש כתב הגנה עד 15/2/18 ינתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בהעדר הגנה ,לרבות השתת הוצאות הגם שמדובר בשגרירות. שכן החלטות בית הדין וסדרי הדין מחייבים את כל הצדדים על פי החוק והתקנות ללא יוצא דופן.
לא תנתן אורכה נוספת!
יישלח בפקס לב"כ הצדדים +טלפונית לב"כ הנתבעת+ הערה בנט."(דגשים במקור )

החלטה זו מיום 24/1/18 נשלחה כאמור בה ונרשמה בנט הערת מזכירות בהתאם. מעבר לכך ההחלטה נצפתה ע"י עו"ד וליד זחאלקה ממשרד זחאלקה מזאוי ביום 24/1/18 ונצפתה שוב ע"י עו"ד רביע סלאמה מאותו משרד ביום 9/2/18. על כן ברי כי משרד ב"כ השגרירות ידע על ההחלטה.
חרף זאת לא הוגש כתב הגנה במועד וזה חלף עבר . מועד שהוארך פעמים רבות עד כי אין מקום להמתין עוד נוכח ההתראות שניתנו.
לאור האמור יינתן פסק דין בהעדר הגנה כמפורט מטה.
הנתבעת 1, שגרירות בולגריה , תשלם לתובע את הסכומים הבאים כאמור בכתב התביעה:
פיצויי פיטורין בסך 36,960 ₪
הודעה מוקדמת בסך 4620 ₪.
דמי הבראה בסך 21168 ₪
פדיון חופשה בסך 12540 ₪.
נסיעות בסך 53222 ₪.
בנוגע לדמי ביגוד, נפסק כי אין לשלמם לאחר סיום יחסי עובד מעסיק ולכן תביעה זו נדחית.
כמו כן תשלם הנתבעת 1 שכ"ט ב"כ התובע בסך 10,000 ₪.
סכומים אלו כולם ישול מו תוך 30 יום. אם לא ישולמו במועד ישא ו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, י' אדר תשע"ח, (25 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .