הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 51757-05-16

24 ינואר 2019
לפני:
כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
מוחמד עומר אבו אל הווא
ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק

-
הנתבעת:
מ.ר. שם טוב בע"מ
באמצעות בעליה, מר יאיר שם טוב
החלטה
עניינה של הבקשה שלפניי הוא בשאלה אם יש לעכב את ביצוע פסק הדין מיום 29.11.2018 שבמסגרתו מותב בראשותי קיבל באופן חלקי את תביעת התובע ובכלל זה חייב את הנתבעת בתשלום סכומים שונים לתובע בגין תקופת עבודתו אצלה.
אטעים כי הבקשה לעיכוב ביצוע הוגשה ביום 27.12.2018 בטרם הגישה הנתבעת ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, ומשכך קנה בית דין זה סמכות לדון בה.
טענתה של הנתבעת היא כי סיכויי הערעור טובים לנוכח פגמים שנפלו לשיטתה בהליך המשפטי ובפסק הדין. וכן כי אם יתקבל הערעור היא לא תוכל לגבות את כספה מהתובע שמקורותיו הכלכליים דלים. מנגד טענת התובע בתמצית היא כי סיכויי הערעור אינם גבוהים וכי מצבו הכלכלי יציב כך שאין חשש שלא יוכל להשיב כספים שישולמו לו.
לאחר שבחנתי את מכלול טענות הצדדים דעתי היא כי די ן הבקשה להתקבל באופן חלקי כדלקמן.
המתווה הנורמטיבי: בהתאם להלכה הפסוקה נקודת המוצא היא כי "מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין" (ראו למשל: בר"ע (ארצי) 43236-01-17 חורי – ישראל (23.5.2017) והאסמכתאות שם). בהתאם עיכוב ביצוע פסק הדין הוא חריג לכלל ולכן מותנה בשניים: האחד, כי הנזק היחסי שייגרם מדחיית הבקשה לעיכוב ביצוע גדול מן הנזק הצפוי אם יעוכב הביצוע של פסק הדין. השני, כי סיכויי הערעור להתקבל טובים. עוד נקבע כי ככל שמדובר בזכויות מכוח חוקי המגן בדרך כלל אין הצדקה נוספת לדחיית תשלומן עד לבירור הערעור.
מן הכלל אל הפרט: בבחינת מאזן הנוחות בענייננו טענות הצדדים נטענו במידה רבה בעלמא ולא נתמכו בתצהירים. עם זאת על פני הדברים נראה כי מצבו הכלכלי של התובע יציב. כך טענת הנתבעת כי התובע סובל ממצב בריאותי לקוי שמשפיע על כושר עבודתו נסתרה בטענת התובע כי הוא עובד לפרנסתו בתחנת דלק כבר 3 שנים ברציפות. כך גם טענת הנתבעת כי התובע לא פירט את הרכוש שבבעלותו נסתרה בטענת התובע כי בבעלותו רכב שאותו רכש לפני כשנה, כי אין לו חובות בהוצאה לפועל וכי אינו פושט רגל. התובע מאשר את טענת הנתבעת שבנו חולה, אך מציין כי הוא מקבל בעבורו קצבת נכות מהביטוח הלאומי בסך של כ-4,700 ₪ בחודש. עם זאת ייתכן כי בשים לב לשיעורם המצטבר של הסכומים שנפסקו לזכות התובע יקשה על הנתבעת לגבות את הסכום אם יוטל על התובע להשיב אותו.
אשר לבחינת סיכויי הערעור, בית דין זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסיקותיו ולכן לא אביע דעתי באשר לסיכויי הערעור לגופו. עם זאת בזהירות המתחייבת אומר כי על פני הדברים נטענות בערעור טענות כנגד התרשמותו של בית הדין מהתובע ומהקביעות העובדתיות הנוגעות לכך. קביעות שבהן, ככלל, ערכאת הערעור אינה מתערבת. עם זאת ובין יתר הסכומים שנפסקו לזכות התובע ישנם סכומים הנתונים לשיקול דעת בית הדין ואשר אפשר שערכאת הערעור תתערב בהם.
בפי הנתבעת טענות נוספות לפגמים שנפלו בניהול ההליך המשפטי, ולשיטתה פגעו בזכויותיה והיטו את הדין באופן לא הוגן. כך למשל טוענת הנתבעת כי לא התאפשר לעדי ההגנה להעיד, כי פסק הדין ניתן במהירות רבה, וכי הושתו עליה הוצאות גבוהות וחריגות. דעתי היא כי מוטב היה אלמלא טענה הנתבעת טענות אלה, ובכל אופן הן אינן מתיישבות עם העולה מתיק בית הדין וחלקן אף נדונו במסגרת פסק הדין . כך למשל העובדה שהנתבעת סירבה לצמצם את יריעת המחלוקת גם במקומות שדובר בתחשיבים פשוטים. עיון בפרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 20.11.2018 המונה לא פחות מ – 21 עמודים מוקלדים מעלה כי בית הדין נתן לכל הצדדים את יומם המלא בבית הדין ואף קיים ישיבה מיוחדת נוספת לצורך שמיעת סיכומי הצדדים על-פה. כך המתין בית הדין להגעת עדי הנתבעת הנוספים לאחר סיום עדותו של בעלי הנתבעת , ועל אף שהוזמנו להתייצב לדיון בשעה 9:00. עניינים אלה ואחרים השתקפו גם בשיעור ההוצאות שבהן חויבה הנתבעת, שגם בשיעורן ככלל אין ערכאת הערעור מתערבת.
מהאמור עולה כי הנתבעת לא הוכיחה שמאזן הנוחות צריך להטות את הכף לעיכוב ביצוע כל פסק הדין. בפרט שחלק מהסכומים שאותם חויבה הנתבעת לשלם לתובע נובעים מחוקי המגן והיו אמורים להיות משולמים לתובע במהלך תקופת עבודתו, דוגמת הפרשי שכר בגין עבודה בשעות נוספות, דמי חגים, דמי הבראה ועוד. עם זאת בשים לב לקושי שעלול להיווצר מגביית הסכום בכללותו אם יתקבל הערעור וכן בהתאם להצעת הנתבעת אני מורה כי סך של 24,000 ₪ יופקד בקופת בית הדין הארצי ותשלומם יעוכב עד להחלטה אחרת. כל יתר הסכומים שנפסקו לזכות התובע ישולמו לאלתר ולכל המאוחר בתוך 30 ימים.
9. סוף דבר – הבקשה מתקבלת באופן חלקי. הנתבעת תפקיד 24,000 ₪ לקופת בית הדין הארצי ותשלומם יעוכב עד להחלטה אחרת בעניין. כל יתר הסכומים שנפסקו לזכות התובע בפסק הדין ישולמו לכל המאוחר בתוך 30 יום.
ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ט, (24 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.