הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 47671-04-18

24 ינואר 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
עמי עוז

-
הנתבעת:
לינתן בדרך בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד דוד קפוסטין

החלטה
זוהי החלטה בבקשת הנתבעת (המבקשת) לחיוב התובע (המשיב) בהפקדת ערובה.

התביעה הוגשה על סך של 192,784 ₪ בגין פיצויי פיטורים, שכר עבודה, דמי הבראה והפרשות לפנסיה.

לטענת הנתבעת, ביום 29.07.2018 ניתן כנגד התובע צו כינוס שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים. לפיכך, יש להורות לתובע להפקיד ערובה בסך של 20,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעת.

התובע לא הגיש את תגובתו.

לאחר שבחנתי את כלל החומר שבתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל חלקית :
תקנה 116א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 קובעת:

"116א. (א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה."

הנתבעת צירפה לבקשתה העתק מצו הכינוס.

התובע לא הגיש את תגובתו לבקשה.

נוכח האמור ולאור החשש שהנתבעת לא תוכל לגבות את הוצאותיה במידה ותדחה התביעה ויוטלו הוצאות – יש מקום להטיל על התובע הפקדת ערובה.
יחד עם זאת ובהתחשב במצבו הכלכלי של התובע ועל מנת שלא לחסום את דרכו לבית הדין, ומאידך – בהתחשב בגובה התביעה (קרוב ל-200,000 ₪) - יפקיד המשיב סך של 2,000 ₪ בקופת בית הדין תוך 30 יום כערובה להוצאות.
ככל שלא יעשה כן – תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ט, (24 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.