הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 46311-11-16

לפני

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

תובע

מאור גלבוע

נגד

נתבעת

גלש"ן שווקים, משאבי אנוש, שמירה ואבטחה בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. לבקשה צורף אישור מסירה בדואר רשום לפיו כתב התביעה נמסר לנתבעת ביום 22.11.16. כן צורף תדפיס רשם החברות המאשר את כתובת הנתבעת כפי המופיע באישור המסירה. עד כה, לא נתקבל כתב הגנה.
התובע הגיש לבית הדין ביום 21.11.16 תביעה לפיצוי פיטורין וזכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודת ו בנתבעת.
בנסיבות אלה, בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 , ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת, על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע:
פיצוי לפי חוק הודעה לעובד- 5,000 ₪.
פיצוי בהפרת חובת שימוע- 10,000 ₪ .
פיצוי פיטורין- 5,604 ₪.
הלנת פיצוי פיטורין- 2,017 ₪.
פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת- 4,203 ₪.
פדיון חופשה שנתית- 2,435 ₪.
תגמול עבודה בשעות נוספות- 7,162 ₪.
החזר רשיון נשק וציוד- 450 ₪.
תשלומים אלו יבוצעו בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ביום 21.11.16 ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת הוצאות משפט בסך 2500 ₪ תוך 30 יום. במידה ולא ישולמו הוצאות המשפט במועדן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ט טבת תשע"ז, 17 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.