הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 45885-07-17

15 מרץ 2019

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
אלעד פיק ת.ז. XXXXXX078
ע"י ב"כ: עו"ד שמואל אלדן
-
הנתבעים

  1. פרידריק עומר ת.ז. XXXXX367
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד מאיה שפייזמן
3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איילה פוקס

פסק דין

1. מונחת לפני בקשת התובע למתן פסק דין כנגד הנתבע 1, מר פרידריק עומר, על יסוד כתב התביעה בלבד.

2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפני שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל. כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבע 1 כדין עוד ביום 3.8.2017 (ראו: הצרופה להודעת התובע מיום 30.10.17). נוסף על כך זומן הנתבע 1 לישיבתו המקדמית של בית הדין כדין, אך לא התייצב אליה. מחמת הזהירות המתבקשת בבקשות ממין זו ובהמלצת בית הדין עשה התובע להמצאה חוזרת של כתבי בי דין לנתבע 1 (ראו : אישור המסירה אשר צורף להודעת התובע מיום 11.2.19 ). ואם לא די בכך הרי שעיון במערכת הממוחשבת ילמד כי החלטות רבות נוספות של בית הדין הומצאו לנתבע 1 כדין (ראו למשל: החלטות מן הימים 1.11 .17; 20.12.17; 10.1.18; 14.5.18 ו - 11.2.19). משמע הנתבע 1 מודע היטב להליך אך בוחר שלא לה תגונן מפניו ולא להתייצב בבית הדין.

3. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי הקבועה בתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע 1 על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. הריני מחייבת את הנתבע 1 לשלם לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק דין זה, את הסכומים המפורטים מטה.

[א] פיצויי פיטורים בסך 62,264 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.8.2016 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

[ב] פיצוי בגין אי הפרשה מלאה לקרן פנסיה בסך 55,128 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע התקופה (1.9.2013) ועד למועד התשלום המלא בפועל. אטעים כי ההפרש בין הסכום הנתבע לפסוק נובע, בין היתר, מהכספים שנצברו לתובע בקרן הפנסיה כמו גם ממועד הגשת התביעה.

[ג] החזר שכר בגין תגמולים בסך 17,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה רובית כחוק מיום 31.8.2016 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

[ד] פדיון חופשה בסך 15,876 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאמצע התקופה (1.1.2014) ועד למועד התשלום המלא בפועל. ההפרש בין הסכום הנתבע לזה שנפסק נובע מהוראות הדין.

[ה] דמי הבראה בסך 5,670 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.8.2016 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

[ן] פיצוי מכוח חוק הגנת השכר בגין תלושי שכר שאינם עומדים בהוראות הדין בסך
10,000 ₪.

[ז] הוצאות התובע בסך 500 ₪ ושכר טרחת בא כוחו בסכום כולל של 10,000 ₪.

5. התביעה לדמי מחלה נדחית שכן אינה נתמכת בראיות ביחס לתקופת המחלה הנטענת ומשום שהרושם שנותר הוא כי מדובר בבקשה לפדיון ימי מחלה שלא ברור, בנסיבות העניין, מה המקור הנורמטיבי לה. התביעות לגמלת אי כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיה נדחות משלא שוכנעתי כי הוכחו. זאת הן בשים לב ליריעה העובדתית והמשפטית שנפרשה בכתבי בי דין מטעם כל הצדדים ומשהאמור בחוות הדעת האקטוארית שהומצאה לעיוני נסמך על הנחות נטענות שאף הן לא הוכחו . התביעה לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד נדחית בשים לב להוראות תחולת סעיף 5(ב) לחוק חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002. לשון אחרת, הוראות הסעיף חלות על הודעות שצריך היה למוסרן מיום 11.12.2011 ואילך בלבד. בענייננו, לא שוכנעתי כי היה על הנתבע 1 למסור לתובע הודעה על תנאי עבודה או הודעה מעדכנת במועד שלאחר 11.12.2011 . כידוע, שינויים הבאים לידי ביטוי בתלוש השכר אינם מחייבים מתן הודעה מעודכנת (סעיף 3(3) לחוק).

6. למען הסר ספק, ההליכים כנגד הנתבעות 2 ו -3 ימשיכו להתברר כסדרם.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ח' אדר ב' תשע"ט, (15 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .