הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 45375-03-15

25 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
פהמי עאבדין

ע"י ב"כ: עו"ד דוד קפוסטין

-
הנתבעת:
אנטק תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד דב גורטלר

החלטה

זוהי החלטה בבקשת הנתבעת לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה ביום 09.07.2015.

ביום 04.06.2019, כארבע שנים לאחר מתן פסק הדין, הוגשה בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין שניתן כנגדה וביום 09.07.2019 הוגשה תגובת התובע המתנגד לבקשה.

לטענת הנתבעת, מאישור המסירה שהוגש לתיק עולה שכתב התביעה הומצא לכתובת שאינה הכתובת של החברה אף על פי שזו כתובתה הר שומה. בהתאם לנסח החברה כתובתה של החברה היא רח' שטרן 3 ירושלים אך בדיקה של הכתובת מעלה שמדובר בכלל באיצטדיון ספורט. לטענת הנתבעת התובע ידע היטב שכתובתה של הנתבעת היא לא זו הרשומה בנסח החברה ואף ידע היטב כיצד ניתן למסור את כתב התביעה כראוי. גם פסק הדין לא הומצא לנתבעת. לפיכך יש לבטל את פסק הדין.

התובע מתנגד לבקשה בטענה כי פסק הדין ניתן לפני למעלה מ – 4 שנים לאחר שכתב התביעה הומצא לכתובתה הרשומה של הנתבעת והאחריות לעדכון הכתובת הנכונה מוטלת על הנתבעת. לאור האמור, יש לדחות את בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין או לחלופין לבטלו תוך חיוב הנתבעת בהוצאות משפט לדוגמא ובשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ.

דיון והכרעה
הפסיקה בעניין ביטול פסה"ד קובע, כי ככלל ייטה בית הדין לבטל פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, על מנת ליתן לנתבע את יומו בבית הדין. זאת, אף אם פסק הדין ניתן בשל מחדליו של הנתבע. בהתאם לנסיבות העניין, ישקול בית הדין את פיצוי התובע בהוצאות מתאימות. כך נפסק, בין היתר, בדבע נה / 52 - 3 כל הקריות בע"מ - דניאלה קדוש פד"ע כח 303 (1995) מפי כב' הנשיא (בדימוס) ס' אדלר:
"בית דין זה נזקק לעניין ביטול פסק-דין שניתן בהעדר. לעניין זה נאמר בדב"ע נב /9-155 בעמ' 280 תוך אימוץ פסיקת בית המשפט העליון, כדלקמן: 'אשר לביטול פסק הדין שניתן בהעדר, הרי שהדין וההלכה הם, כי גם שעה שהיו מחדלים מצד בעל דין או בא-כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות." בדב"ע מט/112 - 9 גזנואה - אלה תעשיות פלסטיק (לא פורסם), שצוטט בדב"ע נב/3-48 בע' 421 נאמר לגבי ההצדקה למדיניות בית הדין בנושא זה, כדלקמן: 'הצדק דורש כי שעה שקיימת הגנה לכאורה, ישמע התיק לגופו, תוך פיצוי כספי של הצד אשר לזכותו ניתן פסק-דין בהעדר הגנה, כפי שנעשה במקרה זה. בהמשך פסק הדין בדב"ע נב/3-48 הנ"ל, נאמר: "ככלל, אין בית דין זה רואה בעין יפה ניסיונות פרוצדורליים למנוע מבעל דין לטעון לגופו של עניין, ועל פי ההלכה אשר נקבעה ... יש לתת לו את יומו לפחות פעם אחת".

מעיון בבקשה לביטול פסק הדין ובתגובה לה עולה כי כתב התביעה והבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה הומצאו שלא לכתובתה האמיתית של הנתבעת. הנתבעת אף הודתה שהכתובת הרשומה אצל רשם החברות שגויה וככל הנראה נרשמה בשל טעות סופר. הנתבעת אף צירפה את מסמכי ההתאגדות בהם מצוין כי כתובת החברה היא ברחוב שטנר ירושלים ולא ברחוב שטרן בירושלים. גם מבדיקה של הכתובת הרשומה, רח' שטרן 3 ירושלים, עולה כי מדובר באיצטדיון גולדברג שהוקם עוד בשנת 1983.

אף על פי שכביכול המצאת כתבי בי דין בוצעה בהתאם לנדרש בדין, לכתובת הרשומה של החברה, הם לא הגיעו לידי הנתבעת ולא עלה בידיהם להתגונן. בנוסף, וחרף העובדה שהחובה לעדכון הכתובת מוטל על הנתבעת, תמוה בעיני כיצד לא עלה ספק בידי התובע כאשר הדביק את כתבי בי דין על דלת איצטדיון ספורט.

הואיל והתובע לא פעל במשך 4 השנים שחלפו מאז שניתן פסק הדין למימושו ונוכח הנסיבות המיוחדות, הגעתי לכלל מסקנה כי פסק הדין מיום 09.07.2015 מבוטל.

סוף דבר:
הבקשה לביטול פסק הדין בהיעדר הגנה מתקבלת.
הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום. לאחר הגשת כתב הגנה ייקבע מועד לדיון מוקדם.
הנתבעת תדאג לעדכון כתובתה הנכונה ברישומי רשם החברות.
שאלת ההוצאות תתברר בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ט, (25 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.