הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 43494-05-18

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובעים
גלג'ואריש מוסא

ע"י ב"כ: עו"ד דוד קפוסטין
-
הנתבעים
ש.כ.תמר פתרונות קולינאריים בע"מ

פסק דין
על פי הודעת התובע מיום 14/10/18 בתאריך 1/7/18 בוצעה מסירה כדין. לא הוגש כתב הגנה חרף חלוף המועד .
נוכח האמור נעתר בית הדין לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, על סמך כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הרכיבים הבאים:
הפרשה לקופת גמל בסך 5,686 ₪.
פדיון חופשה בסך 8,640 ₪.
הבראה בסך 6,732 ₪.
שעות נוספות בסך 11,660 ₪.
דמי חגים בסך 5,760 ₪.
הודעה מוקדמת בסך 5,700 ₪.
פיצויי פיטורים שלא כדין-הליך שימוע בסך 16,000 ₪.
הוצאות על נסיעות בסך 10,514 ₪.
כמו כן תשלם הנתבעת שכ"ט ב"כ התובע בסך 7000 ₪.
סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום. לא ישולמו במועד יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, (26 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .