הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 43425-01-15

בפני
כבוד ה שופטת שרה שדיאור
נציג ציבור (ע) מר יוסף קשי
נציג ציבור (מ) מר פנחס הומינר

תובע

צבי קלנג

נגד

נתבעים

  1. טחנת ירושלים בעמ
  2. אריה נדלר

החלטה

בתאריך 18/10/18 נתנה החלטה נוכח העובדה שפג תוקף מינוי שני נציגי הציבור שישבו בהליך המאפשרת לצדדים להביע עמדתם בעניין זה.
התובע הגיש תגובה שזו לשונה:

הנתבעים ציינו כי עדיף שפסק הדין יינתן ע"י השופט בלבד ללא נציגי ציבור חדשים אשר לא ישבו בדין, הגם שיקראו את כל המצוי בתיק , נוכח השלב המתקדם בו מצוי ההליך. הנתבעים הפנו ללשון סע' 18(ב)(2) וס' 22 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט- 1969.
הצדדים זומנו לתזכורת בעניין, ומשנבצר מהם לבוא, הגישו בתאריך 31/10/18 הודעה משותפת כלהלן:" בהמשך להחלטת בית הדין הנכבד מהיום, 29.10.2018 , הצדדים מתכבדים להודיע כי הם מותירים לבית הדין את ההחלטה בעניין המותב שיתן את פסק הדין".
לאחר ששקלנו עניין המותב המתאים למתן פס"ד בנסיבות שנוצרו להלן החלטתנו.

הפן הנורמטיבי

עניין זה של מותב קטוע נידון בפס"ד דב"ע נז/ 186-3 גורן - דרור צעירי ז"ל, פד"ע לג 118. שם נקבעו עקרונות ההתנהלות במצבי מותב חסר .
מאוחר לפסה"ד חוקק סעיף 14 לחוק בית הדין לעבודה קובע כי:
"14. נציג ציבור שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה הסתיימה יהיה מוסמך לסיים את הדיון בתוך שישה חודשים מיום סיום הכהונה, אלא אם כן הוא הועבר או הושעה מכהונתו לפי סעיף 15(ה)(1)(ב) או (ז), או לפי סעיף 15א(א) או (ב)."

יישום ההלכה
תוקף מינוי שני נציגי הציבור פג ביום 12/2/18. נוכח הוראות החוק אין אפשרות להחתימם על פסק הדין.
נתנה לצדדים האפשרות להשמיע טענותיהם ולהביע עמדתם, כנדרש וכך עשו כמפורט לעיל בתגובותיהם ובהודעה מ-31/10/18 . עמדותיהם השונות והסכמתם להותיר לשק"ד בית הדין הובאו בפני חברי המותב.
על פי הפסיקה לעיל , המותב כולו בהרכבו החדש יחליט בהחלטה מנומקת האם יש לשמוע את ההליך מתחילתו ולשמוע מחדש את הראיות, כולן או חלקן, או להמשיך בדיון מהשלב שהופסק מבלי לשמוע מחדש את הראיות.
שקלנו עניין זה , לאחר עיון בעמדות הצדדים, וסברנו כי יש להמשיך מהשלב בו הופסק ההליך, באופן שנציגי הציבור יקראו את כל החומר , ויינתן פסק דין, לאחר התייעצות המותב , כנהוג.
בהחלטה זו נלקחו בחשבון אופיו של ההליך ואופי השאלות העומדות לבירור , כפי שהופיעו בכתבי הטענות ובמוסכמות והפלוגתאות שהוגשו ע"י הצדדים. הסוג העיקרי של הראיות שהוגשו בהליך, מסמכים רבים בכתב , תצהירים ועדויות , וכן קיים פרוטוקול מפורט, השלב שבו נמצא ההליך- לאחר הגשת סיכומים וי עילות הדיון.
כמו כן שקלנו את השאלה האם החברים החדשים במותב יוכלו להשתתף בקביעת ממצאים עובדתיים על-פי עדויות שנשמעו לא לפניהם ושלא הייתה להם הזדמנות להתרשם מהן; האיזון הנדרש והצודק בין גישות שני הצדדים להליך בכלל, וכפי שהתייחסו בתגובה להחלפת נ.צ. ; מצאנו כי בנסיבות הליך זה אפשרי ונכון כי נציגי ציבור חדשים של המותב אשר לא השתתפו בדיון בו הושמעו ראיות, ייקחו בכל זאת חלק בהכרעה ובמתן פסק הדין. זאת כאמור, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, שניתן להחליף את חברי המותב, כאשר נבצר מחברי המותב המקורי להמשיך ולכהן.

לא למותר לציין כי אב בית הדין ישבה בדיון ושמע ה את ההליך מתחילתו ועד סופו.
בנסיבות אלה ינתן פסק הדין ע"י אב בית הדין ושני נציגי ציבור החדשים אשר קראו כל מה שהוגש ומצוי בתיק בית הדין , ולאחר שנקיים היוועצות בין חברי המותב , כמקובל.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ט, 01 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.
החתימה המקורית של נציג הציבור מצויה בתיק בית הדין.

נציג ציבור עובדים

נציג ציבור מעסיקים

שרה שדיאור, שופטת