הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 43356-07-19

04 נובמבר 2019
לפני:
כב' השופט כאמל אבו קאעוד - סגן נשיא
נציג ציבור עובדים מר נתן מזרחי
נציג ציבור מעסיקים מר מימון אסולין
התובעת:
גלבוע סיון

ע"י ב"כ: עו"ד אופיר שמשון

-
הנתבעים:
1. מועצה אזורית - מטה בנימין
ד.נ. מזרח בנימין 3659, 90624

2. "לביא" בית הספר הממלכתי בנעלה-ע"י משרד החינוך
3. גלית שרויטמן

ע"י ב"כ: עו"ד דימה גזאלה

החלטה

לפנינו בקשת הנתבעים 2 ו-3 לסילוק התביעה כנגדם על הסף.
התובעת הגישה תביעה לתשלום זכויות שונות אשר נובעות לשיטתה מיחסי העבודה וסיומם, ובין היתר לתשלום פיצויי פיטורין שלא כדין, הלנת שכר, אי הפרשות לקרן הפנסיה והלנתן, הלנת פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, אי מתן הודעה לעובד, התעמרות בעבודה והעסקה פוגענית, ופגיעה בשם הטוב, בסך 149,084 ש"ח נגד הנתבעים 1-3.
לטענת התובעת, הועסקה על ידי הנתבעים כסייעת ותפקידי הוראה שונים מחודש 12.2015 ועד לסיום העסקתה ביום 30.6.2019.
לטענת הנתבעים 2 ו-3, יש לדחות את התביעה כנגדם על הסף מחמת העדר סמכות עניינית שכן הם אינם מעסיקיה של התובעת, ועל כן אין בין הצדדים יחסי עבודה המקימים סמכות עניינית לבית הדין לדון בתביעה. אשר לטענת התובעת להתעמרות בעבודה, סבורים הנתבעים 2 ו-3 כי לבית הדין סמכות לדון בה רק כאשר היא נמצאת ביחסים שבין עובד למעסיק.
בתשובה לטענת הנתבעים 2 ו-3, התובעת סבורה כי דין הבקשה דחייה. יישום המבחנים השונים לעניין קיומם או העדרם של יחסי עבודה יעלה כי מתקיימים יחסי עבודה מורכבים בינה לבין הנתבעים ועל כן לבית הדין סמכות עניינית לדון בתביעה. אשר לטענת הנתבעים 2 ו-3 להתעמרות בעבודה, סבורה התובעת כי זו נטענה בעלמא ואינה יכולה לדור בכפיפה אחת עם קביעות רבות אחרות של בית הדין.
דיון והכרעה
בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 מאפשרת לבית הדין לדחות על הסף כתב טענות, בין היתר, מן הטעם של חוסר סמכות.
על פי ההלכה הפסוקה, סעד של סילוק על הסף הוא סעד קיצוני אשר יינתן במשורה ובמקרים חריגים ובית הדין יעדיף בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה או דחייתה על הסף (ראו: בר"ע 1241/01 סורג'ון משה ואח' - מוריס דהן (מיום 29.5.01)).
בתי הדין לעבודה נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק או לדחות תביעה על הסף ועליהם לבחון בקפדנות את העובדות והטענות המועלות בתביעה וכל זאת - "על מנת שלא לשלול מבעל דין לממש את זכותו המשפטית ומעדיפים ברור העניין לגופו (ראו: בר"ע 1317/01 הוצאת תעבורה וסקרים בע"מ ואח' נ' יעקב אגם (מיום 10.7.01)).
מקום שקיימת אפשרות, ולו קלושה, שתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין. רק אם משוכנע בית הדין כי גם אם יוכיח התובע כל האמור בתביעתו, לא יזכה לסעד, ייעתר בית הדין לבקשה לסילוק על הסף (דב"ע נב/3-217  אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח', פד"ע כז (1) 003; בג"צ 2679/94  אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ - בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד כט(1) 573).
חריג לכך בתקנה 45(א), הקובעת כי לבית הדין מסורה הסמכות לדחות תובענה על הסף בשל העדר סמכות גם מבלי שנתבקש לכך על ידי הצדדים. על כן, לו היתה מסקנתנו כי בית הדין נעדר סמכות עניינית במקרה זה, הרי שלא היה מנוס מדחיית התביעה, וזאת ללא קשר לסיכויי הוכחתה. אולם, וכפי שיובהר להלן, דעתנו היא כי אין מקום לדחות את תביעת התובעת על הסף בשל העדר סמכות עניינית וכי דין הבקשה דחייה.
ככלל, לא יפעיל בית הדין סעד של דחיית תובענה רק משום הכחשתם של הנתבעים אודות קיומם של יחסי עובד – מעסיק. אשר לשאלת קיומם או העדרם של יחסי עובד - מעסיק בין התובעת ובין הנתבעים 2 ו-3, הרי שבית הדין עתיד לבררה לגופה ובהתאם למבחנים שנקבעו לשם כך בפסיקה. לשון אחרת – שאלת הסיווג של אדם או גוף כמעסיק כוללת מימד עובדתי המחייב שמיעת ראיות ועל כן טענותיהן העובדתיות של הנתבעים ראוי שיטענו במסגרת כתב ההגנה ויתבררו אגב ההליך עצמו.
העובדה שהצדדים חלוקים בשאלת יחסי העבודה אינה שוללת את סמכותו העניינית של בית הדין לדון גם בטענת ההתעמרות. למעלה מכך, אף בהעדר קיומם של יחסי עובד - מעסיק ניתן לבחון את קיומה של התעמרות במקום העבודה שכן "המתעמר יכול להיות, בין השאר, ממונה בעבודה או עמית לעבודה או לקוח או ספק" (ראו: דברי ההסבר להצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה – 2015). אכן, כטענת הנתבעים 2 ו-3, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית בלבד ולא קודמה. אולם על אף העדרה של הסדרה חקיקתית, נדונה הסוגיה רבות בבתי הדין ואף נפסקו במקרים המתאימים פיצוי כספי בגין התעמרות בעבודה באמצעות מנגנוני פיצוי אחרים (סע"ש 38335-03-14 נפתלי – מדינת ישראל משרד ראש הממשלה (10.2.2016)) וגם במקרים בהם אין יחסי עובד – מעסיק (סע"ש (י-ם) 16783-04-14 גיא אליהו – משרד ראש הממשלה (31.5.2016)). על כן, אנו סבורים כי אין מקום לדחות את התביעה על הסף גם בשל טעם זה.
בנסיבות העניין – הבקשה לסילוק על הסף נדחית.
הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך.
ניתנה היום, ו' חשוון תש"פ, (04 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר נתן מזרחי
נציג ציבור (עובדים)

כאמל אבו קאעוד,
סגן נשיא

מר מימון אסולין
נציג ציבור (מעסיקים)