הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 431-06-18

19 מאי 2019

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
יהונתן כהן ע"י עו"ד אודי שושן

-
הנתבעת
ש.ב.א. מזון (2013) בע"מ עו"ד דרור שאול

פסק דין

1. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. כן הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאנו בחשבון טיעוני הצדדים, הראיות שהוצגו בפנינו, לרבות התרשמותנו ממהימנות העדויות של הצדדים ולנוכח הסכמות כמפורט בפרוטוקול מהדיון מיום מיום 10.3.19 ולהערות ב"כ הנתבעת בפתח הדיון היום בעניין ימי מחלה ובשים לב למכלול נסיבות המקרה, אנו פוסקים כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. הבראה 1,677 ₪.
ב. מחלה 2,500 ₪.
ג. חגים – 310 ₪.
ד. נסיעות 261 ₪.
ה. חופשה 3,600 ₪.
ו. פיצוי פיטורים בסך 7,000 ₪.
ז. הפרשות לפנסיה דמי גמולים חלק מעביד 2,160.

ח. הפרשות לקרן פנסיה על חשבון פיצוי פיטורים 6 אחוז (72 אחוז מפיצוי הפיטורים) 2,160 ₪.
ט. בגין נסיבות סיום עבודתו סך של 7,000 ₪.

הסכומים הנ"ל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין ואם לא ישולמו במועד כאמור, יחולו עלי הם הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

3. אין צו להוצאות.

4. האגרה תושב לפי התקנות.

ניתן היום, י"ד אייר תשע"ט, (19 מאי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .