הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 4271-10-16

19 נובמבר 2017
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובעת:
סיגל חברוני חיון
ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק
-
הנתבעים:
1.משה קוריאט
2.משה קוריאט-לואיס קלצ'קו אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דניאל חדש

החלטה

א. נקבע בזאת דיון הוכחות ביום כ' סיוון תשע"ח 3.6.2018 בשעה 11:30.
ב. רשימת המוסכמות והפלוגתאות, על יסוד הרשימות שהגישו הצדדים, היא כדלהלן:
מוסכמות
התובעת הועסקה כמזכירה במשרד אצל הנתבעת 2 מיום 15.3.07 עד 30.5.13 ולאחר מכן אצל הנתבע 1 מיום 1.6.13 עד ליום 9.6.16 , באותו מקום עבודה ובאותו משרד.
התובעת עבדה חמישה ימים בשבוע בין השעות 8:00 עד 15:00.
בחודשים מאי ויוני 2016 קודם לסיום יחסי העבודה התנהלו בין הצדדים שיחות וכן הנתבע העביר לתובעת מסרון.
הנתבע 1 שלח לתובעת מכתב ביום 7.7.16 בו דחה את בקשתה לפיצויי פיטורים.
משכר העבודה האחרון של התובעת קוזז סך של 2596 ש"ח בנימוק "הלוואה" וסך של 6655 ש"ח "אי מתן הודעה מוקדמת".
הנתבעים לא מסרו לתובעת הודעה בכתב על תנאי העבודה ו/או על שינוי תנאי העבודה.

פלוגתאות:
נסיבות סיום יחסי העבודה מול הנתבעת 2 ומול הנתבע 1 וזכאות התובעת לפיצויי פיטורים בשתי התקופות.
לחלופין - האם נכונה טענת התובעת כי לקופת הפיצויים הופרש בחסר ושיעור החוב.
בכפוף להכרעה בעניין נסיבות סיום יחסי העבודה, זכאות התובעת לפיצוי בגין פיטורים ללא שימוע ופיטורים שלא כדין מבלי שנמסר לתובעת מכתב פיטורים והנזק שנגרם לתובעת בגין כך.
המשמעות והפרשנות שיש לתת להודעת המסרון ששלח הנתבע 1 לתובעת.
זכאות הנתבע 1 לקבלת פיצוי חלף אי מתן הודעה מוקדמת מהתובעת, בגובה שכר עבודה חודשי ובהפחתת הסכום שקוזז במסגרת גמר החשבון, בסך 2,224 ש"ח. האם הקיזוז שערך הנתבע 1 בעניין זה נעשה כדין.
האם התובעת חולה במחלת הפיברומיאלגיה והאם הנתבע 1 ידע על כך.
האם נכונה טענת התובעת כי לקרן הפנסיה הופרש בחסר ומה סכום החוב. האם זכאית היתה התובעת לקבל הפרשות לביטוח הפנסיוני בשיעור של 6% משנת 2008.
זכאות הנתבע 1 לקיזוז הלוואה שנתן לתובעת ומנגד זכאות התובעת להשבת ניכוי שכר בשל קיזוז משכר העבודה האחרון של התובעת בשל הלוואה והודעה מוקדמת .
זכאות התובעת לתשלום דמי הבראה ששולמו לה בחסר לטענתה ובאיזה שיעור.
זכאות התובעת לפיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העבודה ו/או הודעה על שינו י תנאי העבודה.
זכאות לפיצוי הלנת שכר ופיצוי הלנת פיצוי פיטורים.
זכאות התובעת לפיצוי בגין מתן תלושי שכר לא תקינים.

ג. ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעים י גישו את תצהיריה ם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע ת.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

ניתנה היום, א' כסלו תשע"ח, (19 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .