הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 36485-06-19

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובע

1. בן בלילי

נגד

נתבעים

  1. אריק אבו צדקה
  2. אריק אבו צדקה בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבעים לא הגיש ו כתב הגנה ת וך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה להם כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע ים לשלם לתובע , ביחד ולחוד כדלקמן:
פיצויי פיטורים בסך של 14,832 ₪ בתוספת הלנת פיצויי פיטורים.
פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בסך של 15,898 ₪.
דמי הבראה בסך של 3,982 ₪.
פדיון חופשה בסך של 11,006 ₪.
חלף הפרשות חלק מעסיק לפנסיה בסך של 12,083 ₪. אין זכות לתבוע את הפרשות העובד לפנסיה.
בית הדין לא מצא לנכון לפסוק פיצויים בגין אי מתן הודעה לעובד או אי מסירת תלושי שכר במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה.
הסכומים האמורים לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית מ היום שבו היו אמורים להיות משולמים ועד יום התשלום בפועל.
בנוסף, הנתבעים יישאו, ביחד ולחוד, בשכר טרחת עורך דינו של התובע בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, 24 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.