הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 3460-06-18

29 מאי 2019

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
לוטפי אדכיידק

ע"י ב"כ: עו"ד מאגד ג'נאים
-
הנתבעים

  1. נגריה ושיש מטבחי עין ראפה בע"מ
  2. עין ראפה המרכז לבית בע"מ
  3. נגריה ושיש עין ראפה בע"מ
  4. רמזי ברהום

ע"י ב"כ: עו"ד כנעאן סייף

פסק דין מתוקן

בפסק הדין מיום 7.4.2019 נרשם בטעות כי לתובע ישולמו פיצויי פיטורים מוגדלים בסך 70,000 ₪ חלף 80,000 ₪ כפי שהוסכם בדיון מיום 24.3.2019. כמו כן, נשמטה הסכמת הנתבע 4 להיות ערב באופן אישי לתשלום, כנגד מחיקתו כנתבע.

נוכח האמור, פסה"ד יתוקן כדלקמן:

ביום 24.3.19 בדיון המוקדם שהיה בפני הגיעו הצדדים להסכמה טנטטיבית לה ניתן בזה תוקף של פסק דין. לפי ההסכמה רשאית נתבעת לחזור בה מהסכם הפשרה תוך 24 שעות מהדיון.

לאחר חלוף פרק הזמן הנ"ל ומאחר ולא נתקבלה כל הודעה ניתן בזה תוקף להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול ולפיו ישולם לתובע כפיצוי פיטורים ופיצוי פיטורים מוגדלים סכום של 80,000 ₪ ובנוסף ישולם לבא כוחו שכר טרחת עוה"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית. מועדי התשלום כמו גם שאר ההוראות עליהם הסכימו הצדדים בפרוטוקול הדיון יהיו חלק בפסק דין זה.

בהתאם להסכמת הצדדים, התביעה כנגד נתבע מס' 4 נדחית, והוא יהיה ערב לביצוע התשלומים הנ"ל באופן אישי.

הנתבעים רשאים להגיש בתיק זה הודעת צד ג' למר אחמד ברהום ובלבד שיעשו כן תוך 30 יום מהיום.

הנתבעים יהיו רשאים להמשיך ולהתדיין מול אחמד ברהום על הסכום הנ"ל במסגרת הליך נפרד שיפתחו בבית משפט השלום, אף אם יוגש לאחר המועד הנ"ל.

בית הדין מתנצל על הטעות שעולה מתוך הפרוטוקול כאמור.

ניתן היום, כ"ד אייר תשע"ט, (29 מאי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .