הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 34466-12-16

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור
התובע:
סאלם אלעצאידה
ע"י ב"כ: עו"ד אשרף עבד אלקאדר

-
הנתבעים:
1. סוויט קפה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלום מור
2. רועי לויסקי
3. מסעוד יגאל מלכה
4. רוני לויסקי
5. הגר מלכה

החלטה
ביום 12.7.18 ניתנה החלטת בית הדין הארצי, לפיה:
"24.נוכח כל האמור לעיל, ולאחר ששוכנענו שהמסמכים המבוקשים רלוונטיים ועשויים להיות דרושים ונחוצים לצורך קיומו של דיון יעיל וממצה במחלוקות בין הצדדים, בקשת רשות הערעור מתקבלת, והתיק יוחזר לבית הדין האזורי לצורך מתן צווים כמבוקש על ידי המבקש ביחס לדו"ח איכון הטלפון הסלולארי שלו; ביחס לתעודת עובד הציבור המבוקשת מקמ"ט תעסוקה (כאשר יודגש בצו שיש לצרף את העתקי כל הבקשות שהוגשו על ידי המשיבה למתן היתרי או רישיונות עבודה עבור המבקש); וביחס לתעודת עובד הציבור המבוקשת מאגף הביטחון בעיריית מעלה אדומים (כאשר יודגש בצו שהמידע המבוקש מתייחס לחודשים יולי 2014 - אוגוסט 2016).

אשר למסמך המבוקש מהמוסד לביטוח לאומי - המבקש יהא רשאי לשוב ולהגיש בקשה בעניינו בבית הדין האזורי במידת הצורך (מובן בלוח זמנים סביר, וכאשר בית הדין האזורי ידון בבקשה זו ככל שתוגש לפי מיטב שיפוטו ולאחר שמיעת עמדת המשיבים). אשר לבקשת המשיבים 5-2 שלפיה אם תותר השלמה לתעודת עובד הציבור מטעם קמ"ט התעסוקה הרי שיש להורות גם על המצאת הבקשות שהוגשו עבור המבקש מטעם חברת "זיגדון תקשורת בע"מ" - על פני הדברים קיימת בעייתיות בחשיפת מידע הקשור לצד שלישי שלא התבקשה רשותו לכך, וככל שהמשיבים עומדים על בקשתם יש להגישה לבית הדין האזורי. "
בעקבות ההחלטה, ביום 15.7.18 התקבלה החלטת בית הדין לפיה ב"כ התובע יגיש עד 7/8/18 בקשה לצווים מנוסחת במדוייק כפי שהתיר אותם בית הדין הארצי. עוד נקבע כי ב"כ הנתבעים יגישו עד 7/8/18 לעניין המידע מביטוח לאומי. לא למותר לציין שההחלטה בבר"ע מדברת בעד עצמה לכאורה גם בעניין זה.
ביום 2.8.18 הגיש התובע בקשה למתן צווים, בהתאם להחלטת בית הדין הארצי, וכן הגיש בקשה למתן צו כנגד המוסד לביטוח לאומי להמצאת תעודת עובד ציבור אודות הדיווח על עבודתו התובע אצל חברת "הכיכר בחצר 2010 בע"מ". התובע הבהיר כי הנתבעים הגישו תלושי שכר מטעם "הכיכר בחצר 2010 בע"מ", ללא תצהיר מטעם חברה זו, ומשכך יש מקום למתן תעודת עובד ציבור, כדי לאפשר לבית הדין לגלות את האמת מאחורי הוצאת תלושי השכר מטעם חברה זו.
הנתבעת 1 הגישה תגובה לבקשה ביחס לצו מביטוח לאומי וביחס לצו מקמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי יהודה ושומרון. הנתבעת 1 הודיעה כי אינה מתנגדת לבקשה ביחס למוסד לביטוח לאומי, אולם טענה כי יש לתן צו ביחס לכל אחד ואחד מהנתבעים. לטענתה, כיוון שהתובע מבקש את הצו והנתבעת 1 מסכימה לכך, הרי שמדובר בבקשה מוסכמת. ביחס לצו המופנה לקמ"ט תעסוקה טענה הנתבעת 1 כי בתעודת עובד הציבור שהוגשה מהמנהל האזרחי צוין כי מיום 6.4.16 ועד ליום 6.10.16 היה לתובע רישיון כניסה שניתן לבקשת "גיזדון תקשורת בע"מ", בעוד שהתובע טען שעבד מיום 1.7.14 ועד לחודש 8/16. הנתבעת 1 טענה כי זיגדון תקשורת בע"מ והכיכר בחצר בר 2010 בע"נ הנה בבעלות מר משה זיגדון, אשר הוזמן למתן עדות על ידי הנתבעת. אשר על כן עתרה הנתבעת 1 כי במסגרת הצו לקמט תעסוקה, יש להורות על המצאת הבקשה לרישיון אף ביחס לבקשה שהוגשה על ידי "זיגדון תקשורת בע"מ. הנתבעת 1 התייחסה לבעייתיות שציין בית הדין הארצי בעניין זיגדון תקשורת בע"מ, מבלי שהתבקשה תגובת החברה, אולם טען כי היות שהתובע בעצמו עותר לקבל את הבקשות לרישיון מקמ"ט תעסוקה, הרי שאין צורך שהסכמת כל הצדדים לקבלת המסמך. לחילופין טענה הנתבעת 1 כי יש להעביר את הבקשה בעניין זה לתגובהת זיגדון תקשורת בע"מ לקבלת רישיון לטובת התובע בקמ"ט תעסוקה במנהל איו "ש כפי שהנפיקו מיום 6.4.16 עד ליום 6.10.16.
התובע הגיש תשובה לבקשה, שבמסגרתה התנגד לצווים החדשים שביקשה הנתבעת 1 נוכח מועד הגשתם, לאחר הגשת הראיות בתיק, עוד טען כי לא ברור כיצד יקדמו את התיק וטען כי הנתבעים אינם זקוקים לצו כנגד המוסד לביטוח לאומי ביחס לדיווחים שנעשו על ידם כביכול. לעניין קמ"ט תעסוקה טען התובע כי יש לדחות את הבקשה נוכח מועד הגשתה וכן וטען כי הנתבעת אינה רשאית לבקש צו המופנה לקמ"ט תעסוקה, הקשור לצד שלישי שאינו קשור לסכסוך ומבלי שניתנה הסכמתו למבוקש.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, להלן ההחלטה.
בקשת התובע מתקבלת על כל חלקיה.
ביחס לתגובת הנתבעת 1, מדובר למעשה בבקשה למתן צווים נוספים.
ביחס לבקשה לצווים למוסד לביטוח לאומי, אין המדובר בבקשה מוסכמת, בניגוד לנטען. התובע לא נימק את המועד להגשת הבקשה רק בשלב מאוחר זה ויתר הנתבעים לא הצטרפו לבקשה, הגם שהצווים המבוקשים נוגעים אליהם.
ביחס לצו לקמ"ט תעסוקה, נוכח תגובת התובע, ובשים לב להחלטת בית הדין הארצי לעבודה, ולכך שחברת זיגדון תקשורת בע"מ אינה צד להליך, הבקשה בשלב זה נדחית.
ככל שהנתבעת 1 עומדת על הבקשה למתן צו לקמ"ט תעסוקה ביחס לזיגדון תקשורת בע"מ, הנתבעת 1 תגיש תגובת חברת זיגדון תקשורת בע"מ, לבקשה, וזאת עד ליום 15.2.19. לא תוגש במועד תדחה הבקשה. תוגש, תידון לגופה.
ניתן בזה תוקף של החלטה לכל אחד מהצווים שצורפו לבקשת התובע מיום , 2.8.18, כדלקמן:

ב"כ התובע יעביר כל צו לגוף שאליו הוא מופנה, בצירוף החלטה זו. הצו ניתן לחברת הסלולר סלקום, לעירית מעלה אדומים , משמר הגבול משטרת ישראל ,קמ"ט תעסוקה באיזור יו"ש, וביטוח לאומי .
הגופים ימלאו אחר הצו ויגישו את הפרטים הנדרשים לתיק בית הדין בתוך 30 ימים מיום קבלת הצו.
נקבע להוכחות לתאריך 30.6.19 בשעה 11:00. במועד זה ישמעו סיכומים בעל פה. על הצדדים להיערך בהתאם. נתנת רשות להגשת עמוד אחד מודפס עם הפניות לפסיקה באותו מועד.

ניתנה היום, ז' שבט תשע"ט, (13 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.