הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 32219-11-18

29 מאי 2019

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

התובע
עלי אלחרוב

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
ע.מ. סיני בנין והשקעות בע"מ

פסק דין

ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת.
מאישור המסירה שהוגש לבית הדין, עולה כי בוצעה המצאה כדין לנתבעת ביום 22.01.2019. בנוסף, גם בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאה לנתבעת ביום 10.03.2019.
עד עתה לא הוגש כתב הגנה ולא הוגשה כל תגובה לבקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
לאור זאת, ומשלא הוגש כתב הגנה ואף לא הוגשה תגובת הנתבעת לבקשת ב"כ התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד האמור בכתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד – 3,000 ₪.
הפרשי פנסיה – 773 ₪.
הפרשי פיצויי פיטורים – 4,692 ₪.
הודעה מוקדמת – 3,000 ₪.
דמי לינה – 16,080 ₪.
דמי חופשה – 5,260 ₪.
דמי הבראה – 4,914 ₪.
דמי חגים – 4,471 ₪.
גמול עבודה בחג – 2,235 ₪.
מתנות חג – 833 ₪.
קרן השתלמות – 997 ₪.
הוצאות אש"ל – 6,700 ₪.
כל הסכומים דלעיל יישאו ריבית והצמדה מיום 1.8.2018 ועד ליום התשלום בפועל.
בגין יתר הרכיבים לא מצאתי לנכון לפסוק במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה. ככל שמכל סיבה שהיא פסה"ד יבוטל, יהיה רשאי התובע לעמוד על יתר רכיבי התביעה ולהוכיחם.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ כהוצאות ושכ"ט עו"ד. ככל שסכום זה לא ישולם תוך 30 יום – יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבית דין זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ד אייר תשע"ט, (29 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .