הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 31996-11-16

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור
התובע:
טל אביבי

-
הנתבעת:
אורגד ש.נ. בע"מ

החלטה

לפני בית הדין בקשת התובע להורות לנתבעת להעביר לידיו לאלתר מסמכים וכן טפסים מתאימים חתומים על ידה לצורך שחרור כספי הביטוח.
הנתבעת התנגדה לבקשה וטענה כי ביחס לקופת הגמל, מדובר בקופה אישית של התובע, והמידע והנתונים לגבי הסכומים שהופרשו לקופה נתונים לרשותו של התובע. באשר לרכיב התגמולים בקופת הפנסיה טענה הנתבעת כי כספים אלו הועברו לבעלותו של התובע זה מכבר, ועומדים לרשותו, וככל שיהיה צורך בהנפקת מכתב שחרור כספי התגמולים בלבד, הנתבעת אינה מתנגדת לכך. באשר לכספי הפיצויים בקופת התובע, הנתבעת טענה כי לא ניתן להורות על שחרור הכספים בטרם הכרעת בית הדין בסוגיה המרכזית בתיק, והיא נסיבות סיום עבודתו של התובע. לטענת הנתבעת התובע התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים ועל כן בהתטם לסעיף 8 לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה-2011 ובהתאם לפסיקה, הנתבעת אינה זכאית למשוך אליה את כספי הפיצויים בקופת התובע בשלב זה, אולם היא עשויה להיות זכאית להם בבוא היום, במידה שימשכו מהקופה שלא בשל "אירוע מזכה". וכי כל עוד לא אירע אירוע מזכה, אין התובע רשאי למשוך את כספי פיצויי הפיטורים. בנסיבות אלה טענה הנתבעת כי הבקשה הוגשה בניגוד לדין, תוך בזבוז זמנו של בית הדין ושל הנתבעת. נוכח האמור, ביקשה הנתבעת לדחות את הבקשה ולחייב את התובע בהוצאות הכנת תגובה זו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
משקיימת מחלוקת בעניין זכאות התובע לפיצויי פיטורין, אין להורות לנתבעת לחתום על מסמכים לצורך שחרור הכספים שהופקדו. טענות הנתבעת בעניין נסיבות סיום העסקת התובע הובהרו בכתב ההגנה.
בעניין כספי התגמולים טענה הנתבעת כי כספים אלו הועברו לבעלותו של התובע זה מכבר, ועומדים לרשותו, וככל שיהיה צורך בהנפקת מכתב שחרור כספי התגמולים בלבד, הנתבעת אינה מתנגדת לכך על כן ינתן לתובע מכתב שחרור לתגמולים בלבד עד 19/10/17.
נוכח האמור, הבקשה לשחרור פיצויים נדחית.
בשלב זה אין צו להוצאות אך אלו ילקחו בחשבון בהמשך נוכח דחיית הבקשה לשחרור הפיצויים- נשוא המחלוקת בהליך.
ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ח, (28 ספטמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.