הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 31929-04-18

27 ינואר 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
יוסף ביג'ה

ע"י ב"כ: עו"ד אברהם שלום בר יוסף

-
הנתבע:

המוסד לביטוח לאומי

אסף ארזי עו"ד, ואח'

החלטה

זוהי החלטה בבקשת הנתבע לצירוף מדינת ישראל- הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה כנתבעת נוספת בהליך.

התובע הגיש תביעה כנגד מעסיקו, המוסד לביטוח לאומי, בשל שינוי שבוצע בתנאים שהובטחו לו עת פרש בפרישה מוקדמת בשנת 2017, כך שבמקום קצבה בשיעור של 62.5% קיבל קצבה בשיעור של 59%, פער המגיע לטענתו להפרש של מאות אלפי ₪.

לטענת הנתבע בכתב ההגנה, תשלום הקצבה כפי שאושר על ידי המעביד היה תלוי באישור של הממונה על הגמלאות במשרד האוצר היות ומדובר בזכויות שנרכשו בתקופת עבודתו של התובע בשירות המדינה הקודמת לעבודתו אצל הנתבע.

נימוקי הבקשה בתמצית:
לטענת הנתבע (המבקש) צירופה של הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר חיוני היות והנתבע עצמו כפוף לפיקוח הממונה על השכר וכן מכיוון שמדובר בגוף אשר קובע את גמלתו של התובע. ככל שלא תצורף הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר , ייתכן וכל ההליך יתברר כהליך סרק שכן פסק הדין אינו גובר על סמכות הממונה על השכר.

נימוקי ההתנגדות בתמצית :
לטענת התובע (המשיב) אין לו דבר עם הממונה על הגמלאות במשרד האוצר, היות וכל המגעים אודות פרישתו המוקדמת התנהלו למול הנתבע בלבד. כך נחתם הסכם הפרישה מול הנתבע בלבד. בנוסף לכך, צירופה של הממונה על הגמלאות יגרום לסרבול והתמשכות ההליכים שלא לצורך היות ואין מחלוקת על העובדות. אף על פי כן, מותיר התובע את ההחלטה בבקשה לשיקול דעת בית הדין.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לבקשה מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 קובעת:

18. (א) בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית הדין או הרשם, לבקשת בעלי דין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית הדין דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה.

נוכח השלב המקדמי בו מצוי התיק וכן לאור כפיפות הנתבע להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985 ולחוק שירות המדינה (גמלאות), תש"ל – 1970 ועל מנת להכריע ביעילות בשאלה שבמחלוקת, תצורף כנתבעת 2 – מדינת ישראל, הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה.

הנתבע יגיש לנתבעת 2 העתק של כתבי הטענות בהליך וכן את ההחלטות שניתנו בו (לרבות החלטה זו) תוך 7 ימים ויגיש אישור מסירה לבית הדין.

הנתבעת 2 תגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום המצאת כתבי בי דין בצירוף החלטה זו אליה.

ניתנה היום, כ"א שבט תשע"ט, (27 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.