הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 31789-06-18

19 מאי 2019

לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע
חן חנניה ביטון

-
הנתבעת
בר כל - ברכת הארץ, רשת צרכניות

פסק דין

1. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. כן הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאנו בחשבון טיעוני הצדדים, הראיות שהוצגו בפנינו, לרבות התרשמותנו ממהימנות העדויות של הצדדים ובשים לב למכלול נסיבות המקרה, אנו פוסקים כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובע סך של – 20,000 ₪ כפיצוי פיטורים.
ב. כמו כן תשחרר הנתבעת את כל הכספים שנצברו לזכות התובע בחברת כלל (פיצוי פיטורים ו דמי גמולים) תוך 21 יום . התובע יחתום על כל מסמך שנדרש לצורך שחרור הכספים תוך 3 ימים מיום שידרש לעשות כן. לא ישוחררו הכספים תוך המועד הנ"ל תשא הנתבעת בסכום נוסף של 7,300 ₪ כהפרש פיצוי פיטורים כאמור בסעיף א, ואז תהא זכאית לקבל את חלק פיצוי הפיטורים שהופרש לחברת כלל.
ג. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין ואם
לא ישולמו במועד כאמור, יחולו עלי הם הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

3. אין צו להוצאות.

4. האגרה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ד אייר תשע"ט, (19 מאי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .