הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 29801-05-16

28 אפריל 2019
לפני:
כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
התובע:
ליאורה אלמן

-
הנתבע:
אלומון לאב בע"מ

החלטה
שני עניינים דורשים הכרעה וזאת מעבר להוראות בדבר הגשת סכומים, והם ידונו להלן:

מסמכים הקשורים בגב' י.מ.

  1. בדיון האחרון הועלו סוגיות הקשורות לעניינה של הגב' י.מ. שאינה צד להליך ובאשר לשאלה מדוע לא הובאה לעדות ועל מי היה מוטל הנטל לזמנה לעדות. בהמשך להחלטה מאותו דיון המציאה הנתבעת אסופת התכתבות באמצעות מייל לתקופה שבין ה19-25 במאי 2014 בעניינה של הגב' האמורה.
  2. בנסיבות שתוארו באותה החלטה, ולאחר עיון במסמכים שהועברו מוצא בית הדין כי יש מקום, למען השלמת התמונה העולה ממכתב הזימון לשימוע שצרפה הנתבעת, לצרף מכתב אחד מתוך כלל ההתכתבות עם ב"כ של הגב' י.מ. גם מסמך זה יסרק לתיק באופן שהיא חשוף לעיון בית הדין והצדדים בלבד.

בתוך שבוע מעת סריקת המסמך יודיע ב"כ התובעת האם מבקש לקבלו כמוצג לתיק או כל הודעה אחרת.
3. ככל שלא יבוקש דבר מעבר לקבלת המסמך כמוצג, יוגשו סכומי הצדדים בהתאם למועדים דלהלן: התובעת בתוך 30 יום מיום חלוף המועד האמור לעיל, הנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת סכומי התובעת. כל צד ימסור סכומיו לבית הדין ולצד שכנגד במקביל. אורך סכומי כל צד לא יעלה על 10 עמודים.

תיקון פרוטוקול
4.לאחר הדיון האחרון הגישה הנתבעת בקשה לתיקון פרוטוקולי שני הדיונים (כפרוטוקול הדיון הקודם הוחסה עד אז). לאחר עיון בבקשה ובתגובה אנו קובעים כדלקמן:
-התיקון בעמ' 10 ש' 12- כמבוקש. אכן כך זכור לבית הדין ואף עולה מהקשר הדברים.
- התיקון בעמ' 29 ש' 2- כמבוקש. מהטעמים דלעיל.
- התיקון בעמ' 56 ש' 4 – כמבוקש. כך זכור לבית הדין שאף בזמן אמת שם לב שהוקלד לא נכון.
-התיקון בעמ' 59 ש' 9- בהעדר התנגדות עניינית- כמבוקש.
- התיקון בעמ' 60 ש' 27- כמבוקש, מהטעם לעיל.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ט, (28 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

דרורה נבון, עובדים

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

יצחק אופנהיים, מעסיקים