הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 25837-05-19

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובע
זעתרי עטייה
ע"י ב"כ: עו"ד אנוור אבו קטיש
-
הנתבעת
אייל ד. אבן ושיש בע"מ

פסק דין

לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש ביום 13.5.19.
ביום 20.6.19 הגיש עו"ד שרון כרמלי ייפוי כוח.
ביום 5.7.19 הגיש עו"ד כרמלי בקשה דחופה להארכת המועד להגשת כתב הגנה.
ביום 17.7.19 נקבע כי הגם שלא הוגשה עמדת התובע, ניתנת אורכה להגשת כתב הגנה עד ליום 6.8.19.
ביום 30.7.19 הודיע עו"ד כרמלי על הפסקת ייצוג הנתבעת, החל מיום 10.8.19 וכי עד למועד זה יעשה ניסיון נוסף לקדם את המו"מ להסדר עם ב"כ התובע, ביחס למספר תיקים כנגד הנתבעת. בנסיבות אלה עתר ב"כ הנתבעת לאפשר לה, ככל שיהיה צורך בכך, להתקשר עם מייצג אחר ולהגיש כתבי טענות או תגובות עד ליום 20.9.19. גם בקשה זו הוגשה ללא עמדת הצד שכנגד.
ביום 12.8.19 ניתנה אורכה נוספת להגשת כתב הגנה עד ליום 11.9.19 ונקבע כי ככל שלא יוגש כתב הגנה עד למועד זה, יינתן פסק דין לאלתר על יסוד התביעה, וללא התראה נוספת.
החלטה זו נצפתה על ידי ב"כ הנתבעת. בנוסף, ההחלטה נשלחה ישירות לנתבעת בדואר רשום. אישור המסירה חזר בציון "נמסר לידי הנמען הרשום".
חרף כל האמור, הנתבעת לא הגישה כתב הגנה.
בנסיבות אלה, הבקשה מתקבלת.
ניתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים בגין הרכיבים כדלקמן:
שכר עבודה בסף 6,431.25 ₪.
החזר ניכויים שלא כדין בסך 1,800 ₪.
פדיון חופשה בסך 7,640.5 ₪.
דמי הבראה בסך 5,038.74 ₪.
דמי חגים בסך 7,581 ₪.
פיצויי פיטורים בסך 16,683 ₪.
הפרשות לפנסיה בסך 12,012 ₪.
הפרת תיקון 24 לחוק הגנת השכר בסך 5,000 ₪.

בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות התובע בסך 305 ₪ וכן שכר טרחת ב"כ התובע בסך 7,450 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ט, (23 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .