הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 25831-11-18

08 מאי 2019
לפני:
כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
דניאל גבאי ת.ז. XXXXXX083
ע"י ב"כ: עו"ד ארז כהן

-
הנתבעת:
רטורנו (ע"ר) 580319788
ע"י ב"כ: עו"ד שלומי סבג

החלטה

1. מונחת לפניי בקשת הנתבעת "להורות על תיקון כתב התביעה", בדרך של צמצום הסעדים שנתבעו במסגרתו עד לחודש אוגוסט 2016. בהתאם מבקשת הנתבעת כי אורה לתובע לתקן את האופן בו כומתה התביעה וכן כי ימחק הסעד של פיצויי הלנה מחמת התיישנות.
ברקע הבקשה תביעתו של התובע לתשלום הפרשי שכר בגין עבודה בשעות נוספות. על פי העולה מכתב התביעה, התובע מועסק בנתבעת - עמותה המפעילה מרכז לטיפול ומניעה בהתמכרויות בעיר בית שמש - כמדריך גמילה, מאז ראשית שנת 2009. מתכונת עבודתו היא זו של משמרות בנות 48 עד 72 שעות הכוללות לינה במרכז. אלא שלטענת התובע רק מחודש אפריל 2017 שונה אופן תשלום שכרו כך שיכלול תשלום בעד עבודה בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובחגים. על כן הוא עותר לתשלום הפרשי שכר בעד התקופה שמתחילת העסקתו ועד שינוי שיטת תשלום שכרו כמו גם להפר שים בעד התקופה שלאחר השינוי.
2. הבקשה שלפני הוגשה לאחר שעתר התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, וחלף הגשת כתב הגנה , על אף שהמועד להגשתו הוארך לבקש ת הנתבעת. כאמור בפתח הדברים , אליבא דנתבעת וטרם הגשת כתב הגנתה יש להורות לתובע לתקן את תביעתו. לדידה, תלושי שכרו של התובע מלמדים בברור כי כתב התביעה אינו מגלה עילה לתקופה שאחרי 08/2016 , שכן החל ממועד הזה עברה הנתבעת לשיטת חישוב שכר לפי מתכונת שעתית. כמו כן טוענת הנתבעת להתיישנות הדרישה לפיצויי הלנת שכר, שעה שסעיף 17 א' לחוק הגנת השכר קובע כי הזכות לפיצוי בגין רכיב זה מתיישנת בתום תקופה של שנה מהיום בו רואים את השכר כמולן. כך ולדבריה, היה על התובע לערוך את כימות הגמול לשעות נוספות בהתאם לשכר המינימום השעתי הנכון לאותה שנה, ולא לפי השכר השעתי של התובע נכון לשנת 2018. הנתבעת סבורה כי בהזדמנות זו יהא נכון להורות לתובע לכמת את תביעתו בהתבסס על נתוני אמת, אשר לדבריה נמצאים כעת בידו.
3. התובע מצדו סובר כי מדובר בבקשה שהוגשה בחוסר תום לב ובניגוד לדין ואף לגופה היא שגויה מטעמים שונים שהוא מונה. הנתבעת השיבה לתגובת התובע ועמדה על דעתה כי דין הבקשה להתקבל.
4. מבלי שאכניס עצמי בעת הזו לכל נבכי טענות הצדדים אומר כי טענות הנתבעת מקומן בכתב ההגנה ודינן להתברר במסגרת ההליך העיקרי. והדברים יפים גם לטענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת , לגביה סובר התובע כי עומדת לו תקופת התיישנות ארוכה יותר. לא למותר להוסיף כי הסעיפים בכתב התביעה אותם מבקשת הנתבעת כי 'יתוקנו' אינם כוללים טענות טרדניות או מבישות, או כאלה אשר עלולות להפריע לדיון הוגן (ראו: י' זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שישית, סעיפים 326-327 ,321). על כן לא מצאתי כי מקרה זה בא בגדר אותם מקרים נדירים המצדיקים התערבות בחופש הטיעון של בעלי הדין. כך לא מדובר במצב דברים קיצוני או חד משמעי המצדיק מתן הוראה על תיקון כתב תביעה. אשר לפסקי הדין שמצטטת הנתבעת בבקשה, דוגמת עניין רפפורט או ארגס , אומר כי לדידי הם אינם צריכים לעניין שכן עניי ננו אינו זה שבו התובע לא עשה לכימות תביעתו כלל או עתר לצו הצהרתי או לצו למתן חשבונות מקום בו כימות הוא אפשרי , כי אם למצב דברים בו אופן הכימות אינו לרוחה של הנתבעת. על כגון דא קבע בית המשפט העליון בימים אלה ממש , מפי כבוד השופט עופר גרוסקופף, דברים היפים בשינויים המחויבים גם כאן:
"על בקשה לסילוק על הסף של בקשה לסילוק על הסף לא שמעתי, ודומני כי מוטב גם שלא נשמע. כי אם תתכן בקשה לסילוק על הסף של בקשה לסילוק על הסף, מדוע לא תיתכן גם בקשה לסילוק על הסף של בקשה זו, וכך, להנאת עורכי הדין, לרווחת הצדדים וליעילות הדיון, אד-אינפיניטום? (לא אוכל להימנע מלהזכיר בהקשר זה את המסמך שכותרתו: "תשובה מטעם המשיבה לבקשת המבקשים למחיקת סעיפים מתשובתה לתשובתם לבקשתה למחיקת סעיפים מתשובתם לתשובתה לבקשת האישור", אשר הוגש לי באחד התיקים בהם דנתי בבית המשפט המחוזי.)" (רע"א (עליון) 1835/19 דיאליט בע"מ נ' Sahahjhand Laser Technology Ltd. (28.3.2019)).

לשון אחרת, בקשת הנתבעת איננה חלק מסדרי הדין הנהוגים, העתרות לה עלולה להוביל להסתעפות ההליך שלא לצורך והיא בבחינת מדיניות שיפוטית שגויה. לגופה אינה נכונה ואף קשה להשתחרר מהרושם שכל תכליתה מלכתחילה היה לדחות את מועד הגשת כתב ההגנה, ועל כך אין אלא להצר.

5. סוף דבר – על יסוד כל האמור הבקשה נדחית.
הנתבעת תגיש כתב הגנה בתוך 15 ימים.
זימון לישיבה מקדמית ישלח בנפרד.
הנתבעת תישא בשכר טרחת בא כוח התובע בגין הבקשה בסך 2,000 ₪. לא ישולם שכר הטרחה בתוך 30 ימים, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן החלטה זו ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ניתנה היום, ג' אייר תשע"ט, (08 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.