הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 25083-01-15

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובעת:
חוה ג'ולי כהן

-
הנתבעת:
מורנינגסייד ישראל בע"מ

החלטה
בפניי רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעם התובעת וכן רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעם הנתבעת.
לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות
התובעת הועסקה על ידי הנתבעת מיום 1.5.11 ועד ליום 4.8.14.
התובעת עבדה בימים שני עד שישי.
שכר התובעת שולם לה בהתאם לתלושי שכרה.
התובעת פוטרה על ידי הנתבעת.

פלוגתאות
מה היו תנאי העסקתה ושכרה של התובעת, והאם שולמו בהתאם להסכם עליו חתמה התובעת וצורף כנספח א' לכתב ההגנה?
האם התובעת קיבלה דמי הודעה מוקדמת ללא צורך להתייצב לעבודה?
מה היו נסיבות העסקתה וסיום עבודתה של התובעת. האם נכונה טענת התובעת כי פוטרה בשל הנסיבות המנויות בסעיפים 11 ו-12 לכתב התביעה או בשל חלק מסיבות אלה, והאם נכונה הטענה כי פוטרה בהעדר שימוע?
כפועל יוצא, האם זכאית התובעת לתשלום פיצוי לפי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה או בגין פיטורים שלא כדין.
מה היו שעות העסקתה של התובע, וכפועל יוצא, האם זכאית התובעת להשלמת תשלום בגין שכר עבודה או בגין שעות נוספות, ואם כן, באיזה שיעור. האם שולמו לתובעת סכומים ביתר והאם הנתבעת זכאית להשבה או לקיזוז סכומים אלה.
האם התובעת החסירה שעות עבודה שבגינן שולם לה שכר או קיבלה תשלומים ביתר ביחס לשעות עבודתה בפועל, וכפועל יוצא, האם הנתבעת זכאית להשבת כספים ששולמו ביתר או לקיזוז ובאיזה שיעור.
האם התובעת זכאית להשלמת דמי הבראה ופדיון ימי חופשה, ואם כן באיזה שיעור.
האם התובעת ביצעה שיחות סרק ללקוחות שאינם קיימים, באופן שיטתי ובאופן שהסב נזקים לנתבעת. אם כן, מה שיעור הנזק שגרמה התובעת לנתבעת והאם הנתבעת זכאית לקזז נזקים שנגרמו לה בשל כך או תשלומים ששולמו לתובעת ביתר, בשל עבודה שלא בוצעה.
האם התובעת פעלה בחוסר תום לב בנסיון לגרום לפיטוריה והאם נסיבות הפסקת עבודתה מזכות את התובעת בפיצויי פיטורים.
האם זכאית התובעת להשלמת פיצויי פיטורים ובאיזה שיעור, או ששולמו לתובעת סכומים ביתר, אותם יש לקזז.
האם זכאית התובעת לפיצוי הלנת שכר עבודה והלנת פיצויי פיטורים או שעומדת לנתבעת טענת הגנה טובה בעניין זה.
מה השכר הקובע של התובעת לצורך חישוב זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים, והאם שולמו לתובעת סכומים ביתר בשל האמור. ככל שהתשובה חיובית, האם זכאית הנתבעת לקזז סכומים ששולמו ביתר.
האם בחודשים שקדמו לפיטוריה של התובעת חלה ירידה בהיקף המכירות שביצעה כסוכנת שאמורה היתה למכור את שירותי התובעת ללקוחות בחו"ל.
באם התובעת ביקשה או התעקשה לעבוד מביתה (חרף התנגדות הנתבעת) על מנת שהלקוחות של הנתבעת שהיו בטיפול התובעת לא יועברו לעובדים אחרים בחברה ובאופן שאלו יזכו בבונוסים בגין מכירות עבורם בתקופה בה היתה התובעת בחופשת לידה.
האם התביעה לתשלום דמי הבראה התיישנה, כולה או חלקה.
ניתנה היום, א' אלול תשע"ו, (04 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.