הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 22001-12-18

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובע

סעיד שלאלדה

נגד

נתבעת

א.י. ביבי בניה ופיתוח בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבעת לא הגיש ה כתב הגנה ת וך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לה כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע ת לשלם לתובע כדלקמן :
פיצויי פיטורים בסך של 22,976 ₪.
פיצוי אי מתן הודעה מוקדמת בסך של 7,400 ₪.
פדיון חופשה בסך של 5,920 ₪.
דמי הבראה בסך של 4,536 ₪.
החזרי נסיעות בסך של 7,200 ₪.
שכר עבודה עבור התקופה של 02/18-08-18 בסך של 47,730 ₪.
התביעה לדמי חגים נדחית בשל היעדר.
הסכומים האמורים לעיל, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.
כמו-כן, תישא הנתבעת בשכר טרחת עורך דינו של התובע בסך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, ט"ו אייר תשע"ט, 20 מאי 2019, בהעדר הצדדים.