הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 17641-05-17

01 אוגוסט 2019
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
אורן מאיירס

ע"י ב"כ: עו"ד אלונה קצב
-
הנתבעת:
זאפה ירושלים במעבדה בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד יעל סגל מקליס

החלטה

להלן רשימת המוסמכות והפלוגתאות על יסוד הרשימות שהוגשו מטעם הצדדים:

מוסכמות:
התובע הועסק בנתבעת מיום 31.1.2012 ועד ליום 1.8.2016.

פלוגתאות:
האם זכאי התובע לפדיון חופשה וככל שכן, מהו הסכום לו הוא זכאי.
האם זכאי לדמי הודעה מוקדמת.
האם זכאי להפרשי שכר בגין הרעה בתנאי העסקתו.
האם זכאי להפרשי שכר בגין משמרות, משמרות חריגות, נסיעות וחופשה שלא דווחו בתלושי השכר.
האם זכאי להפרשי שכר בגין שעות נוספות ועבודה בשבתות.
האם זכאי לתשלום בגין ניהול תלושים שלא כדין.
האם זכאי לפיצויי הלנת שכר ו/או הלנת פיצויי פיטורים.
האם זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש.

ניתנת באת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

נקבע בזאת דיון קדם מסכם ליום 17.11.2019 בשעה 13:00 ודיון הוכחות ליום 24.2.2020 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ט, (01 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .