הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 15625-07-18

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובעת

שירן לוי ארבילי

נגד

נתבעת

2. א.ש. פנינת הקוסמטיקה בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 2

הואיל והנתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה ת וך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לה כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב ת את הנתבע ת 2 לשלם לתובע ת כדלקמן :
שכר עבור חודש אוקטובר 2017 בסך של 4,309 ₪ בצירוף פיצויי הלנת שכר.
פיצויי פיטורים בסך של 9,407 ₪.
דמי הבראה בסך של 3,904 ₪.
פדיון חופשה בסך של 2,976 ₪.
החזרי נסיעות עבור חודש אפריל 2017 בסך של 213 ₪.
חלף הפרשות לקרן הפנסיה בסך של 5,236 ₪.
החזר עבור ניכוי מהשכר שלא הועבר לקרן הפנסיה בסך של 1,196 ₪.
חלף הודעה מוקדמת בסך של 3,620 ₪.
פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך של 10,000 ₪ (לא הוצגו נסיבות מחמירות המצדיקות פיצוי מעבר לכך ).
בית הדין לא מצא לנכון לפסוק פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד או בגין הפרת חוק הגנת השכר במסגרת פסק דין בהיעדר הגנה.
הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.
כמו-כן הנתבעת 2 תישא בהוצאות שכר טרחת עורך דינה של התובעת בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל .

ניתן היום, כ"ה אב תשע"ט, 26 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.