הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 10047-01-18

19 נובמבר 2018

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

התובע
עלאא אלגראיש

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
ע.מ. סיני בנין והשקעות בע"מ

פסק דין

בפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
כתב התביעה הוגש ביום 04.01.2018.
התובע הגיש הודעה לפיה ביצע מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעת, בצירוף אישור מסירה מיום 29.01.2018 .
כמו כן ועל אף חלוף המועד, הנתבעת לא פעלה על פי ההחלטות מיום 04.02.2018, 26.03.2018, 22.05.2018 ו- 03.07. 2018 ולא הגישה את כתב הגנתה.
נוכח ביצוע המסירות ומשלא הוגש כתב הגנה על אף חלוף המועד, ניתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה ובשיקול דעת בית הדין.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים, בגין הרכיבים כדלקמן :
הפרשי שכר עבודה בסך 9,570 ₪.
הוצאות נסיעה בסך 7,656 ₪.
דמי הבראה בסך 3,016 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך 1,111 ₪.
הפרשי פנסיה בסך 574 ₪.
השלמת פיצויי פיטורים בסך 3,451 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך 3,000 ₪ .
גמול בגין עבודה בשעות נוספות בסך 23,916 ₪.
דמי חגים בסך 3,262 ₪.
גמול עבודה בחגים בסך 1,631 ₪.
תשלום עבור מתנות חג בסך 708 ₪.
הוצאות אש"ל בסך 5,800 ₪.
כל הסכומים הנ"ל יישאו ריבית והצמדה מיום 1.2.14 ועד ליום התשלום בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו, וכן תשתתף הנתבע ת בהוצאות התובע ושכר טירחת בא כוחו בשיעור של 3,000 ₪. שני סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
בשלב זה אין בית הדין פוסק פיצויים בגין פיטורים שלא כדין ופיצוי לפי חוק הגנת השכר ככל שמכל סיבה שהיא פסה"ד יבוטל, יהיה רשאי התובע לעמוד על טענות אלו ולהוכיחם.
בקשה לביטול פס"ד שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבי"ד זה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, י"א כסלו תשע"ט, (19 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .