הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ק 33270-11-18

02 דצמבר 2018
לפני: כב' השופט אייל אברהמי, נשיא
נציג ציבור מר יוסף קשי
נציג ציבור מר חיים בריל

המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מרחב ירושלים

-
המשיבים:
1.נס א.ט. בע"מ
2.הסתדרות מדיצינית הדסה
3.עיריית ירושלים

החלטה

רקע כללי
1. בפנינו בקשה לסעד זמני בסכסוך קיבוצי, שיאסור על המשיבה 1 (להלן: חברת נס) לפגוע בחברי ועד העובדים שעובדים אצל המשיבה 2 , הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: הדסה) והמשיבה 3 (להלן : עירי ית ירושלים) .

2. חברת נס מתמחה במתן שירותי מחשב I.T, לרבות שירותי הטמעה הדרכה תמיכה ותחזוקה, בתחום המחשב וטכנולוגית המידע, כשאלה מתבצעים בעיקר בחצר לקוחותיה. לחברת נס כ- 3000 עובדים והיא כאמור נותנת שירותים , בין היתר, להדסה ולעיריית ירושלים . בהדסה מוצבים כ-80 עובדים ובעירית ירושלים כ-70 עובדים וכך מרבית עובדי חברת נס, מוצבים בחצרי הנהנים השונים (לקוחות חברת נס). ארגון העובדים היציג בחברת נס הינו המבקשת.
הבקשה דנן מתייחסת באופן קונקרטי לעובדת בשם דבורה אליאסיף שעובדת מטעם חברת נס בעירית ירושלים ולעובדים גלב גלזקוב ורענן כהן שעובדים מטעם החברה בהדסה, וכן לעובדים באתר הדסה.

טענות ההסתדרות
3. לטענת המבקשת, הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב ירושלים (להלן : ההסתדרות) הוכרה כארגון העובדים היציג בחברת נס , בהתאם לפסק י דין שנית נו בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ובבית הדין הארצי. מזה כ-4 שנים ההסתדרות, באמצעות מר יקי חלוצי, יו"ר איגוד עובדי הסלולר האינטרנט וההייטק , מנהלת משא ומתן עם חברת נס כדי להביא לחתימת הסכם קיבוצי, אך המשא ומתן אינו מתקדם כדבעי , בעטיה של חברת נס. בחודש 8/10 הוכרז סכסוך עבודה בקשר לעובדי חברת נס בהדסה ולעובדי חברת נס בעיריית ירושלים. הנושאים שבסכסוך מפורטים בהודעות (נספח ה' ונספח ו' לבקשה).
מר רענן כהן ומר גלזקוב חברים בוועד העובדים של חברת נס בהדסה . לטענת ההסתדרות , המשיבה - חברת נס והדסה, השעו למעשה את השניים מעבודתם ואסרו על כניסתם להדסה , שלא כדין.
באשר לגב' אליאסיף הרי שזו משמשת כוועד עובדי חברת נס באתר עיריית ירושלים. לטענת ההסתדרות, זו הוזמנה לשימוע לפני פיטורים , אך בשל פעילותה בוועד העובדים וכדי להר תיע ולפגוע בהתאגדות העובדים.
עוד טוענת ההסתדרות כי חברת נס והדסה פעלו להחלפת עובדי חברת נס בהדסה על ידי הבאת עובדי קבלן ועל ידי העברת חלק מהפעילות, מאתר הדסה למרכז חברת נס - בקרית עתידים - וכך פגעו למעשה בזכות ההתאגדות והשביתה של העובדים .
הצעדים שנקטה חברת נס הינם פגיעה חמורה בזכות ההתארגנות, תוך הפרת (בין היתר) הוראות חוק הסכמים קיבוציים.

4. לטענת חברת נס המשיבה, עילת הסכסוך האמיתית בהדסה הינה דרישתם של העובדים להיות עובדי הדסה. דרישה זו אינה לגיטימית הואיל ואינה בשליטתה של חברת נס. עובדי המחשוב עבדו בהדסה עצמה והועברו לחברת נס לפני כשנה בהתאם להסכמה עם ההסתדרות וארגון העובדים בהדסה. עם העברתם קיבלו תשלומים מיוחדים והובטח כי תנאי העבודה שהיו להם לא יפגעו, וכך אכן נעשה. הדרישה להיות עובד של הדסה אינה לגיטימית ואין לה מקום הואיל וחברת נס אינה יכולה להסכים על כך ומדובר למעשה בשביתה פוליטית.
העובד מר גלזקוב שינה את הסיסמה ללא אישור מנהל מערך המחשוב של הדסה והוא אף סירב למסור את הסיסמה החדשה כשנדרש לעשות כן. רק לאחר שנדרש במפגיע ולאחר זמן, מסר את הסיסמה החדשה שיצר, וזו נשמרה מאותה עת בכספת של מנהל מערך המחשוב. מעשה זה אינו יכול לבוא בגדר פעולה לגיטימית ביחסים קיבוצים ואינו בגדר שביתה. מר רענן כהן ומר גלזקוב מנעו את תיקון המחשבים ומערכות המידע בהדסה וגרמו בכך לסיכון חיי החולים. מר כהן נתן הוראה לעובדים שלא לטפל בעגלות מחשוב ישנות (כאלה שהם בנות יותר משבע שנים) וזאת בניגוד להוראות הדסה. הוא אף שינה את תקליט המ ענה הקולי של עמדת הDesk help .
באשר להדסה טענה חברת נס כי אכן נוהל משא ומתן לגבי העובדים באתר הדסה והוצע להם שישמרו זכויותיהם, אך הסכסוך שהכריזו הינו בשל חששם שיעבירו את חלקם מאתר הדסה ואף יוציאו חל ק מהפעילות מתחומה של הדסה לקריית עתידים (שם נמצאים משרדים של חברת נס). ההסכמה כי עובדי המחשוב שעבדו קודם לכן בהדסה יועברו לחברת נס הושגה עם ההסתדרות ועם הוועד בהדסה והיא אינה נתונה למשא ומתן. העובדים קיבלו הטבות שכר ובכל אופן הובטח שתנאי עבודתם לא יפגעו, והמשיבה אכן עמדה בתנאי זה.
באשר לעובדת דבורה אליאסיף טענה חברת נס כי טענותיה ודרישותיה בסכסוך הקיבוצי היה לשפר את עניין התברואה והבינוי באתר עירית ירושלים. אלה אינם בסמכות חברת נס ולכן לא ניתן להעלות דרישות לא לגיטימיות כאלה כנגד חברת נס. הואיל וענין זה אינו בשליטת חברת נס הרי שמדובר בשביתה פוליטית לא לגיטימית.

טענות הדסה ועיריית ירושלים
5. עיריית ירושלים טענה כי העובדים אינם עובדיה ובפרט גב' דבורה אליאסיף וכי לא היה מקום לגרור אותם לתוך הסכסוך וההליך. הדסה טענה כי הם אינם צד ליחסי העבודה הקולקטיבים כמו גם האינדיבידואלים עם מר גלזקוב ומר רענן כהן. חובתם לדאוג לחולים ולפעילות תקינה של בית החולים. היחסים בינם לבין חברת נס הינם מסחריים ואין סמכות לבית הדין לדון בהם. הביטויים והעילות שהועלו בבקשה כולם בתחום יחסי העבודה והם אינם רלבנט יים ביחס אליהם.
בכל אופן טענה הדסה כי פעילותו של גלזקוב סיכנה חיי אדם והיא אינה לגיטימית ולנוכח מעשיו, שינוי הסיסמה מבלי שניתן לכך אישור וסירובו למסור את הסיסמה החדשה שיצר, למנהל מערך המחשוב של בית החולים , היא אינה מוכנה שימשיך לעבוד בתוך מתחם הדסה. באשר למר רענן כהן הרי שזה נתן הוראות לא לטפל בציוד מחשוב על עגלות ולשבש את הפעילות הסדירה של Desk help , ואף שינה את תקליטור המענה בעמדה. במעשה זה גרם לסיכון חיי החולים ולפיכך אין מקום להחזירו לעבודה בהדסה .
הדסה כמו גם חברת נס טענו כי אין מקום לחרוג ממסגרת הדיון בסעד זמני ומהמסגרת שפורטה בבקשה.

ההליך
6. הבקשה נקבעה בלוח זמנים כמזורז וכנדרש בסעד זמני בסכסוך קיבוצי. בפתח הדיון קיימנו ניסיון לפתור את הסכסוך ולהחזיר את הצדדים להידברות ביניהם, אך למרבה הצער הדבר לא עלה יפה. לא היה אפוא מנוס משמיעת הצדדים. בפנינו העידו מר יקי חלוצי, מר גלזקוב, מר רענן כהן, גב ' דבורה אליאסיף. מטעם חברת נס העידו מר דוד אשכנזי ומר תמיר מלכה ומטעם הדסה פרופ' וייס ומר צפריר ארגוב.
הצדדים הגישו סיכומים תוך 24 שעות והמשיבים הגישו מיד לאחר מכן מהם. החלטה זו ניתנת על יסוד כל אלה.
נדגיש כי כל הקביעות לעיל ולהלן הינן לכאורה ולצורך הסעד הזמני בלבד.

הכרעה
7. אכן בתחום המחשוב מקובל שישנן חברות דוגמת המשיבה, חברת נס, שנותנות שירותים ועובדיהם נמצאים באתרים שונים של מי שנהנה מהשירותים ובמקרה דנן של הדסה ועירית ירושלים. מדובר במיקור חוץ . לחברת נס עשרות רבות של לקוחות להם נותנים עובדי חברת נס שירותים על דרך של מיקור חוץ. אכן שיטת המשפט מכירה מבנה העסקה מעין זה בו הנהנה (הלקוח של חברת נס) אינו המעביד הישיר ש ל העובדים. יחד עם זאת אין לומר שלעובדים שעובדים במבנה מורכב זה , באמצעות חברת נס , אין זכויות של עובדים. לעובדי חברת נס זכויות עובדים הן במישור האינדיבידואלי והן במישור הקולקטיבי קיבוצי. שאם לא נאמר כן, נאיין את זכות השביתה בפרט ואת הזכויות הקיבוציות כמו גם הזכויות האינדיבידואליות. הזכויות הקיבוציות יש להם מקום במקום העבודה. המבנה שהוכר כלגיטימי ביחסי העבודה אינו מאיין כאמור את זכות השביתה. טענות הדסה לפיה היא רשאית לעשות ככל שהיא חפצה הואיל והעובדים אינה עובדיה , אינן מקובלות עלינו. הכרת המשפט, בשוק העבודה, במבנה העסקה מורכב לא נועדה לשלול זכויות במישור הקיבוצי. אכן נכון כי בחלק מהתחומים נקבע באופן סטטוטרי כי לעובדים בתבניות העסקה מורכבות, זכויות אינדיבידואליות שבהם חב המשתמש בעבודתם. במקרים מסוימים נקבע שיש אחריות למשתמש (הנהנה מעבודת העובדים) אף אם הוא אינו המעסיק. אין בקביעה זו, כדי לשלול את הזכויות הקיבוציות של העובדים, בתחום היחסים הקולקטיבים, בתבניות העסקה מורכבות . אף ההוראות שנקבעו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו – 1996 ובחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז -1957 , אין בהם כדי לשלול את זכותם של עובדים בתחום המחשוב, להתארגן ולשב ות. הרעיון הגלום באיסור להכניס עובדים חדשים תחת העובדים השובתים, באמצעות קבלן שירותים או קבלן כ"א, חל אף כאן. רעיון זה כאמור קבוע הן בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם והן בחוק שירות התעסוקה והוא נקבע בפסיקת בתי הדין לעבודה אף קודם לכן כחלק ממשפט העבודה. ומן הכלל אל הפרט.

8. טענת חברת נס לפיה הן ביחס לעובדי חברת נס בהדסה והן ביחס לעובדי חברת נס בעירית ירושלים לא הועלו טענות שיש להם מקום במסגרת סכסוך קיבוצי, הואיל והדרישה הינה להיות עובדים של הדסה ועירית ירושלים בהתאמה , אינה מקובלת עלינו. בסכסוך העבודה (נספח ה' ו ו' לבקשה) הועל תה שורת דרישות. אכן נכון כי נכתב על ידי מר בונופיל יו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות, שדרש העסקה ישירה. מדובר בדרישה אחת (שאף לא נרשמה בהודעה על סכסוך העבודה) מתוך כלל הדרישות. אף עם דרישה זו אינה יכולה להיות חלק מהסכסוך כטענת חברת נס, הרי שישנן שלל דרישות אחרות לגיטימיות ועליהן יש לדון במסגרת היחסים הקולקטיבים. דרישות אלה נחלקות לדרישות ברמה המקומית , ביחס לעובדי חברת נס בהדסה וביחס לעובדי חברת נס בעירית ירושלים. אף אם לחלק מהדרישות כאמור אין מקום, די לנו שחלקן יש להם מקום ביחסי עבודה קיבוציים ונכון היה למצוא להם פתרון בהדברות בין הצדדים ליחסי העבודה קיבוציים.
יש גם לזכור כי מתנהל משא ומתן ארוך, בין ההסתדרות שמייצגת את כלל עובדי חברת נס לבין חברת נס. משא ומתן זה נמשך מספר שנים וראוי היה להתקדם ולהביא להשלמתו . כפי שעולה מפסק הדין של כב' השופט דורי בתיק ס"ק 35022/05/17 הועלו על ידי חברת נס שאלת היציגות לאחר שנים רבות במקום שלא היה מקום להעלותה. בין עובדי חברת נס וההסתדרות שמייצגת אותם לבין חברת נס לא נחתם עדין הסכם קיבוצי , ואף שההסתדרות הוכרה כארגון היציג, הרי שמצויים אנו בשלב הראשוני בו יש לתת הגנה מיוחדת לארגון עובדים פורץ. הערות אלה ישמשו אותנו בהמשך הדרך .

9. בהתייחס לגב' דבורה אליאסיף התרשמנו כי זימונה לשימוע יש לו זיקה לפעילותה בוועד העובדים. יש לזכור שמדובר בעובדת ותיקה שעבדה באתר עירית ירושלים קודם לכן באמצעות חברת שי רותים אחרת ולמעשה עובדת בעיר יית ירושלים למעלה מארבע וחצי שנים . זמן קצר קודם לזימונה לשימוע הוענקו לה הטבות שכר כדי לשדלה להישאר במקום העבודה. הטענות שהועלו כלפיה, לא נראה שהצדיקו זימונה לשימוע לקראת הפסקת עבודה. לא שמענו כל טענה של עיריית ירושלים, כלפי העובדת . אנו מתרשמים לכאורה כי זימונה לשימוע הינו אך על רקע פעילותה הארגונית בוועד, ולכך אין מקום.
לפיכך אנו מקבלים את עמדתה, לפיה אין לערוך לה שימוע בנסיבות הקיימות. עריכת שימוע בנסיבות אלה פוגעת בזכות הקיבוצית של ההתארגנות והשביתה כמו גם בזכות האינדיבידואלית של הגב' דבורה אליאסיף. כמובן שאין בכך כדי לתת הגנה מוחלטת לכל מי שהוא חבר ב וועד עובדים. ההגנה מוגבלת אך למהלכים הננקטים במסגרת הקיבוצית כדין.

10. באשר לעובדים רענן כהן ומר גלזקוב שעבדו בהדסה נאמר להלן את דעתנו.
באשר למר גלזקוב הרי שזה החליף את הסיסמה מבלי שקיבל אישור לכך, כפי שהעיד מנהל מערך המחשוב של הדסה. הוא אף לא גילה מיד את הסיסמה כפי שנדרש , אלא לאחר פניות נוספות. מעשיו אלה של שינוי פוזיטיבי ואי גילוי הסיסמה לאחר מכן, אינם חוסים לטעמנו תחת ההגנה של צעדים אירגוניים לגיטימיים. מנהל מערך המחשוב של הדסה תיאר את הסיכונים שיצרו מעשיו של מר גלזקוב.
יש לזכור שגם צעדים אירגוניים צריכים להיות בתום לב ובמידתיות ונדמה שצעד זה שנקט חורג מהאמור. יתכן שמר גלזקוב פעל בהתאם לעצת רעיו. אך אלה היו עצות אחיתופל. עמדת הדסה לפיה אינה מוכנה שייכנס לחצריה מקובלת עלינו ונראה כי אין מקום להתערב בה בשלב זה.

11. לגבי מר רענן כהן נראה שאי תיקון עגלות המחשב הישנות ואי הפעלת מערך ה- DESK HELP במתכונת ה רגילה, הינם צעדים שניתן לנקוט בסכסוך קיבוצי. לטענת המשיבה הטענות שהעלה ועד העובדים טופלו ונענו במלואם. לא ברור אם כך הדבר. בכל אופן לטעמנו ענין זה צריך להתברר, במשא ומתן קיבוצי. הצעדים הארגונים שננקטו אפוא לאחר הכרזת הסכסוך על ידי מר כהן הם לגיטימיים, ואין מקום להרחיק את מר רענן כהן. אף הפסקת תיקון חלק מציוד התקשורת והמחשוב, היו חלק מצעדים אירגוניים. בעניין זה טען מר כהן כי לא היה בכך כדי לשבש את פעילות המחשוב ולא היה בכך כדי ליצור סיכון חיים. עמדה זו מקובלת עלינו. נכון אמנם כי אנו עוסקים בבית חולים שמטפל בחיי אדם, אך אין זה אומר כי כל דבר ששונה מהפעילות הרגילה מסכן חיי אדם. העיצומים שננקטו, לכאורה נראים מידתיים. סילוקו של מר רענן כהן מאתר בית החולים הינו אפוא על רקע השתתפותו בפעילות ארגונית לגיטימית והיא אסורה לכאורה על פי הוראות הדין.

12. טענת הדסה לפיה היא אינה חייבת לאפשר כניסתו של מר רענן כהן לבית החולים ולאפשר את עבודתו בבית החולים אינה מקובלת עלינו כאמור. משפט העבודה מכיר בתבנית העסקה מורכבת. הכרה זו יכולה לבוא רק כאשר לא נפגעות הזכויות הקיבוציות העומדות בבסיס יחסי העבודה כפי שהוכרו בדין. לא מקובלת עלינו עמדת הדסה לפיה רשאית היא למנוע את כניסת מר רענן כהן בנסיבות דנן, עת פעולותיו נעשו במסגרת סכסוך עבודה לגיטימי. לא מקובלת עלינו עמדת הדסה לפיה, היא רשאית להכניס תחת עובדי חברת נס עובדים שהתקבלו מחברת שירותים אחרת או מקבלן כ"א, ובוודאי לעת הזו עת הצדדים מנהלים משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי ראשון . עמדה זו חותרת תחת הבסיס של משפט העבודה הקיבוצי והיא תאיין את זכות השביתה כמו גם זכות ההתאגדות ותחבל בכל התארגנות ראשונית ואף בהתארגנות קיימת, ולכן אין לקבלה.
13. אין מקום בסעד זמני לעסוק בפיצוי בהתאם לסעיף 33 יא לחוק הסכמים קיבוציים. ענין זה, ככל שיועלה במסגרת המתאימה, ידון בבוא העת.

סוף דבר
14. כאמור נדרשנו בסעד הזמני ביחס לשלושת העובדים: גלב גלזקוב, רענן כהן, ודבורה אליאסיף. וכן ביחס להרחקת קבוצת עובדים באתר הדסה, והבאת עובדים אחרים תחתיהם.
ביחס לגב' דבורה אליאסיף, אין מקום אפוא להזמנתה לשימוע ויש לאפשר לה להמשיך בעבודתה בעירי ית ירושלים כפי שעשתה קודם לכן.
בעניין מר רענן כהן, אין מקום להפסיק את עבודתו באתר הדסה , לכאורה מעשיו חוסים תחת ההגנה שיש לצעדים ארגונים במסגרת קולקטיבית . דבר זה נכון שישוו המשיבים לנגד עיניהם.
באשר למר גלב גלזקוב, כאמור אין אנו מוצאים להתערב בהחלט ה שלא להתיר לו להמשיך בעבודתו בהדסה .
כאמור נקטו עובדי חברת נס בהדסה בצעדים אירגוניים והדסה, הביאה תחתם עובדים אחרים, מחברה אחרת. ענין זה כאמור מסכל את זכות השביתה ואין להתירו. הדסה אינה רשאית לאיין כאמור את זכות השביתה של עובדי חברת נס שעובדים בהדסה.
חשוב לשוב ולהדגיש כי כל האמור לעיל הינו לכאורה בלבד ובמסגרת המוגבלת של סעד זמני בסכסוך קיבוצי.

15. יחד עם כל האמור (שנקבע כאמור לכאורה ולצורך הסעד הזמני בלבד) טוב יעשו הצדדים אם ימשיכו את ההידברות הקולקטיבית ובפרט לאחר שההסתדרות הוכרה כארגון יציג. יחסים קיבוציים יש לנהל במשא ומתן ומשא ומתן . יש לפתור את הבעיות הנקודתיות באתרים השונים (בפרט בהדסה ובעירייה) ובמקביל להמשיך את המשא ומתן שצריך להביא ל הסכם הקיבוצי הראשוני . טוב יעשו הצדדים אם יפנו לגב' מירב הלוי שסייעה בידם עד כה, במשא ומתן כדי להביא לפתרון הדברים האמתיים שבמחלוקת.
הואיל ולא הוגשה בקשת צד בתיק עיקרי ,אלא אך בקשה לסעד זמני ,נראה כי הסתיים ההליך. נכון בשים לב למהות הסכסוך, שהצדדים יודיעו תוך 3 ימים מה הם מבקשים (אם בכלל).
16. מזכירות נא להודיע טלפונית החלטתנו זו ולשגר בפקס ובאמצעות הנט לאלתר.

17. בשים לב לכך שמדובר בסכסוך קיבוצי אין צו להוצאות.
רשות ערעור תוך 7 ימים לבית הדין הארצי לעבודה.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ט, (02 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

מר יוסף קשי,
נציג ציבור ( עובדים)

אייל אברהמי, נשיא

מר חיים בריל ,
נציג ציבור ( מעסיקים)