הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 6205-03-19

22 ספטמבר 2019

לפני:

כב' הרשם עמי רוטמן

התובע
אברהם טפרה

ע"י ב"כ: עו"ד אופיר ברעם
-
הנתבעת
ניקיון אחד מעל כולם בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד יונתן וסרטייל

פסק דין (משלים)

הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 סכום שיהא בטווח שבין 11,500 ₪ לבין 16,000 ₪, כ אשר 4,000 ₪ מתוך הסכום שייפסק ישולמו כהשתתפות בשכ"ט ב"כ התובע ואליו יצורף מע"מ כדין כנגד חשבונית. יתרת הסכום תיפסק בגין פיצויי פיטורים מוגדלים. הסכום שייפסק יהא לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים. כן הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים.

בשים לב למכלול נסיבות המקרה ולטיעוני הצדדים, הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
סך של 10,500 ₪ כפיצויי פיטורים מוגדלים.
השתתפות בשכר טרחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.

בכל הנוגע להעברת הטפסים הנדרשים לתשלום הפיצויים כאמור ולביצוע התשלומים בפועל, יפעלו הצדדים בהתאם להסכמות המפורטות בפרוטוקול הדיון מיום 18.9.19, שהעתקו מצ"ב.

ככל שסכום מן הסכומים האמורים בסעיף 2 לעיל לא ישולם במועד, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שמיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

האגרה תוחזר בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, (22 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .