הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 27225-09-18

05 יוני 2019

לפני:

כב' הרשמת אסתר שחור

התובע
קסה טיפטה

ע"י ב"כ: עו"ד שבתאי אברהם
-
הנתבעת
מבני דרך 2013 תשתיות בניה ויזמות בע"מ

פסק דין בהעדר הגנה

בהתאם לאישור המסירה שהומצא לבית הדין, כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 24.2.19. אף על פי כן, לא הוגש כתב הגנה. בהודעה מיום 10.4.19 נדרשה הנתבעת למסור תגובתה לבקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה, אך על אף חלוף הזמן היא לא עשתה כן. הודעה הומצאה לה ביום 15.4.19 לכתובת הרשומה בהתאם לאישור שהומצא, לידי גב' יזבק אשר סירבה לחתום כעולה מתצהיר המוסר.
לפיכך, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה כמבוקש.
התובע נדרש להגיש תצהיר ולהבהיר תחשיביו. התובע הגיש תצהיר אולם לא הבהיר מלוא העניינים שנדרש. כך, התובע תבע חלף הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים לכל תקופת העסקתו, אף שהצהיר כי לא היתה לו קופת פנסיה קודמת, ומבלי שהבהיר מכח מה הוא תובע עבור כל התקופה, ולא רק עבור ארבעת החודשים האחרונים.
כמו כן התובע לא התייחס לשאלת היקף המשרה והשלכותיו על זכאותו לרכיבים שתבע. היקף משרתו של התובע לא היה מלא, אלא כ-78.5 % וזכאותו תופחת אפוא בהתאם .
בכתב התביעה פוצל רכיב התביעה של פיצוי בגין פיטורים שלא כדין לשני רכיבים – פיטורים שלא כדין בהעדר שימוע, ופיטורים שלא כדין בשל אמתלת צמצומים כאשר בפועל פוטר בשל תאונה שביצע, כך שלטענת התובע. לטעמי אין מקום לפצל את הרכיב אלא מדובר ברכיב אחד שעניינו טענת התובע לפיצויים בגין פיטורים בהליך שאינו תקין, עת לא נערך לו שימוע כדין ולא גולו לו הטעמים האמיתיים בשלהם לטענתו פוטר. רכיב זה ייפסק אפוא על הצד הנמוך לעומת זה שנתבע, משמדובר ברכיב שבשיקול דעת ובשים לב לכך שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד ללא שהוצגה בפנינו עמדת הצד שכנגד ומבלי שנוהל הליך הוכחות. כך גם לגבי הרכיב הנוסף שנתבע בעניין הודעה על תנאי העסקה.
התובע לא הוכיח זכאותו למלוא דמי החגים שתבע, עבור שבעה ימים בעשרת חודשי עבודתו, כאשר אין לו זכאות לדמי חגים בשלושת חודשי עבודתו הראשונים. התובע הגיש בתצהירו פירוט ימי החג שחלו ב תקופת עבודתו ואלו היו שישה במספר. רכיז זה יופחת אפוא בהתאמה.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום את הרכיבים הבאים:

פיצוי חלף אי ביצוע הפרשות לפנסיה 1186 ש"ח
חלף הפרשות לפיצויי פיטורים 1186 ש"ח
דמי הודעה מוקדמת 3,100 ש"ח
פדיון חופשה 2020 ₪
פיטורים שלא כדין 5,000 ש"ח
אי מתן הודעה על תנאי עבודה 500 ש"ח
חגים 1460 ₪
נסיעות 897 ש"ח

הסכומים הנ"ל יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 16.9.18 ועד התשלום בפועל.

כמו כן הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪.

הנתבעת רשאית להגיש בקשה מנומקת לביטול פסק דין זה תוך 30 יום.

ניתן היום, ב' סיוון תשע"ט, (05 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .