הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ד"מ 51614-10-18

23 מרץ 2019

לפני:

כב' הרשם עמי רוטמן

התובע
ניר נהרי

ע"י ב"כ: עו"ד אביבה רפ
-
הנתבעת
סוכות ירושלים בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישור, שהגיש התובע לתיק בית הדין, כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 29.10.18. בהתאם להודעת התובע מיום 29.1.19, לאחר הגשת התביעה, התקיימה פגישה בין הצדדים, שבעקבותיה שולם מרבית סכום התביעה, שעמדה במקור על 6,608.6 ₪ בגין שכר, בתוספת פיצויי הלנת שכר ושכ"ט עו"ד. נוכח העובדה שלטענת התובע, בסופו של יום לא שולם לו מלוא סכום התביעה, הוא ביקש לקבל פסק דין בהיעדר הגנה על יתרת הסכום. בהתאם לתצהיר התובע, הנתבעת סרבה לקבל לידיה את הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה ואת החלטת בית הדין. בנסיבות אלה ביקש התובע לקבל פסק דין על יתרת השכר שלטענתו לא שולם בסך של 404 ₪, בצירוף פיצויי הלנת שכר בסך העומד על כ- 6,100 ₪.

לאור האמור, ונוכח העובדה שעל אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה, בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה והודעות התובע בלבד.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
שכר עבודה בסך 404 ₪.
פיצויי הלנת שכר בסך של 500 ₪.
לא ישולם סכום מן הסכומים במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

כמו-כן, תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, ט"ז אדר ב' תשע"ט, (23 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .