הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ד"מ 48938-10-15

09 יוני 2016

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג
נציג ציבור (עובדים) מר רמי אלקנה
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף ברק
התובעת
נעם פרנק ת.ז. XXXXXX817

-
הנתבעת
תיאטרון ירושלמי למחול חברות 510791721156783

פסק דין

התובעת הועסקה על ידי הנתבעת כרקדנית מיום 10.9.13 עד לחודש 7/14, ארבעה ימים בשבוע, בהתאם להסכם עבודה שנחתם בין הצדדים ביום 10.9.13.
על פי עדותה של גב' מרים סלומון, מנהלת הנתבעת, שמהימנה עלינו, הנתבעת הודיעה לתובעת בחודש 5/14 כי עבודת התובעת תסתיים בתחילת חודש 7/14, וכי היא תהיה בחופש במהלך חודש 7/14. לאחר מכן התקשרו הצדדים לעבודה נוספת שכללה מופע ביום 31.8.14 ותשעה ימי חזרות לקראתה במחצית השנייה של חודש 8/14 (כעולה מנספח ב' לכתב ההגנה).
ביום 25.10.15 הגישה התובעת תביעה זו להפרשי שכר, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים ופיצויי הלנת שכר.
לאחר שהנתבעת הגישה כתב הגנה הוזמנו הצדדים לדיון שהתקיים ביום 5.6.16.
פסק דין זה ניתן לאחר שבדיון שמע בית הדין את הצדדים בנוגע לרכיבי התביעה הנתבעים, שכן בית הדין סבר שזו הדרך המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה, כפי שנדרש על פי סעיף 31(ב) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969.
במהלך הדיון הושגה בין הצדדים הסכמה כי הנתבעת חייבת לתובעת הפרשי שכר בסך 1,930 ₪.
כמו כן הסכימה הנתבעת לשלם לתובעת דמי הבראה בסך 1,067 ₪, וכך נפסוק שכן סכום זה מבטא את המגיע לתובעת בהתאם לחלקיות משרתה .
החלטנו לדחות את תביעת התובעת לפדיון חופשה, מאחר שמקובלת עלינו עמדת הנתבעת כי התובעת קיבלה את כל הזכויות שמגיעות לה לפי חוק חופשה שנתית הן ביציאה בפועל לימי חופשה במהלך תקופת עבודתה, מבלי ששכרה החודשי נגרע, והן בחודש 7/14, בגינם שולם לתובעת סך 1,399.70 ₪ (בתלוש שהוצא בחודש 8/14).
החלטנו לדחות את תביעת התובעת לדמי חגים מאחר שהתובעת הייתה עובדת חודשית, ואילו דמי חגים משולמים, על פי צו ההרחבה, לעובדים יומיים או שעתיים.
הנתבעת ביקשה לקזז מהסכומים המגיעים לתובעת סך 1946.75 ₪ בגין ימי היעדרות מעבר למכסת ימי החופשה המגיעה לתובעת. טענה זו לא הוכחה על ידי הנתבעת. גב' סלומון טענה בדיון כי לשם הוכחתה היא נדרשת להביא לעדות את חשב השכר, אך משלא הגיע החשב לדיון והוסכם על מתן פסק דין על פי החומר שבתיק, לא נוכל לאשר קיזוז כמבוקש על ידי הנתבעת.
החלטנו לדחות את תביעת התובעת לפיצויי הלנת שכר מכיוון שהייתה מחלוקת אמיתית לגבי היקף הזכאות של התובעת בהתחשב בטענת הנתבעת לקיזוז ימי היעדרות.
בהתאם לכך, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך 2,997 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.14 עד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור על פסק דין זה. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 ימים מיום שפסק הדין יומצא לצדדים.

ניתן היום, ג' סיוון תשע"ו, (09 יוני 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט