הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ד"מ 10708-01-19

30 אפריל 2019

לפני:

כב' הרשם עמי רוטמן

התובע
חמד אלרימאווי

ע"י ב"כ: עו"ד קרן בר יהודה
-
הנתבעת
לינור ליאור שירותי מזון בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש התובע לתיק בית הדין, כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 13.2.19. כמו-כן, ביום 12.3.19 הומצאה לנתבעת בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין בבקשה.
על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה והבהרות התובע בהתאם להחלטות בית הדין. הסכומים שנפסקו אינם עולים על הסכומים שנתבעו בכתב התביעה, על אף העובדה שבהבהרות שהגיש, ביקש התובע לקבל סכומים גבוהים יותר בחלק מן הרכיבים.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
פיצויי פיטורים בסך 6,531 ₪.
דמי הודעה מוקדמת בסך 4,354 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 2,000 ₪.
דמי חופשה שנתית בסך 1,874 ₪.
דמי הבראה בסך 2,480 ₪.
דמי חגים בסך 2,260 ₪.
החזר מיסים שנוכו שלא כדין בסך 1,105 ₪.
החזר בגין קנס בסך 50 ₪.

הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, 6.1.19, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.
נוכח העובדה שהתובע יוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי וקיבל פטור מתשלום אגרה בתיק זה, איני עושה צו להוצאות.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ה ניסן תשע"ט, (30 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .