הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 6173-10-17

13 דצמבר 2017
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
גמיל גנימאת
ע"י ב"כ: עו"ד תאופיק אבו אחמד
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענבל לש

החלטה

לטענת התובע, יליד 1964 ותושב צוריף, עבד הוא מיום 1.11.2005 ועד ליום 8.9.2015 כפועל בנין טפסן אצל חברת צ. לנדאו ח.פ. 510812019. לטענתו מנתוני רשם החברות עולה שחברה זו שינתה את שמה בשלב כלשהו לשם "גבאי בניה, ביצוע והנדסה בע"מ" (להלן: " חברת גבאי"). הנתבע הכיר בתאונת התובע מיום 8.9.17 כתאונה בעבודה, אולם לא שולמו לו דמי פגיעה בשל העדר נתונים רלוונטיים באשר לגובה שכרו ותקופת עבודתו וקושי ביצירת קשר עם המעסיק. תביעת התובע נסובה על תשלום דמי פגיעה בגין תאונת העבודה מיום 8.9.15.
התובע טען בבקשתו מיום 30.11.17 לאחר בירור שערך התברר לו כי חברת צ. לנדאו מצויה בהליכי פירוק ומונו לה מנהלים מיוחדים – עוה"ד עומר גדיש (ממשרד עמר רייטר ושות') ועוה"ד ישראל בכר (ממשרד גרנות ושות'). לטענת ב"כ קבוצת גבאי, רכשה היא את זכויות צ. לנדאו ולא את חובותיה, שהם בניהול המנהלים המיוחדים.
לפיכך ביקש התובע לצרף את חברת גבאי ואת חברת צ. לנדאו באמצעות המנהלים המיוחדים כנתבעים נוספים.
הנתבע הודיע כי הוא מסכים לכל צירוף שיביא "לאפשרות בירור העובדות לאשורן" ומעוניין בבירור פרטים אודות מועדי עבודתו של התובע וגובה שכרו.
במקביל להחלטה זו ניתן צו המורה לקמ"ט תעסוקה להמציא התלושים שנתבקשו – תלושים לחודשים 6- 9 בשנת 2015.
בתיק קבוע דיון מוקדם ביום 22.5.18 בשעה 10:30.

הכרעה
נקדים ונאמר, כי לטעמנו בשלב זה אין צורך ואין טעם בצירוף הנתבעים הנוספים כנתבעים, במובחן ובשונה ממתן צו לבירור פרטים, המופנה אליהם. ראשית, ככל שחברת צ. לנדאו אכן נמצאת בהליכי פירוק, לא ניתן לצרפה כנתבעת, ואף לא את המנהלים המיוחדים שמונו לה כנתבעים בתיק, אלא על התובע לפנות אליהם בתביעת חוב. שנית, באשר לחברת גבאי – למעשה הנתבע אינו חולק על כי התובע נפגע בתאונת עבודה, ולא נתבקשה הגשת הודעת צד ג' כנגד המעסיק, כך שכל שנדרש מהמעסיק או חליפו הוא פרטים על גובה השכר ותקופת ההעסקה, ולשם כך אין צורך בצירופו כנתבע, אלא דומה כי יהיה בכך רק כדי לסרבל את ההליך. למעלה מהצורך ייאמר כבר כעת כי ככל שחברת גבאי והמנהלים המיוחדים לא יפעלו בהתאם לצו למתן המסמכים, ניתן יהיה לשקול פסיקת הוצאות כנגדם בגין אי מילוי הוראות בית הדין, או זימונם לדיון כעדים או כצדדים נדרשים בתוספת המסמכים, ורק במקרה שכל אלו לא יועילו או לא יהיו רלוונטיים, יהא התובע רשאי להגיש בשנית בקשתו לצירופם כנתבעים, אולם לא התרשמנו שזה הצעד הנכון או המתבקש לעת הזו.
ניתן בזאת אפוא צו כדלהלן.

צו
בתוקף סמכותי אני מורה למנהלים המיוחדים של חברת צ. לנדאו ח.פ. 510812019 - עוה"ד עומר גדיש (ממשרד עמר רייטר ושות') ועוה"ד ישראל בכר (ממשרד גרנות ושות')- וכן לחברת גבאי בניה, ביצוע והנדסה בע"מ, להמציא לבית הדין תוך 30 יום את תלושי השכר של התובע , ג'מיל ג'נימאת ת.ז. XXXXXX846, לחודשים 6, 7, 8, 9 בשנת 2015 וכן פרטים נוספים על שכרו ותקופת עבודתו בחברת צ. לנדאו במשך תקופת העבודה הנטענת מיום 1.11.2005 ועד ליום 8.9.2015 .

התובע ימציא צו זה לחברת גבאי ולמנהלים המיוחדים של חברת צ. לנדאו תוך 7 ימים ויודיע לבית הדין על עשותו כן עד המועד הנ"ל.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תשע"ח, (13 דצמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .