הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 52808-05-18

17 יוני 2019
לפני:
כב' הרשמת אסתר שחור
המבקש:
אחמד שיך

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בפניי בקשת המערער לביטול פסק הדין.
בתיק קוימו שנ ידיוני הערכה מקדמים בפני גורמים מעיריםכ. בראשון ביקש המערער לבחון שאלת ייצוגו, אולם לא הודיע מאז בעניין זה. בדיון ההערכה המקדמית השני שהתקיים בתיק, ביום 20.12.18 , ביקש המערער שהות כדי להשיג המסמכים משירות התעסוקה ולהציגם בפני הוועדה.
המשיב טען כי לא יהיה במסמכים כאלו כדי לשנות מעמדת המשיב שכן מדובר בערעור לפי פסק דין מחזיר ולא ניתן להציג בפני הוועדה מסמכים שלא עמדו בפני הוועדה מלכתחילה ואף פסק הדין המחזיר לא התייחס אליהם.
ביום 20.1.19 המערער הגיש בקשה למתן צו, במסגרתה ביקש כי בית הדין ייתן צו המורה לשירות התעסוקה להמציא לו מסמכים - פרוטוקול ועדה מקצועית ודוח התייצבות – שכן לטענתו יש בהם קביעה בדבר אי כושר והוא מבקש להציגם בפני הוועדה הרפואית לעררים .
המשיב הודיע כי הוא משאיר את השאלה לשיקול דעת בית הדין, אולם הוא סבור כי אין מקום להמצאת מסמכים משירות התעסוקה שלא עמדו בפני הוועדה ומאחר שהוועדת אי כושר בוחנת את כושר התעסוקה של אדם ואת יכולתו לעבוד, ולא את נתוני מציאת העבודה בפועל.
ביום 15.4.19 המערער נדרש להגיב לעמדת המשיב . משהמערער לא הודיע נמחק ערעורו בפסק דין מיום 26.5.19.
כעת מבקש המערער לבטל פסק הדין הואיל ולא קיבל ההחלטה מיום 15.4.19. מעיון בתיק עולה כי אכן ההחלטה מיום 15.4.19 לא נשלחה למערער כראוי. לפיכך פסק הדין מבוטל אף בלא שנדרשנו לתגובת המשיב.
יחד עם זאת, לגופו של עניין אין מקום להוסיף ולהמתין לגילוי המסמכים האמורים, אותם לא השיג המשיב עצמו, וכעת הוא מבקש לקבלם במסגרת צו בהליך זה. כפי שמסר המערער, הוא מנהל הליך מקביל למול שירות התעסוקה. ככל שהוא מבקש לקבל מסמכים מהם – י גיש בקשה בהליך המתאים. אין מקום לצרף מסמכים משירות התעסוקה במסגרת הליך זה, העוסק בערעור על החלטת הוועדה לעררים אליה הוחזר עניינו במסגרת פסק דין מיום 25.2.18. משכך גם אין מקום ליתן צו כאמור בהליך זה והבקשה בעניין זה נדחית . ככל שהמערער חפץ לשכנע בעניין זה את ועדת אי כושר עליו להציג בפניה את המסמכים בדרך המלך, בהיותו בפניה מלכתחילה, ולא לאחר שכבר ניתן פסק דין שהחזיר עניינו לוועדה לעניין מסויים ובוודאי שלא דרך בית הדין.

סוף דבר –
הבקשה לביטול פסק הדין מתקבלת.
הבקשה למתן צו נדחית.
הפרוטוקול של הוועדה לעררים אי כושר שצורף לתיק איננו ברור דיו. המשיב יגיש פרוטוקולים מוקלדים קריאים וברורים של הוועדה הרלוונטית וזו שקדמה לה, וכן של דרג ראשון - וזאת בתוך 14 יום מהיום.
הואיל ואין הסכמה בין הצדדים על המשך ההליכים בתיק, התיק יועבר לשופט/ת לקביעת דיון ו/או למתן החלטה על המשך ההליכים בתיק .

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ט, (17 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.