הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 51136-07-18

12 ינואר 2020
לפני:
כב' השופט כאמל אבו קאעוד - סגן נשיא

התובע:
דרור לנגר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. בהתאם להסכמת הצדדים מיום 12.11.2019 ולאחר שנסרק החומר הרפואי הנני ממנה בהליך זה כמומחה, יועץ רפואי מטעם בית הדין, את פרופ' כהן ארנון דב, מומחה למחלות עור ומין, על מנת שיחווה דעתו בדבר פגיעתו של התובע.

2. עובדות המקרה הצריכות לעניין הן כדלקמן:

התובע יליד 1968.
התובע עובד משנת 1990 ועד היום בחב' החשמל למעט שנה אחת בשנת 2001 בה שהה התובע בחל"ת.
בין השנים 1990-2000 שימש התובע כעובד אחזקה בחב' חשמל, התובע עבד משרה מלאה חמישה ימים בשבוע משעה 07:00 עד 17:30.
במהלך עבודתו נחשף התובע לשמש בין 7-8 שעות ביום בין השעות 7:00-17:30. התובע היה לבוש מכנסיים ארוכים וחולצה בהתאם לעונות השנה.
בשנים הללו 50% מהזמן עבד התובע עם קסדת מגן ויתר הזמן ללא קסדה וללא כובע.
בשנת 2001 התובע שהה בקנדה.
בשנת 2002 התובע עבד בתפקיד משרדי ללא חשיפה לשמש.
מחודש ינואר 2003 ועד היום התובע עובד כבודק מתקנים ומונים בכל הארץ.
שעות העבודה כאמור בסעיף 2.
במסגרת עבודתו נדרש התובע לנסוע כ- 2-3 שעות ביום ויתר הזמן נמצא במתקנים פתוחים ונחשף לשמש כ-6-7 שעות ביום.
משנת 2010-2011 התובע החל לחבוש כובע ולהימרח בקרם הגנה וללבוש שרוולים ארוכים מדי יום, כאשר עד שנת 2010 התובע לבש חולצה קצרה בהתאם לעונות השנה, בתפקיד זה התובע לא נדרש לחבוש כובע.
התובע נולד וגדל בירושלים.

3. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי בסוגית המיקרוטראומה, על המומחה לבחון קיומו של הקשר הסיבתי באופן הבא:
ראשית – האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח לבין הליקוי ממנו הוא סובל. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50%, כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו ל-50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח, בסבירות של 50% ומעלה.
שנית – ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.
השאלות למומחה:

מה הליקוי של התובע בעור.
האם ניתן לקבוע בסבירות שמעל 50 אחוז קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל (גם החמרת מצב הליקוי משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים).
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר קרות הליקוי: האם בעיקרו של דבר ניתן לומר כי ליקוי של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחד הסבה לו נזק בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה לליקוי.
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים. דהיינו האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית הינה בשיעור 20 אחוז ומעלה).

4. המזכירות תמציא למומחה את כל החומר הרפואי שהתקבל בבית הדין במסגרת הדיון. כמו כן המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זו והחומר הרפואי. המומחה ייתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971 (להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

6. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הצדדים מנועים מליצור קשר ישירות עם המומחה אלא רק באמצעות בית הדין. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. המזכירות תעקוב אחר ביצוע החלטה זו ותביא את חוות הדעת הרפואית של
המומחה בפני השופט הח"מ, מיד עם קבלתה במזכירות בית הדין.

8. עם קבלת חוות דעת המומחה לתיק בית הדין היא תועבר לצדדים. ממועד קבלת חוות הדעת, לצדדים יינתנו 21 יום להגשת בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה. במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.

ניתנה היום, ט"ו טבת תש"פ, (12 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.