הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 42541-04-19

לפני:

כב' השופטת שרה שדיאור

התובעים
1.צאלח אלאערג'
2.אחמד אלאערג'
3.מוחמד אלאערג/
4.פאטמה אלאערג'
ע"י ב"כ: עו"ד אהרון גבע

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד הלנה מארק

פסק דין

לפני בית הדין הודעות הנתבע מיום 24.7.19 ומיום 8.8.19, לפיהן הכיר בתושבות התובעים וביקש למחוק את התביעה.
עוד לפני בית הדין הודעת התובעים לפיה המשך הדיון בתביעה התייתר ויש למחקה, נוכח הודעת הנתבע כאמור.
בנסיבות אלה, התביעה נמחקת.
הנתבע בקש להשאיר את שאלת ההוצאות לשיקול דעת בית הדין בהתאם לשלב הדיוני שבו הסתיים בתיק, ובהתחשב בכך שמדובר בתיק מתחום הביטחון הסוציאלי.
ב"כ התובעים טען כי בהתחשב בכך שהחלטת המשיב התקבלה רק לאחר הגשת התביעה לבית הדין, וחודשים ארוכים לאחר הגשתה לנתבע, מן הראוי לפסוק הוצאות לכל אחד מהתובעים בסכום משמעותי.
מכתב התביעה עולה כי חרף שליחת מכתבים ומסמכים לא התקבלה תשובת הנתבע בעניין מעמד התובעים, במשך 12 חודשים.
התביעה הוגשה ביום 18.4.19.
ביום 18.7.19 התקיים דיון בפני כבוד הרשמת אסתר שחור, ובו בקש הנתבע ארכה של 60 ימים להודיע עמדתו.
ביום 24.7.19 הכיר הנתבע בתושבות התובע 1, ולאחר מכן, ביום 8.8.19, הכיר בתושבות התובעים 2-4.
בנסיבות אלה ובשים לב לטיעוני הצדדים , הנתבע יישא בשכ"ט ב"כ התובעים בגין כל אחד מהתובעים בסך 1,000 ₪, ובסך הכול שכ"ט ב"כ התובעים 4,000 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח אב תשע"ט, (19 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .