הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 32803-03-18

24 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
טל דידרכניק

ע"י ב"כ: עו"ד הלל ארנטל

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד יהודה אדרעי

החלטה

הנני ממנה כמומחה יועץ רפואי מטעם ביה"ד את ד"ר לייקין יבגני (מומחה בתחום הרפואה התעסוקתית ) על מנת שיחווה את דעתו בדבר פגיעתו של התובע.
ואלה העובדות הרלבנטיות כעולה מן התיק:
התובע עבד בגינון משנת 1993 ועד לשנת 2017 תחילה כשכיר ובהמשך כעצמאי.
במסגרת העבודה עסק התובע בכל עבודות הגינון, ובניהם גם בריסוסים. מלאכת הריסוס הייתה על פי רוב פעמיים בשבוע, כשבכל פעם העבודה בריסוס נמשכה על פני שלוש שעות, אולם בסירוגין ולא ברצף.
התובע ריסס בעזרת חומר דיזיקטול כעשר פעמים בשנה ובמלטיון 20 פעמים בשנה. ביתר החומרים השתמש במינונים משתנים.
רוב הריסוסים בוצעו כשהתובע עומד והשטח המרוסס נמצא נמוך ממנו על גבי הרצפה, והריסוס נעשה בדרך כלל כשהתובע עם מסיכה על פניו.
המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
מהו הליקוי ממנו סבלה התובע?
האם יש קשר סיבתי בסבירות של מעל ל – 50% בין החשיפה לחומרים המתוארת לעיל, לבין הליקוי ממנו סובל התובע (קשר יכול להיות גם בדרך של החמרה)?
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם השפעת העבודה הייתה גבוהה מ – 20% ביחס להשפעת גורמים אחרים?
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המומחה מתבקש לתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה והחומר הרפואי.
לשימת לב המומחה, ככל שלא תתקבל חוות הדעת בתוך 45 יום , ישקול בית הדין ביטול המינוי ומינוי מומחה חלופי.
המומחה יערוך את חוות הדעת בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א  - 1971 (להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים וכן תעביר למומחה את התקליטור המצוי בתיק בית הדין ובו כל החומר הרפואי הרלבנטי.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, (24 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.