הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ק"ג 54512-09-17

28 אפריל 2018

לפני:

כב' הרשם טארק חסנין

התובעות
1. קרנות השתלמות למורים וגננות- חברה מנהלת
בע"מ
2. קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי
סמינרים ומפקחים- חברה מנהלת בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד מייק אברהמס

-
הנתבעת
מוסדות חינוך כפר פינס- 580049146
ע"י ב"כ: עו"ד הראל לפידות

פסק דין

ביום 25.09.17 הגישו התובעות כנגד הנתבעת תביעה לתשלום סך 15,058 ₪, חוב לקרן השתלמות, עבור החודשים 03/15-12/16.
ביום 21.03.18 הוגשה מטעם התובעת "הודעה על ביצוע תשלום חלקי ובקשה למתן פסק דין לעניין הוצאות משפט ולביטול מועד הדיון". במסגרת ההודעה צוין כי ביום 22.11.17 שילמה הנתבעת לתובעות את סכום התביעה בסך 15,058 ₪. עוד צוין כי בין הצדדים התנהלו שיחות והתכתבות לעניין תשלום הוצאות התובעות בגין הגשת התביעה, אך לא הושגה הסכמה.
בתשובתה מיום 25.03.18, הודיעה הנתבעת על הסכמתה לביטול הדיון שהיה קבוע בתיק, שכן התייתר, לנוכח תשלום הסכומים. הנתבעת ביקשה לסגור את התיק הואיל והסכומים שולמו וציינה כי קביעת הוצאות בתיק הינה פרורגטיבה מוחלטת של בית הדין ונתון לשיקול דעתו המוחלט. הנתבעת ביקשה שלא לקבוע הוצאות כלל.
ביום 08.04.18, הודיעו התובעות על הסכמתם להצעת בית הדין כי התביעה תימחק באופן שבית הדין יכריע בשאלת הוצאות המשפט על יסוד החומר שבתיק, וללא הנמקה.
לנוכח הודעת הצדדים ובהסכמתם, התביעה נמחקת.
אשר להוצאות- לאחר שעיינתי בכלל החומר שבתיק ושקלתי את טיעוני הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעת תישא בהוצאות התובעות ושכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א,1961 וזאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ג אייר תשע"ח, (28 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .