הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה פ"ה 870-06-17

12 ספטמבר 2018

לפני: כב' השופטת איריס רש

התובע:

  1. בסאם סייד אחמד
  2. אחמד מסרי
  3. מוחמד אבו יונס
  4. מחמוד שאהין

ע"י ב"כ: עו"ד ח'אלד אבו יונס

-
הנתבעים:

  1. החברה הכלכלית לפיתוח סח'נין בע"מ
  2. עיריית סחנין

הנתבעות 1-2 ע"י ב"כ: עו"ד שאדי גנטוס

3. מאזן גנאיים ראש העיר

4. עלי שואהנה
ע"י ב"כ: עו"ד אורן כץ ואח'

5. משרד הפנים
ע"י ב"כ: עו"ד טל אברמוביץ ואח'

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבע 4 (להלן – הנתבע) לזמן לעדות מטעמו את העדים הבאים:
א. התובעים 1-3 - לטענת הנתבע, קיימת מחלוקת לגבי עמידתם של התובעים בתנאי הסף המשליכה על זכות העמידה שלהם. משכך, משעה שהתובעים 1-3 לא הגישו תצהיר עדות ראשית מטעמם, יש צורך לזמנם לעדות על מנת שיחקרו בבית הדין.
ב. רו"ח דודי ספיר – עדותו נדרשת לצורך התייחסותו למכתב מיום 5.6.2017 ולפי הוא מורה לנתבעת 3 להקיםועדת בחינה חדשה שתבחן מחדש את 9 המועמדים, כאשר לפני הועדה תעמוד חוות דעת משפטית של היועמ"ש של העירייה וחוות דעתו של פרופ' רוזנפלד בגין הפרויקט באצטדיון דוחא.
ג. מר איתי פלומבו ויסמן - חבר ועדת האיתור, שתמך בנתבע בעת הדיון הועדה ואולם לאחר מכן שינה את דעתו. הנתבע מבקש לחקור את מר פלומבו ויסמן על נסיבות השינוי בעמדתו.
ד. מר מאזן גנאיים – חבר בועדת האיתור ויו"ר הדירקטוריון, אש ר התובעים העלו כנגדו טענות רבות. מר גנאיים אינו מיוצג ועל כן זימונו לעדות נדרש לצורך שמיעת התייחסותו לטענות התובעים.
ה. מר מחמוד אגבאריה – חבר ועדת האיתור, אשר הוצגה בפניו "חוות הדעת", ללא התמונה בשלמותה, ולכן המליץ על מינוי הנתבע 4 למשך שנה ובחינת המשך עבודתו לאחר מכן. עדותו נדרשת לצורך הצגת התמונה והכנה בפניו.
ו. ד"ר יחיאל רוזנפלד – מחבר חוות הדעת בעניין התנהלותו של התובע בפרויקט האצטדיון בדוחא. התובע מבקש לזמנו על מנת לברר את תהליך הכנת חוות הדעת ובכלל זה אי מתן זכות תגובה לנתבע ודו"ח הביניים.
ז. עו"ד שאדי גנטוס – לטענת התובע, מעורבותו של עו"ד גנטוס בתיק הינה מעבר להיותו יועץ משפטי של רשות מקומית. עוד נטען כי עו"ד גנטוס מייצג את העירייה והחברה הכלכלית בכפייה.
ח. עו"ד ליטל בלומנטל מהלשכה המשפטית במשרד הפנים – לטענת התובע, עו"ד בלומנטל הציגה עמדה שונה מעמדתו של מר דודי ספיר וכןהיא אישרה לעו"ד גנטוס לייצג את החברה הכלכלית על אף דהוא אינו יכול לעשות כן.

2. ב"כ התובעים אינו מתנגד לבקשה ועל כן אני מורה על התייצבותם של התובעים 1-3 למועד הדיון.
המדינה אינה מתנגדת באופן עקרוני לזימונם של מר פלומבו ו/או מר ספיר, כל שלא יוגש תצהיר עדות ראשית מטעמם ואולם לטענתה אין צורך בזימון של שניהם לנוכח העובדה ששניהם מייצגים את עמדת משרד הפנים. בהתחשב בעובדה כי מדובר בעדים רלוונטים לבירור המחלוקות בתיק, אני מתירה את זימונם של העדים הנ"ל, ככל שהמדינה לא תגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם.
כך גם, ככל שהנתבע 3 לא יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו, אני מתירה את זימונו לעדות.
בהעדר התנגדות מטעם מי מהצדדים לזימונו של מר אגבריה אני מתירה את זימונו. הנתבע 4 ימציא לתיק את פרטיו האישים של מר אגבריה לצורך זימונו לעדות מטעמו.
המדינה והנתבעות 1-2 מתנגדות לזימונו של ד"ר רוזנפלד בטענה כי אין מקום לדיון בשאלת נכונותה של חוות הדעת של ד"ר רוזנפלד שאינה רלוונטית למחלוקת שבפנינו.
לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים אני מורה כי ד"ר רוזנפלד יזומן לעדות אך ורק בשאלה האם ניתנה לנתבע 4 זכות תגובה על טיוטת חוות הדעת. הנתבע 4 ימציא לתיק את פרטיו האישים של ד"ר רוזנפלד לצורך זימונו לעדות מטעמו.
המדינ ה והנתבעות 1-2 מתנגדות לזימונם של היועצים המשפטיים, עו"ד גנטוס ועו"ד בלומנטל. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים אינני מוצאת הצדקה לזימונם של היועצים המשפטיים. העובדה שעמדתו של ראש העיר שונה מעמדתו של עו"ד גנטוס ובפרט לנוכח זימונו של ראש העיר לעדות, אינה מהווה הצדקה לזימונו של עו"ד גנטוס. באופן דומה, אין כל הצדקה לזימונה של עו"ד בלומנטל שמסרה לנתבע עמדה משפטית כזו או אחרת ובפרט משעה שהיא מסרה את הברור מאליו כי משרד הפנים יכבד כל החלטה שתינתן על ידי בית הדין.

3. דיוני הוכחות יתקיימו במועדים הבאים:

19.12.18 משעה 10:00 ועד השעה 13:00.

23.12.18 משעה 09:00 ועד השעה 16:00.

באחריות הנתבע לדאוג לזימון העדים מטעמו כאמור לעיל לרבות להגשת בקשה מתאימה לאחר הגשת תצהירי הנתבעים.

4. תצהירי הנתבעים יוגשו לא יאוחר מיום 15.11.18.

5. המזכירות תעדכן את היומן.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ט, (12 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.