הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה פ"ה 40987-10-19

30 דצמבר 2019
בפני כב' השופטת איריס רש
נציג ציבור (עובדים) מר יהודה פיגורה
נציג ציבור (מעסיקים) מר אליהו נקאר

המבקשים:
1. תומר יערי
2. דותן גלזר
ע"י ב"כ עו"ד זיו אור

-
המשיבה:
חברת נמל חיפה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אופיר פוזנר ואח'

החלטה

1. מונחת לפנינו בקשה לסעדים זמניים להקפיא את יישום המכרז הפנימי לתפקיד סדרן בכיר גוררות וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי.

ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו:

2. המשיבה, חברת נמל חיפה בע"מ (להלן – המשיבה או החברה) הינה חברה ממשלתית כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה – 1975. החברה מנהלת ומפעילה את נמל חיפה ובכלל זה נותנת שירותי נמל ושירותים נלווים בשטח הנמל. קודם להתאגדותה כחברה על פי חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004 (להלן - חוק רשות הספנות והנמלים) וטרם תחילת הרפורמה בנמלי הים, נמל חיפה כמו גם יתר נמלי ישראל (אשדוד ואילת) פעל במסגרת רשות הנמלים שהוקמה כתאגיד סטטוטורי מכח חוק רשות הנמלים, תשכ"א -1961. לאחר הרפורמה רשות הנמלים חדלה להתקיים ובמקומה הוקמו והחלו לפעול ארבע חברות ממשלתיות חדשות: חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד, חברת נמל אילת וחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – חנ"י) שהופקדה על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם.

3. המבקשים, קברניטים בהכשרתם, מועסקים אצל המשיבה במדור גוררות באגף ים.

4. גוררת היא כלי שיט, המסייע בתמרון של אניות, אשר פוקדות את הנמל, בעת כניסתן ויציאתם משטח הנמל. הצורך בסיוע של גוררת בתמרון האניות בשטח הנמל, נובע משטחו המצומצם של הנמל ומרחב התמרון הקטן בו (יחסית לים הפתוח), שלרוב אינם מאפשרים לאניות המשא הגדולות לבצע תמרון שכזה באופן עצמאי.

5. בגוררת פועלים ארבעה אנשי צוות: קברניט הגוררת, אשר בידיו הפיקוד על הגוררת (על כל הנובע מכך), מלח, מכונאי ראשי ומכונאי משני. בחברה מועסקים 10 קברניטי גוררת מתוכם 5 קברניטים כולל המבקשים המוגדרים כקברניטי גוררת בכירים. תפקידם של קברניטי הגוררות הוא לפקד על הגוררת ולסייע במלאכה העדינה והמורכבת של תמרון אניות משא בשטח הנמל.

6. בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 22.8.2001 שנערך בין רשות הנמלים לבין ההסתדרות ונציגי עובדי מדור גוררות בנמל חיפה (להלן - הסכם הגוררות), נקבע, בין היתר, כי אחד מקברניטי הגוררת ישמש כקברניט גוררת בכיר ראשי ויבצע מטלות נוספות מעבר לתפקידו הרגיל כקברניט גוררת ובכלל זה הכנת סידור העבודה לצוות הסיפון בגוררת ומעקב אחר ביצועו, הזמנת ציוד וכיוצא בזה בהתאם לפירוט בנספח ב' להסכם הגוררות. כנגד ביצוע המטלות הנוספות מקבל אותו קברניט גוררת בכיר ראשי תגמול נוסף.

7. מאז שנת 2009 מר יעקב מעוז שמש כקברניט גוררת בכיר ראשי ומלא את המטלות הנוספות המפורטות בנספח ב' להסכם הגוררות וזאת עד פרישתו לגמלאות בסוף חודש נובמבר 2019. בעת הצורך, במקרים של היעדרויות מהעבודה, מר משה רביבו שמש כסגן וכממלא מקום קבוע של מר מעוז. במקרים בהם גם מר מעוז וגם מר רביבו נעדרו מהעבודה, המבקש 1 מלא את מקומם . אין מחלוקת כי מר רביבו הינו בעל וותק בעבודה העולה על הוותק של המבקשים.
8. לצורך התאמת התשתיות הנמליות במדינה לגידול הצפוי בתנועת המטענים בנמלי ישראל, ביום 27.5.2007 התקבלה החלטת הממשלה מס' 1710 בדבר הקמת שני נמלי ים חדשים, האחד בתחום העיר אשדוד, שיקרא נמל הדרום, והשני בתחום העיר חיפה, שיקרא נמל המפרץ. ביום 18.12.2011 התקבלה החלטת ממשלה מס' 3986 בנושא קידום פיתוח נמלי הים ושרי התחבורה והאוצר הונחו לפעול לגיבוש צעדים שיביאו להגברת התחרות בנמלי הים ובכלל זה לפעול להאצת קידום תכנית המתאר הארצית לנמל המפרץ בחיפה ולנמל הדרום באשדוד. בהמשך, ביום 5.1.2014 ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי אישרה את תכניות המתאר הארציות של חנ"י להקמת מסופי מכולות נמל המפרץ וכרמל ב' בנמל חיפה והקמת מסוף מכולות חדש והארכת שובר הגלים בנמל אשדוד.
נמל המפרץ עתיד להיפתח בתחילת שנת 2021, והוא יופעל על ידי חברת ההפעלה הסינית SIPG.

9. במסגרת ההיערכות להקמת נמלי הים החדשים, חנ"י התחייבה כלפי המפעילים העתידיים של הרציפים החדשים כי שירותי ניתוב, גרירה וניהול תעבורה ימית הניתנים כיום על ידי חברות הנמל בחיפה ובאשדוד, לא יינתנו על ידי חברות הנמל אלא על ידה או על ידי נותן שירותים אחר. הטעם לכך הוא שהמפעילים החדשים אמורים להתחרות בחברות הנמל ועל כן עובדי אגף ים שאמורים לתת שירותים גם לחברת הנמל וגם למפעיל החדש אינם יכולים להמשיך ולעבוד בחברת הנמל. בהתאם, ביום 18.12.2018 נחתם הסכם עקרונות בין חברת נמל חיפה, עובדי החברה והמדינה (להלן - הסכם העקרונות) ולפיו, בין היתר, אגף הים של חברת נמל חיפה (ובכלל זאת מדור גוררות) יעבור לחברת בת של חנ"י .

10. ביום 27.8.2019 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין חברת נמל חיפה לבין נציגות העובדים המסדיר את ה מעבר של עובדי אגף ים (ובהם עובדי מדור גוררות) מחברת נמל חיפה לחברת בת של חנ"י.

11. כחלק מההיערכות לשינויים הצפויים בפעילות הנמלים ולנוכח צפי של הנהלת החברה לגידול בתנועת האניות והמטענים שייפקדו את נמלי ישראל, ובכלל זה את הנמלים בתחום העיר חיפה, דבר שיגדיל את פעילות הגוררות והיקף העבודה הנדרש מעובדי המדור באופן ניכר, החליטה החברה להפריד בין התפקיד של קברניט גוררת לבין סדור העבודה ותפקידים אדמיניסטרטיביים הקשורים בעבודת מדור גוררות ו ליצור תפקיד חדש שייקרא "סדרן עבודה בכיר גוררות" לאחר פרישתו של מר מעוז לגמלאות.

12. ביום 12.9.2019 החליטה המשיבה בהסכמת מר מיקי שגב, יו"ר ועד הגוררות לצאת למכרז פנימי לתפקיד סדרן עבודה בכיר גוררות. ההחלטה על שינוי מע רך התפקידים במדור גוררות, היינו, ביטול תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי ויצירת תפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות נעשתה בידיעה והסכמה של חנ"י ובאישור של משרד האוצר.

13. ביום 22.9.2019 פרסמה המשיבה בלוחות המודעות בנמל ובפורטל הארגוני מכרז פנים נמלי מס' 21/19 לאיוש תפקיד סדרן עבודה בכיר גוררות. המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז נקבע ליום 6.10.2019.

14. ביום 28.9.2019 פנו המבקשים למשיבה באמצעות בא כוחם בטענה כי יש לפסול את המכרז הן מטעם פרוצדורלי הנוגע לאופן פרסום המכרז והן מטעם מהותי בהיותו של המכרז מנוגד לדין. לטענת המבקשים, ביום 25.9.2019 נודע להם, לראשונה, מגורם נטרלי על פרסום המכרז ולא באמצעות הדרכים המקובלות לפרסום המכרז. במישור המהותי נטען כי תיאור התפקיד סדרן עבודה בכיר גוררות זהה לתיאור התפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי שמאז ומעולם בוצע על ידי רב חובל בכיר שהתמנה בשיטת הסניוריטי, כי דרישות התפקיד הונמכו בניגוד לדין וגם תנאי ההעסקה של מבצע התפקיד שונו באופן קיצוני וללא סמכות. בנוסף, המשיבה התבקשה להמציא למבקשים את מסמכי המכרז ולדחות את המועד להגשת מועמדות למכרז בחודש ימים . מכתב בנוסח זהה הופנה על ידי ב"כ המבקשים לוועד הגוררות ולמ ר מיקי שגב, יו"ר ועד הגוררות .

15. ביום 3.10.2019 השיבה החברה למבקשים כי המכרז פורסם כנדרש תוך תיאום מלא עם נציגות העובדים והארגון היציג, על רקע הפעלת הנמלים החדשים והגידול הצפוי בפעילות הגוררות. המשיבה הבהירה כי בהסכמת נציגות העובדים וב תיאום מול ההסתדרות הוחלט לשנות את מערך התפקידים בגוררות ולפצל לשניים את תפקיד קברניט גוררות בכיר ראשי, כך ש תפקיד סדרן עבודה בכיר גוררות יכלול מטלות אדמיניסטרטיביות בלבד כגון סידור עבודה , וקברניט גוררת יעסוק רק בעבודת רב חובל. המשיבה הוסיפה כי על בסיס ההסכמות הנ"ל, מקדמים הצדדים הסכם קיבוצי מיוחד שיסדיר את השינוי במערך התפקידים בגוררות וכי השינוי בתפקידים יכנס לתוקף לאחר פרישתו של מר מעוז ובכפוף לחתימה על ההסכם הקיבוצי. המשיבה דחתה את טענות המבקשים לגבי אופן ומועד פרסום המכרז ואולם הודיעה כי המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז נדחה ליום 17.10.2019.

16. ביום 5.10.2019 נערכה פניה נוספת של המבקשים למשיבה במסגרתה חזרו על טענותיהם בדבר העדר פרסום של המכרז והעדר יכולתה של המשיבה לשנות את תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי לרבות דרישות התפקיד ותנאי העסקתו והתייחסו להעדר מידע בדבר קיומם של ההסכמים הקיבוציים שנזכרו בתשובת המשיבה .

17. באותו היום, 5.10.2019, שלח ב"כ המבקשים מייל תזכורת למר שגב בדבר העדר מענה למכתבו מיום 28.9.2019 . למחרת, ביום 6.10.2019 שלח מר שגב מסרון למבקשים ולפיו המכרז פורסם וכדין והפנה אותם להנהלת החברה ככל שיש להם טענות בענין.

18. ביום 7.10.2019 החברה השיבה למכתבם של המבקשים והבהירה שטענותיהם במכתבם מיום 5.10.2019 כבר קיבלו מענה במכתב המשיבה מיום 3.10.2019. המשיבה הוסיפה כי המכרז שבנדון לרבות עדכון המועד האחרון להגשת מועמדות פורסמו על לוחות המודעות ובפורטל הארגוני וכן עותק מהפרסומים הועבר לנציגות העובדים כמצורף בנספחים למכתבה הקודם. המשיבה הפנתה את המבקשים לנציגות העובדים לצורך קבלת העתק מההסכמים הקיבוציים החתומים בנושא מעבר מחלקת הים מחברת נמל חיפה לחנ"י.

19. ביום 9.10.2019 נעשתה פניה נוספת של המבקשים לחברה במסגרתה חזרו שוב על כל טענותיהם והלינו, בין היתר, על הפנייתם לנציגות העובדים לצורך קבלת ההסכמים הקיבוציים. המבקשים חזרו על בקשתם לדחות את המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז בחודש ימים.

20. המבקשים לא הגישו מועמדות למכרז והם אינם מעוניינים לגשת למכרז .

21. ביום 24.10.2019 התכנסה ועדת מיון וקליטה שבה חברים גב' דלית ביזן, סמנכ"לית משאבים בחברה, מר עודד גול ורדי, מ"מ ראש אגף ים ורב חובל הנמל ומר מיכאל שגב, נציג ועד גוררות. הוועדה בחנה את קורות החיים ונתוני שני המועמדים שנגשו למכרז והחליטה להפנות אותם למבדקי התאמה.

22. ביום 25.10.2019 הוגשה הבקשה דנן.

תמצית טענות הצדדים

23. טענות המבקשים –
23.1 החלטת המשיבה לפצל את תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי לשני תפקידים נפרדים מונעת מהמבקשים ומיתר הקברניטים במדור אפשרות לקידום מקצועי וכלכלי. המבקשים הסתמכו על אפשרות הקידום המעוגנת בהסכם הגוררות והתנהלות המשיבה מהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיהם האישיות והנורמטיביות.
23.2 המשיבה לא הביאה ראיות לכך שפעילות מדור הגוררות יגדל בהיקף המחייב את ביטול משרת קברניט גוררת בכיר ראשי.
23.3 השינוי במערך התפקידים במדור גוררות מנוגד להוראות ההסכמים הקיבוציים משנת 2001 (הסכם הגוררות) ומשנת 2005 (הסכם המעבר מרשות הנמלים לחברת נמל חיפה) ולהוראת סעיף 49 לחוק רשות הספנות והנמלים ולפיו יישמרו כל הזכויות ותנאי העבודה בעת המעבר של העובדים מרשות הנמלים לחברת הנמל.
23.4 נציגות העובדים אינה מוסמכת להסכים לשינוי מערך התפקידים במדור גוררות ולפרסום המכרז. במסגרת סיכומי המבקשים נטען כי בשיחה שהתקיימה בין ב"כ המבקשים לנציג ההסתדרות לאחר הדיון בבקשה, אישר האחרון את ההסכמה לביטול משרת קברניט גוררת בכיר ראשי וליצירת תפקיד חדש של סדרן גוררת בכיר גוררות. עוד נטען כי בניגוד לטענות המשיבה, הסיבה לשינוי מערך התפקידים במדור גוררות, אליבא דנציג ההסתדרות היא מצבו הבריאותי של אחד מעובדי המדור .
23.5 המשיבה נוהגת בחוסר תום לב כשהיא יוצאת במכרז בטרם נחתם הסכם קיבוצי מיוחד המאפשר את שינוי מערך התפקידים במדור גוררות ואת קיומו של התפקיד נשוא המכרז .
23.6 אין זה נכון ניהולית ומקצועית שסדרן עבודה כהגדרתו במכרז ינהל קברניטים בכירים ממנו.
23.7 המכרז לא פורסם כנדרש, תנאי הסף הונמכו בניגוד לדין ותנאי העסקה שונו באופן קיצוני וללא סמכות.
23.8 מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים. החלטת המשיבה לפרסם את המכרז נשוא הבקשה מהווה פגיעה אנושה בזכויותיהם ובתנאי עבודתם של המבקשים העומדים לזכותם במשך עשרות שנים. מתן הצו לא יגרום לפגיעה במשיבה ובעבודה הסדירה של מדור הגוררות, שכן מר רביבו יכול למלא את תפקידו של מר מעוז על דרך של מילוי מקום, כפי שנעשה בעבר בעת היעדרויות של מר מעוז וזאת עד להכרעה בתובענה . בפרט, משעה שהצפי לגידול בפעילות הגוררות אינו מיידי אלא מתייחס לתקופה לאחר כניסתו של מפעיל נמל המפרץ בתחילת שנת 2021.

24. טענות המשיבה –
24.1 המכרז פורסם על ידי החברה כדין לאחר שהגיעה למסקנה על בסיס שיקולים עניינים ועל רקע היערכותה לרפורמה בנמלי הים ולגידול הצפוי בתנועת המטענים, כי יהיה זה נכון ומועיל להגדיר תפקיד חדש אשר הנושא יהיה אחראי על עריכת סידור העבודה וביצוע מטלות כלליות נוספות במדור גוררות, שכיום מבוצעות על ידי אחד מקברניטי הגוררות בנוסף לעבודת הקברניט הרגילה, באופן שיאפשר לכל קברניטי הגוררות לעסוק בעבודה הרגילה ולנושא התפקיד להתמקד בביצוע סידור העבודה והמטלות האמורות וזאת ללא הגדלת תקן עובדי סקטור הגוררות ומבלי שהשינוי כרוך בעלויות העסקה נוספות.
24.2 ההחלטה על הגדרת תפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות ופרסום מכרז פנימי לאיוש התפקיד התקבלה בתיאום מלא עם ועד העובדים ונציגי הסתדרות העובדים הכללית החדשה באיגוד התחבורה ובהסכמתם. הצדדים מתעתדים לחתום על הסכם קיבוצי שיסדיר את ההסכמה כאמור. איוש התפקיד מותנה בחתימה על הסכם קיבוצי כזה, כפי שהובהר למועמדים שנגשו למכרז.
24.3 המבקשים עותרים לכך שבית הדין ישים את עצמו בנעלי החברה ויחליף את שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים בחברה והצדדים ליחסים הקיבוציים ויקבע עבור החברה את מתכונת העבודה המתאימה במדור גוררות. בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין אינו שם עצמו בנעלי המעסיק ומחליף את שיקול דעת המעסיק בשיקול דעתו ואינו מתערב בהחלטות המעסיק, בפרט עת המדובר בהחלטות של מעסיק בנוגע למתכונת המתאימה לביצוע העבודה בחצרי המעסיק ובהסכמות של הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים.
24.4 השינוי המיועד במערך התפקידים במדור אינו נוגע לתפקיד אותו מאיישים המבקשים כיום ואין להם זכות קנויה לאייש את תפקיד קברניט גוררת בכיר ראשי. המבקשים אינם יכולים להסתמך על כך, שהצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים לא יבואו בדברים ויסכימו על שינוי של הוראה בהסכם קיבוצי שנעשה בין הצדדים, אשר עניינה ברשימת מטלות הנלוות לתפקיד של קברניט גוררת בכיר, ועל הוספת תפקיד חדש למדור גוררות.
24.5 סדרי עבודה וחלוקת העבודה בין ממלאי תפקידים שונים הינם, ככלל, נושאים הנתונים לפררוגטיבה הניהולית המובהקת של המעסיק לרבות בעניין של פיצול תפקיד קיים לשני תפקידים נפרדים. לעובד אין זכות קנויה לאופן ארגון העבודה או תוכנה. הדברים נכונים ביתר שאת, כאשר השינוי אינו מוחל ביחס לתפקיד שהעובד עצמו מאייש, אלא ביחס לתפקיד אחר, כבענייננו.
24.6 המבקשים לא הגישו מועמדות למכרז גם לאחר שהמועד להגשת מועמדות לתפקיד הוארך לבקשתם ומכל מקום הם אינם מעוניינים לגשת למכרז . לפיכך, אין נפקות לטענות המבקשים בנוגע לאופן פרסום המכרז.
24.7 מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה זאת משעה שאין למבקשים זכות ולו לכאורית לשימור המצב הקיים במדור גוררות. המבקשים אינם נושאים כיום בתפקיד שעתיד להתבטל, לא עמדה להם ולא עומדת להם זכות קנויה להתמנות לתפקיד וגם לשיטתם ככל שהמצב הקיים יוותר על כנו, הם לא אמורים להתמנות לתפקיד. מנגד, קיים צורך ברור בתפקיד במסגרת ההיערכות לרפורמה בנמלי הים ולגידול הצפוי בתנועת המטענים ויהיה זה נכון ומועיל שהתפקיד נשוא המכרז יאויש עם פרישתו של מר מעוז.

דיון והכרעה

25. בפתח ההכרעה נחזור ונדגיש שכל קביעותינו הן לכאוריות בלבד ואין בהן כדי להשליך על ההכרעה הסופית, אשר תינתן לאחר הבאת המסכת העובדתית המלאה.

26. בחינת בקשה למתן סעד זמני מושתת על שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. מבחנים אלו רלוונטיים לא רק לצו מניעה זמני אלא גם לצו עשה זמני [עע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי -רשת הגנים של אגודת ישראל, (ניתן ביום 12.9.2012)].

27. הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא, האם המבקשים הוכיח ו זכות לכאורה להקפיא את הליכי המכרז הפנימי למשרת סדרן עבודה בכיר גוררות במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית.

28. נקדים ונאמר כי לא מצאנו שהמבקשים הוכיחו זכות ולו ברמה הלכאורית לעצור את הליכי המכרז למשרת סדרן עבודה בכיר גוררות. אין מחלוקת כי המבקשים אינם משמשים בתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי וכי מעולם לא ניתנה להם התחייבות שהם יתמנו לתפקיד לאחר פרישתו של מר מעוז. יתר על כן, גם אם המצב הקיים יוותר על כנו והתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי לא יבוטל, אין מחלוקת שהמבקשים לא היו מתמנים לתפקיד. כאמור, לטענת המבקשים, מאז ומעולם מונה לתפקיד זה רב חובל בכיר בשיטת הסניוריטי. כפי שהתברר בחקירה הנגדית של המבקשים, מר רביבו ששמש כסגן וממלא מקום של מר מעוז הינו בעל וותק רב יותר מזה של המבקשים, כך שלפ י שיטת הסניוריטי, מר רביבו קודם למבקשים.

29. זאת ועוד. אמנם, התפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי מעוגן בהסכם הגוררות ואולם המשיבה הבהירה לרבות למועמדים שניגשו למכרז כי איוש המשרה כפוף לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את שינוי מערך התפקידים כאמור. למותר לציין כי הצדדים ליחסים הקיבוציים רשאים לשנות הוראות שנקבעו בהסכמים קיבוציים קודמים לרבות להרע, לגרוע או לבטל זכויות אישיות. לנוכח טענות המבקשים נוסיף ונציין בהקשר זה כי הוראת סעיף 49 לחוק רשות הספנות והנמלים בדבר שמירת הזכויות של העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברת נמלי חיפה כמו גם הסכמי המעבר מרשות הנמלים לחברת נמל חיפה אינם מאפשרים לחברה ו/או למדינה לפגוע בזכויות העובדים מכח עצם המעבר ואולם הם אינם שוללים מהצדדים הקיבוציים את סמכותם לשנות זכויות של עובדים עוברים במסגרת הסכמים קיבוציים מאוחרים.
30. ממכלול הראיות שהובאו בפנינו במסגרת ההליך הזמני עולה כי קיימת הסכמה של ועד עובדי הגוררות וההסתדרות הכללית לשנות את מערך התפקידים במדור גוררות כך שיבוטל התפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי והמטלות הנוספות שהוטלו על ממלא תפקיד זה כגון אחריות על סידור העבודה והזמנת ציוד יועברו לתפקיד חדש של סדרן עבודה בכיר גוררות, אשר לא יכלול מטלות של רב חובל גוררת. לא נעלם מעינינו כי בסיכומי המבקשים נטען לראשונה כי הסכמת ההסתדרות נובעת מרצונה ליצור תפקיד לעובד במדור גוררות שאינו כשיר רפואית למלא תפקיד ימי ואולם המדובר בעובדות חדשות המהוות הרחבת חזית אסורה ומכל מקום ההסתדרות אינה משיבה בהליך זה ואין בפנינו טענות כלפיה.

31. כפי שעולה מהראיות שהובאו בפנינו, החלטת החברה התקבלה כדין ומשיקולים ענייניים. ההחלטה התקבלה במסגרת היערכות החברה לרפורמה בנמלי הים והפעלת נמל המפרץ, לאחר שהגורמים המוסמכים בחברה הגיעו למסקנה כי לנוכח הגידול הצפוי בתנועת המטענים וכפועל יוצא הגידול הצפוי בפעילות מדור הגוררות יהיה זה נכון ויעיל כי כל קברניטי הגוררות יעסקו בפעילות ימית בלבד, בעוד שהעבודה האדמיניסטרטיבית תבוצע על ידי גורם אחר. על פני הדברים המדובר בהחלטה סבירה שאושרה על ידי הגורמים המקצועיים בחנ" י ובמשרד האוצר. בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין לא יתערב בשיקול דעתו של המעסיק כל עוד החלטתו מצויה במתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה. לא מצאנו כי במקרה זה קיימות הנסיבות החריגות המצדיקות התערבות בהחלטת החברה לבצע שינוי במערך התפקידים במדור גוררות. המדובר בהחלטה המצויה במובהק במסגרת הסמכות הניהולית של החברה, שאושרה כאמור על ידי הגורמים המוסמכים במדינה ואשר ניתנה לגביה הסכמה של ארגון העובדים.

32. לא מצאנו ממש גם בטענות המבקשים לגבי הנמכת דרישות התפקיד והעדר פרסום של המכרז כדין. התפקיד נשוא המכרז הינו תפקיד חדש ושונה מהתפקיד של קברניט גוררת בכיר ראשי ועל כן אין מקום להשוואה בין דרישות הסף של שני התפקידים. כך גם לא מצאנו הצדקה מספקת להתערבות בהחלטת המשיבה, גם אם שסדרן העבודה יתן הנחיות מקצועיות בתחומי עיסוקו לקברניטים בכירים ממנו. מעבר לעובדה שמבחינה ניהולית הקברניטים לרבות הקברניטים הבכירים כפופים לראש אגף ים וסביר להניח כי ככל שתהיינה התנגשויות מקצועיות בינם לבין סדרן העבודה, המחלוקות יובאו לפתחו של מנהל אגף ים, המדובר בהחלטה המצויה בלב ליבה של הפררוגטיבה הניהולית וגם אם בית הדין היה הולך בדרך אחרת (ואיננו קובעים כך) אין מקום להתערבות מצידנו. לכך נוסיף כי חזקה על הצדדים ליחסים הקיבוציים כי הביאו בחשבון את ההשלכות הניהוליות וההשלכות על יחסי העבודה במדור טרם קבלת ההחלטה. לא מצאנו רלוונטיות לטענות המבקשים בענין אופן פרסום המכרז משעה שבעקבות פנייתם הראשונה, המשיבה האריכה את המועד האחרון להגשת המועמדות למכרז ומשעה שהמבקשים אינם מעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד נשוא המכרז.

33. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבה. המבקשים לא הוכיחו קיומה של זכות לשימור מערך התפקידים הקיים במדור גוררות ועל כן ובהתחשב במקבילית הכוחות מאזן הנוחות אינו נוטה לטובתם. יתר ל כן, למבקשים לא יגרם כל נזק כתוצאה מדחיית הבקשה. כאמור לעיל, גם אם החברה לא הייתה מבטלת את תפקיד קברניט גוררות בכיר ראשי, המבקשים לא היו מתמנים לתפקיד היות ומר רביבו קודם להם בתור בהתאם לקריטריון הוותק.
מנגד, היעתרות לבקשה והקפאת ההליך עד להכרעה בתובענה העיקרית עשויה לפגוע בהתייעלות החברה ובהיערכות לרפורמה בנמלי הים.

סוף דבר –

34. על יסוד כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

35. כל אחד מהמבקשים יישא בהוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪ שישולמו למשיבה בתוך 30 ימים מהיום.

36. המבקשים יודיעו האם הם עומדים על ההליך העיקרי בתוך 15 ימים.

37. למעקב.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ, (30 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר אליה נקאר
נציג מעסיקים

איריס רש, שופטת

מר יהודה פיגורה
נציג עובדים