הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה פ"ה 4060-12-16

18 דצמבר 2018
בפני כב' השופט אסף הראל

התובעים בתיק 4060-12-16:

  1. נחמן כהן
  2. גיא צבי לויפר
  3. איתמר אטיאס

התובעים בתיק 12290-12-16:
יעקב חי ו-9 אחרים
-
הנתבעות:

  1. חברת חשמל לישראל בע"מ
  2. מדינת ישראל
  3. הסתדרות העובדים הכללית החדשה
  4. המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל בע"מ

החלטה

1. לאחר שנתתי את דעתי לבקשותיהם של התובעים נחמן כהן ואח' מהימים 10.12.18 ו- 17.12.18, בהן עתרו כי ישונו המועדים בהם יחקרו ד"ר לינדה עפרוני ויעקב חי, באתי לכדי מסקנה כי יש לקבל את הבקשה. קבלת הבקשה תאפשר לתובעים נחמן כהן ואח' את יומם בבית הדין, ולא מצאתי שיש בהיעתרות לבקשה כדי לפגוע ביתר הצדדים בצורה שתצדיק את הפגיעה בזכות הגישה לערכאות של תובעים אלו.

2. לאור השינוי בסדר חקירת העדים, ובשים לב לכך שאני קוצב לתובעים נחמן כהן ואל' זמן לחקירת יעקב חי, יחל הדיון הקבוע ליום 27.12.18 בשעה 09:30 (ולא בשעה 10:00).

3. משכך, אני מתקן את ההחלטה מיום 21.11.18 בענין מועדי חקירת העדים וזמני החקירה, באופן הבא:

א) הדיון הקבוע ליום 27.12.18 בשעה 09:30
בדיון זה יחקרו נחמן כהן, גיא לויפר ואיתמר אטיאס, שהם העדים מטעם התובעים נחמן כהן ואח' (התובעים בתיק פ"ה 4060-12-16). אני קוצב את משך חקירתם כך: סה"כ שעה וארבעים דקות לחברת החש מל ושעה וארבעים דקות להסתדרות.
בדיון זה יחקר גם יעקב חי, העד מטעם התובעים יעקב חי ואח' (התובעים בתיק פ"ה 12290-12-16), כדי לאפשר את חקירתה הנגדית של ד"ר עפרוני בדיון הבא. אני קוצב את הזמן לחקירתו הנגדית של יעקב חי באופן הבא: שעה אחת להסתדרות; שעה אחת לחברת החשמל; וחצי שעה לתובעים נחמן כהן ואח'.

ב) הדיון הקבוע ליום 3.1.19 בשעה 10:00
בדיון זה תיחקר העדה מטעם התובעים נחמן כהן ואח', ד"ר לינדה עפרוני, וכן יחקר העד מטעם המדינה, אפי מלכין. אני קוצב את משך חקירת העדים כך:
חקירתה הנגדית של ד"ר לינדה עפרוני – שעה אחת לחברת החשמל ושעה אחת להסתדרות;
חקירה נגדית של אפי מלכין – שעה אחת ליעקב חי ואח'; שעה אחת לנחמן כהן ואח'; חצי שעה להסתדרות; וחצי שעה לחברת חשמל.

ג) הדיון הקבוע ליום 24.1.19 בשעה 10:00
בדיון זה יחקרו עדי ההסתדרות- מיקו צרפתי וגלעד הרוש. אני קוצב את משך חקירת העדים כך:
חקירה נגדית של מיקו צרפתי – שעה אחת ליעקב חי ואח'; שעה אחת לנחמן כהן ואח'; וחצי שעה לחברת חשמל.
חקירה נגדית של גלעד הרוש - שעה אחת ליעקב חי ואח'; שעה אחת לנחמן כהן ואח'; וחצי שעה לחברת חשמל.

ד) הדיון הקבוע ליום 14.2.19 בשעה 10:00
בדיון זה יחקרו עדי חברת החשמל- דניאל מרום ונגה גלטנר. אני קוצב את משך חקירת העדים כך:
חקירה נגדית של שני העדים – סה"כ שעה וחצי ליעקב חי ואח'; סה"כ שעה וחצי לנחמן כהן ואח'; וסה"כ חצי שעה להסתדרות.

4. סיכומים בעל פה יישמעו ביום 26.3.19 בשעה 09:00.

5. על העדים להיות ערוכים לכך שיתכן ותידרש התייצבותם באחד ממועדי הדיון האחרים שפורטו לעיל, ככל שהנסיבות תדרושנה זאת.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כח הצדדים בפקס ידני.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ט, (18 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.