הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 63219-02-18

06 אוקטובר 2019

לפני:

כב' הרשמת אימאן נסראלדין

התובעים
הרב יוסף אוחנה
באמצעות יורשיו על פי צו ירושה
שרה אוחנה
גאולה חיה דיל
יצחג שלום אוחנה
אליהו דוד אוחנה
מולי אסתר חזקיה
ישראל מאיר אוחנה
אהרון יהונתן אוחנה
ע"י ב"כ: עו"ד אלבז
-
הנתבעים
1. מועצה ד תית קרי ית מוצקין
ע"י ב"כ: עו"ד ברכאת

2. המשרד לשירותי דת
ע"י פרקליטות מחוז חיפה -אזרחי

פסק דין

בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 21.2.19 ניתנה שהות לתובעים להודיע עד ליום
28.4.19 אם התקבלה החלטה מהמשרד לשירותי דת בעניין תביעת האלמנה לקבלת קצבת שאירים מהמועצה הדתית חיפה וכן עמדתם לעניין הצורך בצירופה של המועצה הדתית חיפה כצד להליך.
2. בחלוף המועד ולאחר מספר ארכות, נדרשו התובעים להגיש הודעת עדכון לתיק עד ליום 23.7.19, תוך שהותרה בהם, כי בשים לב למועד פתיחת ההליך, לא תינתה ארכות נוספות אלא במקרים חריגים.
3. ביום 24.7.19 הגישו התובעים בקשה מוסכמת לארכה בת 30 ימים להגשת כתב תביעה מתוקן בתיק. בית הדין נעתר לבקשה והתובעים נדרשו להגיש כתב תביעה מתוקן עד ליום 5.9.19.
4. בחלוף המועד ומשלא הוגש כתב תביעה מתוקן, הותרה בתובעים במסגרת ההחלטה מיום 8.9.19, כי ככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן עד ליום 12.9.19 – בית הדין ישקול מחיקת התביעה.
5. בא-כח התובעים צפה בהחלטת בית הדין מיום 8.9.19 באתר עוד באותו היום בשעה 19:10 אולם התובעים לא הגיש ו כתב תביעה מתוקן עד למועד שנקבע. ביום 13.9.19 הגישו התובע ים "בקשה אחרונה להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן" עד ליום 25.9.19.
6. בהחלטה מיום 16.9.19 נעתר בית הדין לבקשת התובעים והאריך את המועד להגשת כתב תביעה מתוקן עד ליום 25.9.19, תוך שהובהר לתובעים כי מדובר בארכה אחרונה וככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן עד למועד שנקבע, בית הדין עשוי למחוק את התביעה, ללא התראה נוספת.
7. בא-כח התובעים צפה בהחלטת בית הדין מיום 1 6.9.19 באתר עוד באותו היום בשעה 20:58, אולם התובעים לא פעל ו להסרת המחדל על אף שהמועד חלף ועד למועד זה לא הוגש כתב תביעה מתוקן לתיק או כל הודעה אחרת מטעם התובעים.
8. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי לפי תקנה 48א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין), התשנ"ב-1991 – אני מורה על מחיקת התביעה מחוסר מעש.
9. בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות. אולם מובהר בזאת, שככל שתוגש בקשה לחידוש ההליך, יחויבו התובע ים בה וצאות כתנאי לניהול תביעתם.

ניתן היום, ז' תשרי תש"פ, (06 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .