הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 45138-11-18

03 יוני 2019

לפני:

כב' השופט אסף הראל

התובעת:
ד"ר דולורס איוונוב

-
הנתבעים:

  1. אלסחה מרכז רפואי בע"מ
  2. אוסמה נבואני
  3. היאם נבואני

פסק דין

1. ביום 20/11/18 הגישה התובעת כתב תביעה נגד הנתבע ים. מאישור המסירה שהוגש על ידי התובעת עולה, כי כתב התביעה הומצא לנתבעים ביום 2/12/18 ושוב ביום 11/2/19. הנתבעים לא הגיש ו כתב הגנה. התובעת עתר ה כי יינתן כנגדם פסק דין בהעדר הגנה. מאישור המסירה שהגישה התובעת עולה כי בקשתה זו הומצאה לנתבע/ת ביום 28/4/19. הנתבע ים לא השיב ו לבקשה זו.

2. בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991, אני נותן בזאת כנגד הנתבעים פסק דין בהיעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

3. הנתבעים י שלמו לתובעת, ביחד ולחוד, תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבע ים פסק דין זה, את הסכומים הבאים:

42,268.80 ש"ח בגין פיצויי פיטורים;
9,333.28 ש"ח בגין דמי הבראה;
32,159.40 ש"ח בגין פדיון חופשה;
14,737.90 ש"ח בגין פיצוי בשל אי הפרשת חלק מעסיק לגמל;
121,236.72 ש"ח בגין תשלום הפרשי שכר, שעות נוספות, שעות חג ומנוחה שבועית;
22,724 ש"ח בגין דמי נסיעות;
2,100 ש"ח בגין שכר עבודה לחודש 2/2018.

סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 מיום 1.4.18, הוא המועד בו היה אמור להשתלם השכר האחרון, ועד מועד הפירעון. לא מצאתי מקום לפסוק לתובעת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת שכר.

4. כן אני פוסק לתובעת הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובעת על ידי הנתבעים ביחד ולחוד תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעים פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט, (03 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .