הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 31578-01-18

25 נובמבר 2019
לפני: כב' הרשמת מירי שי

התובע:
אחמד אבו סאלח
ע"י ב"כ: עו"ד עלאא ריאן
-
הנתבעות:
1. עיריית סח'נין
ע"י ב"כ: עו"ד שאדי גנטוס

2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד למא קאסם

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בקשת התובע לתיקון כתב התביעה שהגיש כנגד עיריית סח'נין ("העירייה") ומדינת ישראל-משרד הפנים ("מדינת ישראל").

הרקע לבקשה
2. התביעה הוגשה לבית הדין ביום 15.01.18, היינו לפני קרוב לשנתיים. על פי כתב התביעה, התובע הועסק בתפקיד רופא שיניים לבריאות הציבור במוסדות החינוך של העירייה, משנת 1991 ועד ליום 19.09.17. עיקר התביעה עוסק בהליך סיום העסקתו של התובע בעירייה, ובית הדין התבקש לתת סעד של ביטול החלטת הפיטורים והחזרת התובע לעבודתו בעירייה. לחילופין נטען בכתב התביעה המקורי שהתובע זכאי להפרשי שכר בגין הפחתת דרגתו; שהוא זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, וכן זכאי לתנאי פרישה מועדפים.

3. העירייה הגישה כתב הגנה ביום 01.04.18, אולם מדינת ישראל לא הגישה עד היום כתב הגנה מהטעם שניתנו לה ארכות לנוכח הודעתה שהממונה על השכר במשרד האוצר בדק חריגות לכאורה בשכרו של התובע ובגמלתו.

4. בהתאם להודעת המדינה מיום 14.07.19, הממונה על השכר במשרד האוצר נתן ביום 30.06.19 החלטה בעניין חריגות השכר של התובע. סמוך לאחר מכן, ביום 30.07.19 הגיש התובע בקשה למתן סעדים זמני ים. בקשה זו נידונה על ידי מותב בראשותו של כב' השופט בועז גולדברג. בתום דיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 05.08.19, הוסכם על מחיקת הבקשה לצווים זמניים והצדדים הונחו לערוך תחשיבים ולהעביר ביניהם מסמכים בנוגע לחישוב גמלתו של התובע.

5. ביום 29.08.19 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה, אולם לבקשה לא צורפה טיוטת כתב התביעה המתוקן, והתובע הונחה להגיש בקשה מנומקת בצירוף טיוטת כתב התביעה המתוקן. בקשה כאמור הוגשה ביום 04.10.19, והועברה לתגובת הצדדים.

טענות הצדדים
6. לטענת התובע, תיקון כתב התביעה יאפשר לו לפרוס בפני בית הדין את התמונה העובדתית בנוגע לאירועים שהתרחשו לאחר הגשת התביעה המקורית, וכן להתייחס להחלטת הממונה על השכר אשר הורה על הפחתת דרגתו. כן ביקש התובע לאפשר לו להוסיף חישובים חלופיים בהתאם לדרגות השונות ולהוסיף סעד של פיצויי בגין עוגמת נפש.

7. העירייה בתגובתה מתנגדת לבקשה. עיקר הטיעון של העירייה הוא הטרחה שבהגשת כתב ההגנה ובהגשת תגובה לבקשה למתן סעדים זמניים. נטען שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר; התובע שינה את פרטי הנתבעת הנוספת מבלי שביקש את רשות בית הדין; התובע הגדיל את סכום התביעה.

8. מדינת ישראל בתגובתה משאירה את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית הדין.

דיון והכרעה
9. לאחר שבחנתי את הבקשה והתגובות, נתתי דעתי לכתבי הטענות ולחומר שבתיק, הגעתי למסקנה שדין הבקשה להתקבל.

10. דרך המלך היא שלכל צד להליך משפטי הזכות, בכל עת ובכל שלב, לעתור לתיקון כתב טענות שהגיש. זאת כיון שהמטרה העיקרית בתיקון כתבי טענות היא להעמיד את כלל השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים לבירור המשפטי. לכן ערכאת המשפט תיעתר לבקשה לתיקון כתב טענות, בכל שלב, אלא אם עלול להיגרם לצד האחר נזק שאינו ניתן לתיקון בפיצוי כספי.

על כן, בבואו לדון בבקשה לתיקון כתב טענות, שומה על בית הדין להשוות לנגד עיניו כי מטרת ההליך המשפטי לרדת לחקר האמת, ומכאן שאינטרס גילוי האמת ומיצוי הבירור המשפטי עד תום גובר על אינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שכנגד, ובלבד שלא מדובר בנזק שאינו ניתן לתיקון בפסיקת הוצאות.

11. לא נעלם מעיניי כי הליך זה תלוי ועומד מזה כשנתיים, וטרם התקיים דיון לגופה של תביעה. אולם, בית הדין מתבקש להתיר תיקון כתב התביעה בשלב מקדמי של ההליך, ובתיקון התובע מבקש להעמיד את כלל השאלות שבמחלוקת בינו ובין הנתבעות. אף לא נעלם מעיני שהתשתית העובדתית הנפרסת בכתב התביעה המתוקן רחבה מזו שתוארה בכתב התביעה המקורי, אולם מטבע הדברים מדובר בהתרחשויות שאירעו לאחר הגשת התביעה המקורית. כך גם העילות והסעדים שנתבעו בכתב התביעה המקורי לעומת כתב התביעה המתוקן. אני סבורה שהאינטרס לנהל הליך משפטי יעיל, ממצה וענייני בבית הדין, תוך חידוד כל המחלוקות התלויות ועומדות נכון להיום בין הצדדים- מצדיק לאפשר את התיקון המבוקש. בהקשר זה יש לתת את הדעת לכך שמדינת ישראל אינה מתנגדת לבקשה, ואף טרם הגישה כתב הגנה מטעמה. גם לא מצאתי קושי בבקשת התובע לשנות את פרטי הנתבעת 2, מדינת ישראל, כך שבמקום משרד הפנים יבוא משרד האוצר-הממונה על השכר. עוד יש לתת את הדעת לכך שהעירייה לא הראתה בתגובתה טעם מהותי ואמיתי של נזק לאו בר תיקון ש ייגרם לה, כדי שלא יותר התיקון. העירייה לא הצביעה על פגיעה באיזו מזכויותיה המהותיות, למעט הטרחה הכרוכה בהתייחסות לכתבי טענות מתוקנים ובהתמשכות נוספת של ההליכים הנגרמת כתוצאה מהתיקון. לכן, אינני רואה כל טעם מדוע לא יותר התיקון.

12. אשר על כן, אני נעתרת לבקשה.

13. כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק.

14. בעת הגשת התביעה שילם התובע אגרת בית הדין בסך 3,874.03 ₪. בהתאם לתיקון הסעדים, על התובע לשלם אגרה בסך 4,184.36 ₪. לפיכך, על התובע לשלם הפרש אגרה בסך 310.33 ₪. יתרת האגרה תשולם בתוך 7 ימים מהיום.

15. העירייה רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן, ככל שתמצא לנכון, וזאת עד ליום 25.12.19.

16. מדינת ישראל תגיש כתב הגנה עד ליום 25.12.19.

17. דיון מוקדם במעמד הצדדים ובאי כוחם יתקיים לפניי ביום 24.02.20 בשעה 10:00.

18. התובע ישלם לעירייה הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪, אשר ישולמו בתום ההליך המשפטי וללא קשר לתוצאותיו.

19. מעקב ביום 26.12.19 אחר כתב/י הגנה.

מזכירות- כתב התביעה המתוקן יועבר לתיקיית כתבי טענות, והמזכירות תעדכן ברישומיה את פרטי הנתבעת 2 כמפורט בכותרת כתב התביעה המתוקן. בנוסף, תעקוב המזכירות אחר תשלום הפרש האגרה.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תש"פ, (25 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.