הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 24452-03-13

01 אוקטובר 2017

לפני: כב' השופטת איריס רש
התובעת:
ד"ר סיגל שוורץ
ע"י ב"כ: עו"ד אורון חדי

-
הנתבעת:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד מראם עילבוני

החלטה

1. מונחת לפניי בקשת התובעת להתיר לה להגיש תצהיר משלים במסגרתו יוגשו לתיק מסמכים נוספים .

2. המסמכים שהתובעת מבקשת לצרפם הם:

1.1 התכתבות דוא"ל מיום 26.5.2005 המלמדת כי חרף החלטת מפקדי התובעת להעבירה לפיקודו של רס"ן דניאל אנגל אופי הבעיות עמן התמודדה המרפאה התעסוקתית לא השתנה.

1.2 סיכום ישיבה מיום 2.8.2005 אשר הופץ ע"י רס"ן דניאל אנגל המפרטת את הקשיים עמם התמודדה המרפאה התעסוקתית.

1.3 תכתובות דוא"ל המעידות על פעולותיה המתמשכות של התובעת לטובת המרפאה התעסוקתית, הן בנושאים מנהליים והן בנושאים רפואיים.

1.4 תכתובת דוא"ל מיום 9.6.2005 המעידה על מאמצי התובעת להשלמת פערים באמצעות הפעלת רופאים מורשים.

1.5 תכתובות דוא"ל מיום 7.6.2006 ומיום 3.12.2006 בין התובעת ובין ד"ר פרימר המעידים כי מפקדה הישיר, רס"ן מנשה משעל, מתערב שלא כדין בנושאים מקצועיים.

1.6 תכתובות דוא"ל מן המרפאה התעסוקתית בחיל הים המעידה כי התובעת עשתה כל אשר לאל ידה לגרום לאחות התעסוקתית לבצע את תפקידה כיאות.

1.7 הודעת דוא"ל מהתובעת אל כרמון מיום 6.12.2005 בו מפרטת התובעת את פערי כח האדם במרפאה כגורם המרכזי לפגיעה בתפקוד המרפאה התעסוקתית.
1.8 הודעת דוא"ל מיום 15.1.2006 מהתובעת אל מפל"ג מספנה ורמ"ד בטיחות במספנה בקשר לעבודת המרפאה התעסוקתית בחיל הים במתכונת מצומצמת בגין העדר אחות תעסוקתית.

1.9 הודעת דוא"ל מיום 28.11.2006 שעניינה מענה לטיעונים של מנחה המקצועי של התובעת ד"ר פרימר ומפקדו בעניין הפיקוד על המרפאה התעסוקתית בחיל הים ע"י אדם שאינו רופא וכן בעניין תפקודה הלוקה בחסר של האחות התעסוקתית.

1.10 הודעת דוא"ל מיום 22.12.2005 בעניין אי מתן סמכויות לרופאה התעסוקתית כלפי האחות התעסוקתית וסירוב מפקדיה של התובעת לאפשר לה לחוות דעתה על עבודתה של האחות התעסוקתית.

1.11 הודעת דוא"ל מיום 18.4.2005 של התובעת המפרטת את נושאי השיחה שיועלו במפגש עם מפקד הרפואה הפיקודי בפיקוד הצפון. ההודעה מעידה על נסיונותיה החוזרים ונשנים של התובעת להביא לשיפור השירות במרפאה התעסוקתית, גם בתנאי פתיחה ירודים.

1.12 התכתבות דוא"ל עם רס"ב עופר רייף מיום 7.6.2005 המעידה על נכונות התובעת ליתן שירות "בבית הלקוח", קרי – בבסיסים המרוחקים מן המרפאה התעסוקתית.

3. עוד התבקש לאפשר לתובעת ליתן את התייחסותה לעדויות של גורמי רפואה שונים אליהם נחשפה במהלך ההליכים השונים המתנהלים בעניינה בערכאות השונות ואשר יש בהן כדי לתמוך בגרסתה העובדתית.

4. לטענת התובעת, במהלך חודש ינואר 2015 היא גילתה בבית הוריו המנוחים של בעלה, אגד מסמכים הרלוונטיים לצורך ניהול תיק זה . עוד נטען כי מאז דיון ההוכחות הקודם בחודש דצמבר 2014 התגלו לה מסמכים נוספים שנחשפו בהליך אחרים בעניינה, שיש בהם כדי לתמוך עובדתית בגרסתה בהליך דנן.

5. הנתבעת מצידה מתנגדת לבקשה. לטענתה, שלב הראיות של התובעת הסתיים זה מכבר והבקשה מהווה ניסיון של התובעת לערוך מקצה שיפורים ביחס לאירועים שארעו לפני כעשור. עוד נטען כי ההשלמה המבוקשת עלולה להכיל טענות ועילות נוספות ובכל מקרה היא מחייבת השלמה והתייחסות מצד המדינה. עוד נטען כי בשקלול מידת התועלת הצפויה מהתרת התצהיר המשלים למול ההכבדה והארכת הדיון וסרבולו - אין הצדקה להתיר את ההשלמה המבוקשת. המדינה הוסיפה כי התובעת פועלת בחוסר תום לב וכל מטרתה להטריח את הנתבעת וגורמיה המקצועיים, כפי שמוכיחים עשרות ההליכים שמנהלת התובעת בערכאות השונות כנגד בכירי מערכת הרפואה הצבאית והאזרחית.

דיון והכרעה

6. התובעת, רופאה תעסוקתית במקצועה, עבדה כאזרחית עובדת צה"ל בפיקוד צפון ובחיל הים בשנים 1999 – 3/2007.
בשנת 2013 הגישה התובעת תביעה כנגד המדינה על סך של 875,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין ועבודה בסביבת עבודה בלתי סבירה ומאיימת. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם ובחודש דצמבר 2014 הסתיימה שמיעת עדויות התובעת. בחודש יוני 2015, הצדדים הודיעו על הסכמה להפנות תיק זה כמו גם תיקים רבים נוספים של התובעת הנוגעים לתקופת עבודתה כאזרחית עובדת צה"ל, להליך גישור בפני כב' השופט בדימוס יצחק יעקב-שווילי וזאת על מנת לנסות ולהגיע להבנות שייתרו את המשך ההליכים. בהעדר התקדמות בהליכי הגישור, התיק נקבע להמשך הוכחות ליום 1.3.2017. בסמוך למועד זה, ביקשו הצדדים לדחות את מועד הדיון עד להכרעה בבקשת רשות ערעור שהווגשה לבית המשפט העליון על ידי התובעת בהליך שניהלה כנגד ד"ר לילך צולר (רע"א 7205/16) בטענה כי הכרעה בסוגיות המרכזיות שם עשויות להשפיע על ההליכים התלויים ועומדים בעניינה של התובע ובכלל זה על ההליך דנן. חרף דחיית הבקשה, בסופו של יום ומטעמים הקשורים בעדי הנתבעת, מועד דיוני המשך ההוכחות (שמיעת ראיות הנתבעת) נדחה לחודש ספטמבר 2017.
בחודש יוני 2017 הוגשה בקשת התובעת להגיש השלמה ראייתית כמפורט לעיל.

7. כאמור, שמיעת ראיות התובעת הסתיימה כבר בחודש דצמבר 2014 ואינני מוצאת כל סיבה לכך שהמסמכים שמבקשת התובעת להגיש כעת, לא הוגשו במועד הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה, המדובר במסמכים שהיו ברשותה ובחזקתה, גם אם היא בחרה לאפסן אותם בבית של הורי בעלה. עם זאת, חרף המחדל של התובעת, האינטרס של בירור האמת גובר על האינטרס של קיום סדרי הדין וזאת לנוכח היותם של המסמכים המבוקשים רלוונטי ים למחלוקות שבין הצדדים בעניין נסיבות סיום העבודה של התובעת, תפקוד המרפאה התעסוקתית ותפקוד התובעת.
בית הדין הארצי פסק, לא אחת, כי מטרתו של ההליך השיפוטי היא עשיית משפט וצדק, שטומנת בחובה לא רק הכרעה לפי הדין המהותי, אלא גם הגעה לאותה הכרעה לאחר תהליך שיפוטי ראוי בו מבררים סכסוך משפטי אודות הזכויות המהותית ומביאים לפתרונו. עוד נקבע כי הפרוצדורה אינה "מיטת סדום" ועל כן בית המשפט יעדיף להשיג את מטרתו העיקרית – לעשות משפט צדק, על פני שמירה קפדנית של כללי הפרוצדורה.
בית הדין הארצי הבהיר כי במקרה שבו מתעורר מתח בין קיום הפרוצדורה לבין חקר האמת, שומה על בית הדין לבחון את המקרה לנסיבותיו לברר האם הסטיה מהפרוצדורה אינה גורמת לבעל הדין שכנגד לעוול מהותי שאינו בר פיצוי והאם הסטיה מהכללים הייתה פרי שגיאה או רשלנות של בעל הדין או שמא ביטוי של זלזול מצידו בהליך המשפטי [ראו: ע"ע 53169-10-12 חגי דוד נ' יגאל אורמן (ניתן ביום 4.4.2013); בר"ע 61913-12-12 שנאון מרפאת שיניים בע"מ נ' נפתלי חן (ניתן ביום 12.5.2013)].
בענייננו, לא מצאתי כי המחדל של התובעת עולה כדי זלזול בהליך השיפוטי ומנגד, היעתרות לבקשה אינה גורמת לנתבעת נזק שאינו בר פיצוי באמצעות מתן אפשרות להשלמה ראייתית ובאמצעות פסיקת הוצאות.
יחד עם זאת, אינני מוצאת לנכון לאפשר לתובעת להתייחס לאמירות שונות של גורמי רפואה שהעידו בהליכים אחרים שהתנהלו בעניינה של התובעת. המדובר בעשרות הליכים שעיקרם בתביעות לשון הרע שהגישה התובעת כלפי גורמים שונים שעבדו עימה בעת שירותה כרופאה תעסוקתית בפיקוד צפון ובחיל הים. מעבר לספק בדבר הרלוונטיות של האמירות שנאמרו באותם הליכים למחלוקות בענייננו, לא ניתן להוציא חלק מהאמירות מההקשר בו נאמרו הדברים ואין בידינו לקיים הליך נוסף על הדברים שנאמרו ונשמעו בהליכים אחרים. למותר לציין כי היענות לבקשת התובעת תפתח פתח רחב לעיכוב וסרבול נוסף של ההליך שנפתח לפני למעלה מ – 4.5 שנים וטרם התקדם לקראת סיומו וזאת לנוכח הצורך של הנתבעת להגיב ולהתייחס לאותן אמירות באמצעות עדויות נוספות מטעמה.

8. אשר על כן, התובעת רשאית להגיש תצהיר משלים המתייחס למסמכים שצירופם התבקש ולצרף את המסמכים לתצהיר בתוך 30 ימים מהיום.
הנתבעת תהא רשאית להגיש תצהיר משלים מטעמה המתייחס למסמכים שהוגשו בתוך 30 ימים ממועד קבלת התצהיר המשלים של התובעת. במועד דיון ההוכחות תתאפשר השלמת חקירה נגדית של התובעת ביחס לתצהיר המשלים.

9. דיוני הוכחות יתקיימו ביום 3.6.2018 בשעה 12:00 (חקירה נגדית של התובעת)
וביום 6.6.2018 משעה 09:00 ועד השעה 14:00 (חקירה נגדית של עדי הנתבעת).

10. נוכח עיתוי הבקשה להגשת תצהיר משלים ולצירוף המסמכים שגרם לנתבעת להגיש תגובה כמו גם לצורך בהגשת תצהירים משלי מים מטעמה וכן לנוכח העובדה שהתנהלות התובעת גרמה להתמשכות ההליכים, התובע ת תשלם לנתבעת הוצאות בסך של 10,000 ₪ וזאת ללא תלות בתוצאות פסק הדין.

11. המזכירות תעדכן את מועד דיוני ההוכחות ביומן.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ח, (01 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.